Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 347 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2019
2010 786 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zwoleńskiego
2010 785 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/298/10 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 14 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/287/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu zwoleńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 3655 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. W sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3650 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. uchylająca Uchwałę Nr XVIII/137/2000 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 3 października 2000 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad i trybu udzielania i rozmiaru zniżek w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński od dnia 1 września 2000 r. oraz Uchwałę Nr XXVIII/224/2001 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/137/2000 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 3 października 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad i trybu udzielania i rozmiaru zniżek w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński od dnia 1 września 2000 r
2009 3652 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 3651 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2009 3654 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
2009 3653 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/09 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych