Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 121

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11792 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11791 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/207/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11790 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11789 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2019 11788 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie
2019 11787 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
2019 11786 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz zmiany nazwy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach
2019 11785 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia i zmiany nazwy Publicznego Technikum Nr 1, II Publicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także zmiany nazwy Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
2019 11784 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz zmiany nazwy Publicznego Technikum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
2019 11783 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII / 68 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 11782 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII / 67 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 8791 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
2019 8790 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie założenia Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
2019 8661 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 8660 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.
2019 8585 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
2019 8584 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 8583 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI / 56 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 5649 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu
2019 5648 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim
2019 5647 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 5646 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 2107 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 34 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2019 2106 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 33 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/157/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2019 1295 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok
2019 602 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II / 24 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2018 11047 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII / 232 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 9513 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie
2018 9512 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych (wchodzącej w skład CKU) w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, w Publiczną Szkołę Policealną dla Dorosłych (wchodzącą w skład CKU) w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu
2018 9511 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 9510 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9509 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2018 6390 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX / 210 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/2001 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2018 6389 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX / 207 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2018 5217 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 199 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2018 5216 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 196 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 1189 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia bużetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok
2018 631 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 619 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2017 9530 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
2017 9529 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
2017 9528 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu
2017 9527 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie
2017 9526 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie.
2017 9525 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Dziakanowie Leśnym, w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2017 9524 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu, w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2017 9523 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 6513 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Sadowej
2017 6512 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2017 4478 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2017 1089 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1088 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok
2016 10953 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wiktorowie
2016 10699 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
2016 8849 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 895 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok
2015 8653 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VII/ 60 /2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 8430 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr VII / 59 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 6195 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/54/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 6194 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2015 6193 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2015 4381 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr V / 33 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
2015 3837 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2015 1595 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok
2015 1264 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2015 1263 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 22 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu
2014 11907 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 11890 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych
2014 11889 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/248/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2014r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2014 11888 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach
2014 11887 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2014r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 8639 2014-09-18 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarządzania drogą powiatową na której prowadzona będzie inwestycja pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4123W (ul. Kosmowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 do granicy Gminy Stare Babice" oraz ustalenia zasad jej finansowania.
2014 5067 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach
2014 1241 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok
2013 13582 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 9917 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/184/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w pasmie zachodnim województwa mazowieckiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji p.n. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”
2013 9916 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/183/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wójtem Gminy Izabelin porozumienia dotyczącego przekazania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3-go Maja) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4126W (ul. Fedorowicza) do skrzyżowania z drogą gminną 410297 (ul. Tetmajera) wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi powiatowej Nr 4126W (ul. Fedorowicza) do drogi gminnej Nr 410266W (ul. Langiewicza – teren KPN) zasad finansowania oraz przejęcia od Zarządu Powiatu zarządzania drogą powiatową na której prowadzona będzie w/w inwestycja
2013 9915 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/182/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
2013 5439 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie
2013 5438 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2013 2095 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2013 rok.
2013 83 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XV/145 /2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2013 82 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2012 9987 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 7899 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2012 5773 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2012 4507 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 4506 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/120/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.
2012 4505 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.
2012 4504 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/89/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
2012 1257 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 1256 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2012.
2012 882 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 881 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2011 5991 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
2011 5992 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr Nr VII/67/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 4314 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i nadania jej statutu.
2011 3958 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i nadania jej statutu.
2011 3863 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej.
2011 3864 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2011 3865 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr Vi/61/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 2066 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.
2011 1998 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2011.
2010 7295 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/220/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r.
2010 7296 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 5640 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 września 2010r. w sprawie umarzania wierzytelności przypadających Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 4282 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lesznie i nadania mu statutu
2010 4283 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 4284 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu
2010 3609 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zwiększenia kwot pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej: wielodzietnej, specjalistycznej i o charakterze pogotowia rodzinnego
2010 1487 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2004 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Łubcu
2010 1488 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/169/2000 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2010 1036 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
2010 1035 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/134/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego: wysokość stawek dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw; zasady i kryteria wypłacania nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2010 1034 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2010r
2010 1037 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2009 5139 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/164/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2009 5140 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/169/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/ 2006 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim
2009 3307 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2004 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Łubcu
2009 3308 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego: wysokość stawek dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw; zasady i kryteria wypłacania nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2009 3309 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/134/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania określającego: wysokość stawek dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego;szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw; zasady i kryteria wypłacania nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni