Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 578 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa na 2018 rok.
2017 1417 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI\160\2016 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2016r. uchwała budżetowa na 2017 rok.
2013 13184 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2013 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2013 5449 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kozienicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4467 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2013 4403 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2012 7833 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 7468 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 5164 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2012 4180 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 4169 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 5855 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 5335 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok - rozdysponowanie wolnych środków
2011 5336 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2010 5302 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok
2010 5301 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2010 5160 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie w prowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2010 5161 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok
2010 1932 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2009 6972 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 6973 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok
2009 5312 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/157/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 5313 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/158/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok
2009 5003 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2009 5015 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr 170/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku, celem zaopiniowania
2009 3305 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu 2008 roku
2009 1001 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.
2009 1000 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/199/2005 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2005r w sprawie wprowadzenia rachunków dochodów własnych na 2005 rok w jednostkach powiatowych.
2009 868 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego.
2009 869 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok .