Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 213

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7461 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i w Myszyńcu
2019 7381 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2019 7185 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 rok
2019 5058 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 r.
2019 3814 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 rok
2019 3694 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i w Myszyńcu
2019 521 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 520 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2019 519 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2019 518 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 11469 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/377/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 11244 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/381/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 11243 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 11242 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/379/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 11241 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/378/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego
2018 11240 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2018 10016 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LII/367/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 9933 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LII/370/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2018 9871 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/365/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8909 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr L/361/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 8861 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/359/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2018 8860 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/358/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2018 8301 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego
2018 8139 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 7837 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 r.
2018 7836 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 7619 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Ostrołęckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2018 7401 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego
2018 7400 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej
2018 4387 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2018 4333 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2018 2821 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2018 2820 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 2819 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej
2018 2763 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2018 1556 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 1389 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 148 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/304/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2018 147 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/299/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2017 11029 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 r.
2017 10800 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 10799 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostrołęckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2017 10798 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności majacych charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostrołęckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2017 10797 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu ostrołęckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 10015 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 r.
2017 9961 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 287/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2017 8883 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 8847 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 8846 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 8581 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2017 8580 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren Gminy Goworowo do kategorii dróg powiatowych
2017 8579 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2017 8136 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 8063 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 7887 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 7671 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego
2017 6868 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 6703 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 6335 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia "Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego"
2017 6127 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2017 3227 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu ostrołęckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2430 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2017 1512 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2017 1396 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
2017 707 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2017 59 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2016 11901 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 11894 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 9841 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 9128 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 9075 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 8609 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych przebiegających przez teren Gminy Czarnia do kategorii dróg powiatowych
2016 7977 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 7635 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 7371 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2016 6441 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 6243 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 6242 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 6241 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 6240 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 6239 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2016 5798 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 5228 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 3069 2016-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2016 1527 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2015 11174 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 8284 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2015 7897 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 7647 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2015 7094 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2015 6677 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2015 rok
2015 6128 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2015 5540 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2015 4976 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 3363 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/278/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2014 rok
2015 3121 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/271/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 2982 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr L/275/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 2109 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 1515 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 8 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 1507 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 1403 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 1059 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia cen i opłat za przewóz osób niepełnosprawnych samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego
2015 1058 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego"
2015 1057 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 897 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2014 11000 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2014 10832 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2014 9893 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiegop na 2014 rok
2014 9892 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2014 9846 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2014 9845 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2014 9844 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2014 9684 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/214/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 9455 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII//204/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8906 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8720 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8532 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8404 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 8403 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 7654 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 6957 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 6716 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok
2014 6391 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu
2014 6390 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Ostrołęce
2014 6389 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu ostrołęckiego
2014 6388 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/244/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 6387 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2013 rok
2014 5191 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 5084 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 5015 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 4071 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2014 3685 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 3684 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 3303 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok.
2014 2927 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 2598 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 2097 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 1307 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania uczniom Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego
2014 806 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/91//2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2012r. Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 124 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/212/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2013 13621 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/210/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2013 11805 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 10942 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2011 rok
2013 10656 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 10655 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 10654 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 10653 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 9796 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu oraz utworzenia jej Filii w Czerwinie
2013 8554 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 r.
2013 8315 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 r.
2013 7991 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Kadzidło
2013 6113 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 4804 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/223/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2010 rok
2013 4678 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2025
2013 3159 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2010 r.
2013 2766 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego
2013 2765 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2013 2756 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2025
2013 2651 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/193/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2010 rok
2013 644 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 643 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013 – 2025
2012 10006 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 9927 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/150 /2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2012 7980 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 6889 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 5965 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego
2012 4783 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4782 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 3986 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2012 3985 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 3595 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 3160 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Goworowie i nadania statutu
2012 3159 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Łysych i nadania statutu
2012 3158 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszyńcu i nadania statutu
2012 3157 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie załoźenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Czerwinie i nadania statutu
2012 1669 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
2012 1668 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1572 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012 – 2019
2012 1571 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2012 1570 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2012 1569 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2011 5755 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostrołęce przy ul. Sikorskiego 45
2011 5584 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrołęckiego
2011 5585 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego dla uczniów szkół z powiatu ostrołęckiego
2011 5586 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Łyse
2011 3694 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie założenia Technikum dla dorosłych w Baranowie
2011 3695 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrołęckiego
2011 3696 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 3504 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2011 2915 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołeckiego na lata 2011-2019
2011 2916 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołeckiego na lata 2011-2019
2011 2240 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr Vi/21/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2011 2067 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z przewozów samochodem typu mikrobus oraz opłat za przewóz
2011 2068 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pieniężnej na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej
2011 2069 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki
2010 6013 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Baranowie
2010 5106 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLV/218/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
2010 3895 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej bądź odstąpienia od ustalenia tej odpłatności
2010 3894 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/209/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych, kuratorów bądź odstąpienia od ustalenia od nich opłat ponoszonych na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
2010 3896 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Ostrołęckiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym
2010 3897 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/215/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu Ostrołeckiego na 2010 rok
2010 3893 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
2010 1516 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/194/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrołęckiego
2010 1517 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/195/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2010 1518 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/199/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2010 1054 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
2010 438 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
2009 5751 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego
2009 5752 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 października 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2009 3838 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrołęckim
2009 3303 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2009 1878 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2009 1879 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszyńcu oraz utworzenia jej Filii w Czerwinie