Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 119

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11556 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” S.A. w Sokołowie Podlaskim na 2019 rok
2019 10973 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 10972 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego.
2019 10971 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski.
2019 10970 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sokołowski.
2019 10969 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
2019 10686 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 9707 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 9706 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego.
2019 9705 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 9704 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sokołowskiego.
2019 8191 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 6095 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 4350 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4349 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
2019 616 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placu sportowo-rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim.
2019 615 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok
2018 13173 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 13034 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Powiatu Sokołowskiego
2018 13033 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 11494 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 11493 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 10032 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV /241/ 2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Sokołowskiego.
2018 9741 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sokołowski oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.
2018 9719 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 9695 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 9694 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/223/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 9693 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 7278 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XL/219/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 3860 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 12 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sokołowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sokołowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2164 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1536 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 1535 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr NrXXXII/188/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 1236 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 12308 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 11837 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2017 10585 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Sokołowski
2017 9066 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 8116 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 7197 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 4964 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 4069 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sokołowskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017 1500 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 1499 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 1325 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2017 rok
2016 11683 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2016 9139 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 8907 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2016 8432 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz powierzenia Zarządowi Powiatu Sokołowskiego uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystanie
2016 8412 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 7666 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 7227 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 7223 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 6548 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 6490 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 4737 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych nr 3909W, 3920W i nr 3922W
2016 4709 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
2016 4708 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w Sabniach stanowiącej własność Powiatu Sokołowskiego.
2016 2826 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
2016 2271 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 1267 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek działających na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 1266 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek działających na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 11570 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 8972 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 8555 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr X/ 50/ 2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Sokołowskiego
2015 8450 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sokołowskiego.
2015 7437 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 7189 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 5968 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 5711 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz jego likwidacji
2015 5710 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz jego likwidacji
2015 4965 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 3879 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029
2015 2680 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 2047 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 1588 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2015 rok
2015 1570 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 1495 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sokołowskiego
2015 672 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 294 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 240 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029
2014 11515 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości oplat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 10626 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029
2014 10107 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2014 8171 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 266 / 2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Powiatu Sokołowskiego na okręgi wyborcze
2014 6864 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sokołowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sokołowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 6680 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029
2014 6188 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029
2014 2003 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2014
2014 639 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2013 12131 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 12036 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego
2013 10890 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2013 5897 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 5896 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2013 5895 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
2013 1390 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2012 5851 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2012 5850 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2012 5849 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2012 4705 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Sokołowie Podlaskim
2012 3043 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/107/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 3042 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 914 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Sokołowskiemu i jego jednostkom podległym
2011 4878 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sokołowskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczenia
2011 2386 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
2011 1816 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
2011 1133 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
2010 6748 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego
2010 6570 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 3864 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie powiatu sokołowskiego
2010 3863 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sokołowskiego
2010 3862 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2010 2102 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego
2010 2101 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek działających na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 6044 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sokołowskiego
2009 4218 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2009 2597 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski
2009 2369 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski