Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 177

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11225 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 11224 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2019 11223 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2019 11222 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2019 11221 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2019 9946 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu makowskiego, obowiązujący od dnia 1 września 2019 r.
2019 9945 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 9944 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Makowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Makowskiego.
2019 9908 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 9591 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 7548 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 7547 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2019 5966 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 5029 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 5028 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 3795 2019-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Makowskiego
2019 3643 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 3642 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym
2019 3641 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
2019 3640 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego
2019 140 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2019 139 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 138 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2019 137 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
2018 12366 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 12365 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym
2018 11419 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr I/7/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 11290 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr I/8/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2018 10111 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 10110 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/264/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9166 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/262/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 9165 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/261/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2018 9164 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/260/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Makowskiego w 2019 r.
2018 9163 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/259/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9162 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/258/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 8555 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 6777 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 4942 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/245/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 3650 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/237/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 3649 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/234/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2018 3648 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/233/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2018 2290 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/231/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 2289 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/227/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów Makowie Mazowieckim
2018 1638 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2018 735 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 734 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2018 636 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Makowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 121 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2018 119 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2017 12407 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów Makowie Mazowieckim
2017 12237 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 9558 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 9557 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Makowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2017 9265 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 9099 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 8679 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 8678 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Makowskiego w 2018 r.
2017 8608 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 7643 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 7248 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2017 7191 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/152/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 6825 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 6764 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 6110 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 5948 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2017 4368 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2017 3428 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/132/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 3107 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/150/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Makowski
2017 2042 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 1122 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 656 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/115/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 11956 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2016 11902 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/112/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 10250 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/108/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 9026 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 8764 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 6461 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/86/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 5335 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2016 4831 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIII/79/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 4829 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 3893 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 3116 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/89/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
2016 2425 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 2028 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 660 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2015 10031 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Makowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Makowskiego
2015 9367 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 9059 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/51/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 7828 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 6964 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 6374 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 5159 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 4753 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 4463 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2015 4462 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim
2015 3739 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zespołowi Zakładów w Makowie Mazowieckim
2015 3738 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2015r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2015 2859 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI/249/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 2695 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLII/251/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 2265 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/244/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 1759 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2015 229 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2014 10540 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2014 10255 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/250/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2014 10142 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2014 10015 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2014 9704 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 9284 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 9170 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/240/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 9169 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/239/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg położonych na terenie Gminy Szelków do kategorii dróg powiatowych
2014 9032 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 8718 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 8372 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 8371 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXX/177/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 7993 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 7669 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 7342 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 6975 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/159/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 6724 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2014 6422 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu makowskiego
2014 6421 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2014 6420 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2014 5613 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok
2014 5219 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 4625 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 4342 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr IX/54 /11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2014 3762 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/120/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 3335 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 3171 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 2921 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 2495 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/101/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 2147 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 1632 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granicy administracyjnej gminy Krasnosielc, która jednocześnie stanowi zmianę granicy powiatu makowskiego
2014 920 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/88/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 205 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2014rok
2013 12691 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 11426 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 11011 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 10705 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 8900 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 8806 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 8706 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 8314 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 8132 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 7732 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 7189 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 6975 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260 /10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 6887 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim
2013 6886 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2013 5393 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Makowskiego, których właścicielem jest Powiat Makowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników
2013 4483 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2013 3712 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok
2013 2642 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok
2013 2209 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 659 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 658 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2012 6887 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/119/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 września 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 6886 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 3907 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 817 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 264 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego.
2012 263 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 897 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.
2011 66 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2010 5858 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2010 5859 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Makowskiemu i jego jednostkom podległym
2010 5860 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2010 5566 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
2010 3730 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok
2010 3729 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Makowskiego
2010 3219 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok
2010 1519 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.
2010 1474 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1140 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu makowskiego na lata 2010-2013”
2010 1141 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2010 527 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/203/09 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2009 1434 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/09 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski