Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 218

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11671 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 78/X/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 11670 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 76/X/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów
2019 10377 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 – 2022”.
2019 9572 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 8392 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 7308 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 5917 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2019 5916 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 5237 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym
2019 4891 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski
2019 4890 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.
2019 4889 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 3500 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2019 1702 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 26/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz podniesienia świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych, małżonków lub osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2019 1701 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 371 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 370 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 11166 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 293/XLVI/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 10613 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2018 10612 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 290/XLV/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
2018 10611 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 287/XLV/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 9542 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 278/XLIV/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 7809 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr 272/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 6872 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 270/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału powiatu legionowskiego na okręgi wyborcze
2018 6871 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 269/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2018 6870 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 264/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 5946 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr 260/XLI/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2018 4685 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 257/XL/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2018 4684 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 254/XL/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 3835 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 3386 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 3385 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Legionowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 2135 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2018 2134 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom lub placówkom oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2133 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez szkolne schroniska młodzieżowe, prowadzone na terenie Powiatu Legionowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Legionowski.
2018 2132 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 1136 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu legionowskiego
2018 1135 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.
2018 134 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2018 131 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 128 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 11379 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie
2017 11377 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 218/XXXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9777 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 217/XXXIV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
2017 9776 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9242 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 9029 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
2017 9016 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 196/XXXII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 8647 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 211/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski
2017 8646 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 8307 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 192/XXXI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7963 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 184/XXIX/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7936 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7267 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 177/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 6749 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 166/XXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 6502 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2017 6501 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2017 5110 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 156/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2017 3425 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2017 3106 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i  specjalnych, na okres od dnia 1  września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3105 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 182/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Legionowskiego” i przyjęcia Regulaminu zasad nadawania, trybu i sposobu wręczania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Legionowskiego"
2017 3104 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 181/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Legionowskiego
2017 2550 2017-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Legionowskiego
2017 2338 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 175/XXVII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat Legionowski.
2017 1543 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2017 1158 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2017 1157 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 roku.
2017 1156 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę nr 152/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2017 414 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 142/XXII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 11926 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 125/XX/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 11839 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 161/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 11838 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2016 10741 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
2016 10740 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski
2016 10739 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2016 10738 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 9472 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 145/XXII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
2016 9221 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 121/XIX/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 9083 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr 140/XXI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 9082 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 9081 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2016 8836 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 115/XVIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 8086 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 7603 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 6875 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 95/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 5640 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2016 5074 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr 118/XVIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2016 4420 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2016 4330 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego przez Powiat Legionowski
2016 4022 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2016 3019 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 104/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego przez Powiat Legionowski
2016 3018 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku.
2016 2608 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 97/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2016 2110 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 67/X/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2016 501 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015 – 2018”.
2016 500 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 424 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 82/XII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego.
2015 9252 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 77/XI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2015 9251 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 76/XI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 8216 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr 73/X/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia Al. Legionów i Al. Róż do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Parkowej
2015 8215 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr 72/X/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia ulicy generała Władysława Sikorskiego do kategorii drogi powiatowej
2015 8214 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr 70/X/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 8010 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 7376 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 7081 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 6997 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Legionowskiego
2015 6996 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 6995 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 57/IX/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów
2015 6612 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 39/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 5876 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 4978 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów
2015 4977 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 4853 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4742 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 293/XLIV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 4563 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 3331 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2812 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 299/XLV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 2382 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2015 929 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 22/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 928 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 787 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 283/XLI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 668 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 494 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 272/XXXIX/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2014 11320 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 310/XLVI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2014 11149 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 306/XLV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Powiecie Legionowskim
2014 11148 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 303/XLV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2014 11147 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 302/XLV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego.
2014 10401 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 274/XL/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2014 9944 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2014 9426 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 221/XXXIII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 9246 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 295/XLIV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 8896 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 212/XXXII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 8393 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 209/XXXI/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 8056 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr 203/XXX/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 7725 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 199/XXIX/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 6811 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2014 6595 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 280/XLI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2013 r.
2014 6446 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 286/XLI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu legionowskiego na okręgi wyborcze
2014 6445 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 285/XLI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2014 5764 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 278/XL/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i warunków używania Herbu i Flagi Powiatu Legionowskiego
2014 5103 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 156/XXII/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego  Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 4885 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 173/XXIV/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego  Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 4746 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 273/XXXIX/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2014 3835 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2014r. uchylająca uchwałę nr 257/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2014 3834 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie
2014 3833 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2014 3747 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 151/XXI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego  Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 3276 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 145/XX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 3118 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 138/XIX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego  Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2689 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 132/XVIII/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2416 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 127/XVII/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2252 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2049 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 259/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 2048 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVii/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2014 2047 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 252/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014.
2014 1198 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
2013 13728 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 238/XXXV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2013 13094 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 233/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 13093 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu legionowskiego.
2013 13092 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 230/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat Legionowski.
2013 13091 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 229/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 13090 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 225/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
2013 11990 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego.
2013 11099 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 10914 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 10511 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 83/X/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 8680 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr 51/V/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 8308 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 40/IV/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 7902 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 14/II/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 7087 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 277/XLIX/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 6985 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 271/XLVIII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 5018 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 264/XLVII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 4460 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 191/XXVII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających
2013 4459 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 188/XXVII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2013 3034 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 187/XXVI/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
2013 3033 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 185/XXVI/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 234 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 170/XXIV/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2012 7541 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 158/XXII/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: ustalenia maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 5809 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 146/XX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2012 5324 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 143/XIX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.
2012 5323 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 140/XIX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
2012 3388 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu i ich przechowywania w strzeżonym porcie lub przystani.
2012 3387 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 1117 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu legionowskiego
2012 1116 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 113/XIV/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania Nagrody Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2012 27 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
2011 5702 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 76/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2011 4876 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 77/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 137, poz. 4128 z późn. zm.1)).
2011 2990 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone prez Powiat Legionowski.
2011 2504 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr 49/V/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 – 2014”.
2011 1289 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr 44/IV/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego.
2011 657 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 26/III/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu
2010 6569 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr 266/XLVII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Legionowie
2010 5641 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 272/XLVIII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów
2010 5642 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 274/XLVIII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie.
2010 5104 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 262/XLVI/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5105 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 263/XLVI/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 4605 2010-10-14 Porozumienie Porozumienie nr IDR.ZD.0715-24/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę Serock zadań bieżącego utrzymania gróg kategorii powiatowej w roku 2010
2010 4412 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 260/XLV/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4413 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 261/XLV/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu legionowskiego na okręgi wyborcze.
2010 4099 2010-09-21 uchwala Uchwala nr 255/XLIV/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
2010 3688 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr 257/XLIV/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r
2010 3432 2010-07-26 Porozumienie Porozumienie nr IDR.ZD.0715-23/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 12 maja 2010r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Wieliszew w roku 2010
2010 3285 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr 252/XLIII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 3185 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 254/XLIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1156 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 244/XLI/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie
2010 373 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVIII/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2009 6887 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVII/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego
2009 4801 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnyvh okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
2009 4800 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 207/XXXV/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystania
2009 2626 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
2009 1534 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr 175/XXVIII/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
2009 866 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 171/XXVII/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przekazania przez Powiat Legionowski do dalszego prowadzenia przez Gminę Wieliszew Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem oraz zbycia w formie darowizny zabudowanych nieruchomości gruntowych, na których położone są szkoły wchodzące w skład tego zespołu.
2009 667 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 157/XXVI/2008 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2009 377 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 156/XXVI/2008 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 grudnia 2008r. uchylająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych za korzystanie z tych stołówek.
2009 378 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 163/XXVI/2008 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu legionowskiego.
2009 311 2009-02-07 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/08 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu legionowskiego na rok 2009.
2009 312 2009-02-07 Uchwała Uchwała nr 161/XXVI/2008 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Legionowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów lub osób do tego uprawnionych.