Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 192

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11813 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Węgrowie
2019 11812 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim
2019 11811 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2019 11810 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
2019 11809 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 10055 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku
2019 10054 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
2019 10053 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2019 10052 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
2019 9914 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 9907 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 8168 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2019 8167 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/57/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku
2019 8166 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/56/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
2019 8165 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/55/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2019 8164 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/54/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
2019 8163 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 5469 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Węgrowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5468 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 3336 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 2418 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2019.
2019 2210 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2019 2209 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 2208 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 13304 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 10923 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 10919 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 10918 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 10877 2018-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2018 10876 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu węgrowskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2019 roku
2018 10875 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/364/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2019 rok
2018 10050 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/366/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2018 8108 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest zarząd powiatu
2018 7622 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/341/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7621 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/328/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 7295 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2018.
2018 7020 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2018 7019 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7018 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7017 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr NRXXXVI/301/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7016 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7015 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 6786 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2018 6361 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach
2018 5392 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2018 4613 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI//306/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu węgrowskiego
2018 2391 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminie i sposobie rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1240 2018-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2018 1066 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom studiów pielęgniarskich i położniczych
2017 10974 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2017 10973 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2018 rok
2017 10972 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016r. dotyczącej przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu węgrowskiego
2017 9165 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 9079 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 9078 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 8748 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 8747 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 8745 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2017 8743 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu węgrowskiego na 2017 rok
2017 8095 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu węgrowskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi w 2018 roku
2017 6723 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 6168 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/63/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2017 6167 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2017 6166 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2017 4718 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2017 4717 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w  uchwale w  sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2017 4716 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach
2017 3364 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 2455 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/216 /2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz jego likwidacji
2017 2454 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/215 /2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem oraz jego likwidacji
2017 1974 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Węgrowski oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 1504 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 1465 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 647 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 646 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/142/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 644 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 374 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2017
2017 373 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2017 rok
2017 372 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Węgrowskiego instrumentem płatniczym
2017 371 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2016 11150 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2016 10897 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Węgrowskiego
2016 8648 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu węgrowskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi w 2017 roku
2016 8647 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2016 8646 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2016 7636 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr X/95/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2016 6741 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu węgrowskiego
2016 6499 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2016 6498 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/115/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2016 6497 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2016 6496 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/91/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 września 2015r. w sprawiezmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2016 4247 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/147/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2016 3047 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu węgrowskiego w ciągach dróg powiatowych udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Węgrowski
2016 3044 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2016 3042 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV /137/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz jego likwidacji
2016 2881 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/125/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2016.
2016 1546 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrówku
2016 943 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/119/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2016 6 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/113/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2015 11365 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/111/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom oświatowym, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 9130 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/106/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 października 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie m. Węgrów do kategorii dróg powiatowych
2015 9129 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/99/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2016 rok
2015 9128 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/96/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2015 8863 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2015 6954 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu węgrowskiego
2015 6953 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie
2015 6952 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Węgrowski oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2015 6951 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
2015 6950 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych
2015 6018 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Węgrów kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
2015 6017 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/70/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Węgrowie i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
2015 6016 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sadownem i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2015 6015 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/68/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz jego likwidacji
2015 6014 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie m. Węgrów do kategorii dróg powiatowych
2015 5152 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku
2015 5151 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Technikum w Łochowie
2015 5001 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2015
2015 3889 2015-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Węgrowskiego
2015 3164 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 3162 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 3157 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 3125 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 1990 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 1923 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 480 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2015 192 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2015 rok
2014 9157 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2013 rok
2014 9156 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2013 rok
2014 8620 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2013 rok
2014 7874 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2013 rok
2014 7873 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXV/231/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2013 rok
2014 4839 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2014 4288 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu węgrowskiego
2014 1595 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/281/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2014.
2014 980 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/278/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawiezmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2014 979 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/277/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2014 978 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2013 11575 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2014 rok
2013 8019 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.
2013 7920 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.
2013 7319 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz publicznych szkół specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2013 7318 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce
2013 7317 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2013 7316 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2013 6832 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/246/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie
2013 5980 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2013 3261 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2013 1483 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/203/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2013 1482 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej
2013 1481 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 1221 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2013.
2012 8220 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2013 rok
2012 8066 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
2012 6559 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz publicznych szkół specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2012 6544 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 5783 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/171/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
2012 5696 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2012 5695 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2012 2345 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/142/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami,odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1249 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 279 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2012.
2012 238 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/109/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2012 rok
2011 7367 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/109/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2012 rok
2011 6673 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr III/39/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2011.
2011 3975 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 3976 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/88/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość
2011 3881 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rok
2011 3882 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rok
2011 3883 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2009 rok
2011 3619 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/89/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasowego zakazu kąpieli w Zalewie nad Liwcem w Krypach i w rzece Liwiec na terenie Węgrowa.
2011 2887 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/61/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej
2011 2888 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Węgrowskiego
2011 2889 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/76/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2011 r.
2011 2065 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie
2010 6014 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6015 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
2010 5299 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/163/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2008 rok
2010 5300 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/172/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2008 rok
2010 4414 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie budżetu powiatu węgrowskiego na rok 2010 .
2010 4011 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/319/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Zarządu Powiatu Węgrowskiego
2010 4012 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/322/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej
2010 2124 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu
2010 285 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 5260 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2009 3644 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 3645 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
2009 3646 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz publicznych szkół specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2009 3602 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Zarządu Powiatu Węgrowskiego
2009 2598 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2009 1800 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/200/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2009 779 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
2009 778 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu węgrowskiego na rok 2009 r.