Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 140

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10855 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
2019 10854 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Przysuskiego
2019 10853 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Przysuskiego
2019 8295 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przysuskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7394 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I  stopnia w Goździkowie
2019 7393 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rusinowie Koneckim
2019 7392 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 7391 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2018 rok.
2019 7390 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Przysusze wotum zaufania
2019 4697 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego
2019 4696 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/179/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4695 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Borkowicach
2018 12898 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Powiatu Przysuskiego na rok 2019
2018 12802 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 12801 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze
2018 10410 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Dziennego Domu ,,Senior +” w miejscowości Borkowice, ul. Platanowa 1
2018 8646 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8645 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Przysuskiego
2018 6567 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kolonii Szczerbackiej
2018 5301 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
2018 5300 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2017 rok
2018 4841 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przysuski
2018 4840 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przysuskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2959 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przysuskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2017 12464 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 12463 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i zasadach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 12462 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochód budżetu Powiatu Przysuskiego instrumentem płatniczym
2017 12461 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego
2017 12460 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa Powiatu Przysuskiego na rok 2018
2017 11651 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
2017 9450 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 8432 2017-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
2017 7310 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Przysuskiego
2017 5895 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/153/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2017 4511 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 4510 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2016 rok.
2017 3362 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielanej dotacji.
2017 1920 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XXVII/242/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Powiatu Przysuskiego
2017 225 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 224 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego
2017 223 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Powiatu Przysuskiego na rok 2017
2016 8632 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Przysuskiego.
2016 6004 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/107/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze
2016 6003 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/106/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Przysuskiego
2016 6002 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/105/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą "Bezpieczne Przysuskie" na lata 2016 – 2018.
2016 4601 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/100/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochód budżetu Powiatu Przysuskiego instrumentem płatniczym
2016 4600 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/99/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą: Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie
2016 4599 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/96/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/242/2014 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Powiatu Przysuskiego
2016 4598 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/92/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
2016 4597 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/91/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2015 rok.
2016 1998 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr X/87/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Przysuskiego na lata 2016 – 2019”
2016 603 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na rok 2016
2016 598 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego
2016 596 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 23 grudnia 2015r. uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2016
2015 11181 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2015 8150 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VI/63/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 16 września 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu przysuskiego
2015 8096 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 16 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XI/107/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
2015 6093 2015-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 24 czerwca 2015r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
2015 6092 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr V/54/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kolonii Ossa
2015 6091 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kolonii Szczerbackiej
2015 4658 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/45/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XII/115/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
2015 4657 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze
2015 4656 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
2015 4655 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2014 rok.
2015 4654 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 19/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 10 marca 2015r. Zarządu Powiatu w przysusze w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.
2015 1232 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2015
2015 564 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2014 11647 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniająca załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr II/9/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przysuskiego
2014 8024 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie podziału powiatu przysuskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 6414 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Powiatu Przysuskiego
2014 6111 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/107/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
2014 6080 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2013 rok.
2014 5950 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
2014 3091 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 19 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XII/115/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
2014 972 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2014 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Przysuskiego oraz ustalenia zasad ich używania
2014 481 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego
2014 480 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2014 479 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2014
2013 9923 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Zakładu Obsługi Szkół w Przysusze
2013 9922 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry Przysusze
2013 9921 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 3308 W Giełzów – Kurzacze – Przysucha od km 0+000 do km 8+700
2013 8158 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/197/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie założenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kolonii Szczerbackiej
2013 7880 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/198/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie założenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kolonii Ossa
2013 7879 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/196/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2013 7878 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/188/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/177/2013 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 6164 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6163 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2013 6162 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 6161 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 6160 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2012 rok.
2013 2847 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 lutego 2013r. zmieniającej załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/177/2009 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 09 września 2009 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
2013 2846 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Przysuskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze.
2013 797 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/160/212 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2013 796 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.
2013 795 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego
2013 794 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2013
2013 793 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2013–2020
2012 9928 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XV/140/2012 z dnia 03 października 2012 r. zmieniającej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XI/107/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze.
2012 6986 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/140/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 3 października 2012r. zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XI/107/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze.
2012 6985 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/139/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 3 października 2012r. zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXV/290/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze.
2012 6984 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 3 października 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2012 6628 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XV/112/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu przysuskiego
2012 5525 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goździkowie
2012 4967 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/113/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
2012 4966 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/112/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2011 rok.
2012 4731 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 4730 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XII/115/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
2012 1628 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/108/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2012 1627 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/107/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
2012 1626 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/104/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Przysuskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
2012 348 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 347 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2012 346 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2012
2012 345 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2012–2017
2011 5753 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 5754 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 5260 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2011 5261 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/76/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 4755 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Przysuskie” na lata 2011 – 2015.
2011 4699 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/72/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXI/203/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.
2011 3398 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2010 rok.
2011 3399 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/57/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Obsługi Szkół w Przysusze
2011 3400 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/59/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu przysuskiego
2011 2070 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/47/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z siedzibą w Borkowicach przy ul. Platanowej 1
2011 1040 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr III/28/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2011
2011 1039 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr III/27/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2011-2017
2011 1042 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr III/30/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2011 1041 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr III/29/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2010 6629 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2010 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6630 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2010 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXIII/177/2009 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 09 września 2009 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
2010 5686 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2010 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 9 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Przysuskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie
2010 3832 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2010 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Przysuskiego
2010 2654 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 2655 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
2010 2656 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
2009 6808 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/174/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku Rady Powiatu w Przysusze w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 realizowanych przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.
2009 5004 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze
2009 3760 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Borkowicach
2009 3761 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/163/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Rady Powiatu w Przysusze w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 realizowanych przez Samorząd Powiatu Przysuskiego
2009 3762 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego powiatu przysuskiego