Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 143

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11453 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-136/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 11452 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-134/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące
2019 11451 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-133/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 11450 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-132/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 10379 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI-111/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
2019 9654 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-110/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9653 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-109/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 9652 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-108/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2019 6930 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII-92/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5881 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI-86/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 3019 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV-38/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
2019 2628 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
2018 12949 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II-13/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ciągu drogowego drogi powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki
2018 12948 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II-12/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 10317 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LIV-600/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego
2018 10150 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV-604/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
2018 10149 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV-599/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustaleniaobowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 8969 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIII-595/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 8968 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIII-594/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2018 8967 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIII-592/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XL-372/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 8327 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LII-584/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX - 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
2018 5862 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVII-547/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5861 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVII-546/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5726 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII-557/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 5725 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII - 555/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2018 1201 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1198 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV – 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 218 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII - 484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
2017 10842 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII-461/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 10841 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII-458/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obowiązujących w 2018 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
2017 8272 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XL-372/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 7119 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX-363/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 6444 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-353/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Szpitalowi
2017 6443 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-352/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2017 5871 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-350/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 poprzez przeniesienie jego siedziby
2017 2089 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXI-308/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2088 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXI-307/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1058 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznychi publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11943 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
2016 9042 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXV-252/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 7749 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII - 236/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
2016 7748 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII - 235/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
2016 7747 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII - 234/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2016 4948 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX-213/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby
2016 4947 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX-212/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie z Zespołu Szkół Specjalnych oraz jej likwidacji
2016 635 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIV-158/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe
2016 634 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
2015 11434 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII-146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 8074 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI-113/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
2015 8073 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI-112/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
2015 8072 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI-107/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 6944 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
2015 6764 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX - 100/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego
2015 5306 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII-73/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych
2015 5037 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI-57/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego
2014 11287 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII-546/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 9849 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII-532/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 8815 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI - 523/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 8814 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI - 521/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg - Sosnowa i ul. Tadeusza Kościuszki, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2014 6347 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII-494/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego.
2014 5677 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII-478/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2014 5561 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV-263/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 5187 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII-252/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 4490 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XX-211/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 3683 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXI-225/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 3244 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX- 455/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2014 3243 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 3035 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX-192/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 2757 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XVIII-176/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 2377 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII-165/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 2228 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI-155/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 1946 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-444/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1905 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XV-140/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 1904 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XV-139/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2012
2014 1064 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2014 774 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV-128/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 103 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok
2013 11408 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII-81/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 11110 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XII-113/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 10893 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV - 377/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 10735 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X-95/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 10684 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX-93/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 10254 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr Xi-106/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 10123 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII-119/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 9948 2013-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2013 9947 2013-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2013 9470 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXII - 358/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2013 9198 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII-62/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 8949 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI-55/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 8679 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V-44/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 7883 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr II-12/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 7473 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX-340/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
2013 6712 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII-361/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 6681 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII-353/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 6227 2013-06-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu.
2013 4812 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI-347/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 3624 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII-319/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 3599 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII-326/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 3138 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI-311/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 2236 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
2013 383 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok
2013 186 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-262/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 7588 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII-243/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego
2012 7587 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII-242/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 7586 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII-241/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich ozliczania
2012 7585 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII-240/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2012 6893 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI-234/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
2012 6892 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI-228/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2012 6891 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI-227/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych
2012 6890 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI-226/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wołomińskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2012 6308 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX-220/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2012 6307 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX-216/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 6306 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2012 6305 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX- 214 /2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 4538 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII-181/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
2012 4537 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII-180/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”
2012 536 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok
2011 8497 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII-114/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 6319 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI-108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych
2011 6320 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI-112/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
2011 4088 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII-84/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 1937 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V-43/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska
2011 1875 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok
2011 1153 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr III-21/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7423 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVI-349/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2010–2013”
2010 7424 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVI-350/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 5210 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV-339/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2010 5211 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV-341/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego
2010 2865 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.
2010 2866 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII-322/2010 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-246/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2010 2708 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL-304/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
2010 54 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok
2009 5590 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII-280/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
2009 4698 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV-261/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały z zakresu dróg powiatowych
2009 3598 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII-244/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
2009 3599 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII-246/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2009 3600 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII-248/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie współpracy Powiatu Wołomińskiego z Powiatem Mińskim
2009 3281 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI-232/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Radzymin
2009 2370 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX-226/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2009 2319 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX-216/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2318 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX-215/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2097 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
2009 1134 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009