Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1288 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 18 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Powiatu Sochaczewskiego
2010 5643 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/198/2010 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 3833 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/185/2010 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
2010 3834 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/186/2010 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Sochaczewie
2009 7035 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XLV/168/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie powiatu sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 6809 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/157/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2009 3649 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/144/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2009 3648 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/142/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
2009 3647 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/141/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
2009 2681 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/136/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2009 1955 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/132/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego