Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 226

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11287 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
2019 11286 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11285 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego
2019 9764 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9763 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowski
2019 9762 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9388 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9201 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 8219 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2019 8218 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego
2019 8217 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7140 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5557 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5071 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 2869 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2018
2019 2868 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2019 2270 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1589 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 13087 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2019 roku
2018 13086 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 13035 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2018 13028 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego
2018 9321 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9200 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9199 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego
2018 8416 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7849 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7487 2018-07-27 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
2018 6742 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2018 6741 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2018 roku
2018 6740 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2018 6716 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6715 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad rozliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 5630 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2950 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2717 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2621 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2018 2588 2018-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2018 2587 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2018 2586 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2017
2018 1430 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2017 12329 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego
2017 12327 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.
2017 12310 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
2017 12296 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2018 roku
2017 11288 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 11189 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 9806 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9272 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/226/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8657 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego
2017 8656 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostrowskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym.
2017 8262 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7962 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7540 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/195/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 5846 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
2017 5294 2017-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017 3240 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017 3238 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2827 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2141 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1413 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2016.
2017 1412 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 1411 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2017 965 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 11533 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/177/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2016 11527 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/180/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2017 roku
2016 11526 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/179/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostrowskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym.
2016 9591 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2016 9579 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 9578 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 9343 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8681 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/130/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8538 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2016 8106 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7680 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 6872 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/101/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 5902 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5901 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2016 5900 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego.
2016 4944 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 4149 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4127 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2016 4126 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 3473 2016-04-14 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Gminy Ostrów Mazowiecka.
2016 3189 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2016 2963 2016-03-30 Aneks Aneks Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2016r. do porozumienia z dnia 05.01.2016 r.
2016 2962 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przekazania Gminie Małkinia Górna obowiązków zarządcy drogi powiatowej
2016 2235 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/106/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2015.
2016 1972 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 10 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2015 11670 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2015 9988 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu ostrowskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 9506 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/69/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 9490 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
2015 9432 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2015 8152 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.
2015 7773 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7276 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6190 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6129 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
2015 5556 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej.
2015 4915 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4727 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4726 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3796 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tj. nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów.
2015 2977 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XLV/344/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2969 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1677 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2014
2015 1506 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/319/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 511 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2015 510 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 366 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/312/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 10172 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/348/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół specjalnych, prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2014 9897 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9896 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9895 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9894 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9457 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9456 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9278 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9118 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8967 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 8966 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ostrowskiego
2014 8907 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8123 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXX/241/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 7649 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 7337 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6999 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6247 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/320/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2014 6225 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/208/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 6221 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 5483 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XL/315/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 maja 2014r. w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 4649 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 4069 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/165/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2988 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2609 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/150/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2497 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2233 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2213 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2013
2013 13559 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2013 13558 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014.
2013 12526 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół specjalnych, prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2013 11502 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 11328 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2013 11327 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 11248 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 11061 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/102/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 11030 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10915 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10370 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 9787 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2013 9786 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2013 9154 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 8948 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 8879 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 8711 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 7669 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2013 6714 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2013 5411 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3707 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 3145 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/245/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 2902 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2012
2013 2901 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2012 10191 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013.
2012 10181 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/204/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2012 10180 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/203/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego.
2012 8322 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie likwidacji publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego Pierwszego Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2012 8321 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2012 7351 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 5124 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/154/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiacych własność Powiatu Ostrowskiego.
2012 4542 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej
2012 3895 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2012 3894 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 3497 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2011.
2012 3496 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 926 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2012 842 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012.
2011 8489 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej
2011 6786 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/97/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 5990 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2011 5580 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2011 5581 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 5582 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2011 3816 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 3817 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Ostrowskiego
2011 3285 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ostrowskiego
2011 2344 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2011 2343 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2011 1974 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2011 956 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2010.
2011 954 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2011 953 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2011 955 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2011 64 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011.
2010 7651 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2010r. o powierzeniu Gminie Brok prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2010 7652 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 listopada 2010r. o powierzeniu Gminie Małkinia Górna prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2010 7649 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2010r. o powierzeniu Gminie Andrzejewo prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2010 7650 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2010r. o powierzeniu Gminie Boguty Pianki prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2010 7655 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 7/2010 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2010r. o powierzeniu Gminie Stary Lubotyń prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2010 7656 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 8/2010 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2010r. o powierzeniu Gminie Wąsewo prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2010 7653 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 5/2010 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2010r. o powierzeniu Gminie Nur prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2010 7654 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 6/2010 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 listopada 2010r. o powierzeniu Gminie Ostrów Mazowiecka prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2010 5861 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2010 5298 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/265/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2010 4908 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2010 4909 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 3693 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2010 3694 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1075 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XL/235/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2009.
2010 1074 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XL/233/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2010 1077 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/239/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2010 1076 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/238/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2010 287 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2010 120 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010
2009 7036 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu i jego parkowanie
2009 3605 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
2009 3604 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2009 3239 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2009 3238 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2009 3205 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół specjalnych, prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2009 3206 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
2009 1309 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2009r. Uchwała Nr XXXI/168/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2009 1310 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2008
2009 1236 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/164/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
2009 1237 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/165/09 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski