Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 2447 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2009 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
2009 1850 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2009 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Wyszkowskiego, jednostek organizacyjnych powiatu nie posiadających osobowości prawnej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych
2009 1849 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2009 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski oraz inne organy prowadzące
2009 1383 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2009 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, dodatek mieszkaniowy oraz wysokość i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 613 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr DZU/09 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wykonywania zarządu nad drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania tych dróg w 2009r., zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Długosiodło.