Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 126

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11128 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/106/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 10153 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski.
2019 10152 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26  lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski.
2019 10151 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2019 10150 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski.
2019 10149 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego.
2019 10148 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 9576 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 7898 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przasnyskiego.
2019 7897 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
2019 7896 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przasnyskiego, od dnia 1 września 2019  r.
2019 7895 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 6260 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 5397 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 4133 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 3717 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych
2019 3716 2019-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2019 3342 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu
2019 3341 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2019 3340 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr II/24/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2019 3339 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 1213 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2019 497 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2019
2018 12916 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 11273 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/377/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego
2018 11272 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/376/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 11271 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/374/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 11270 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/371/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 11269 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/369/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 11268 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/366/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 11211 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/368/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/233/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Przasnyskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 9232 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LII/354/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018
2018 9231 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/349/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 9230 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr L/339/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018
2018 9229 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/328/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018
2018 9013 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/342/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2018 9012 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/340/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Przasnyskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8695 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LII/359/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego
2018 8694 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LII/358/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
2018 4781 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącym rodzinne domy dziecka
2018 4780 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski
2018 1912 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26  lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski
2018 1911 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Przasnyskiego instrumentem płatniczym.
2018 1910 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/322/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 1909 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego.
2018 1908 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 1907 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2018.
2018 1906 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/317/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 1904 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017
2018 1902 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Przasnyskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 9910 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017
2017 9909 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/271/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 9901 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 9900 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 9899 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 9898 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącym rodzinne domy dziecka
2017 9897 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1 do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu.
2017 8220 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 8219 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 7711 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2017 rok
2017 7209 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 7208 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 7206 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego.
2017 5836 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2017 5835 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2017 4881 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 4322 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 4321 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 4320 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 4319 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 4318 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 3973 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Przasnyskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017 2776 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2017
2017 2775 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/132/2000 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 października 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Przasnyski zmienioną uchwałą Nr XXXIV/220/02 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 kwietnia 2002 roku, uchwałą Nr IX/66/03 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2003 roku oraz uchwałą Nr XXI/206/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.
2017 2668 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 45/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok
2016 11007 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 11006 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2016 8678 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2016 8669 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2016 8664 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2016 8663 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2016 7820 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3249W
2016 7811 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
2016 6439 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015.
2016 6438 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015.
2016 6437 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015.
2016 6436 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015
2016 4988 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski
2016 4987 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 2 Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1.
2016 4986 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 3846 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiania zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2015
2016 3787 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2015
2016 3757 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2015
2016 1403 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2016
2016 1402 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2016 760 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 9483 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2015
2015 9482 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2015 rok
2015 9480 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2015 rok
2015 7544 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu przasnyskiego
2015 5544 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015.
2015 4557 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 2719 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 2406 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/388/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 2185 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych
2015 1808 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków
2015 1807 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2015
2015 1806 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2015 – 2022.
2015 1550 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 1456 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 1262 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 354 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/366/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2014 11044 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 2.
2014 11043 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/404/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1.
2014 11042 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/403/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
2014 10194 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2014 9154 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013
2014 9153 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/336/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013
2014 9125 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 8928 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 8927 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 8528 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 7861 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013
2014 7860 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 7217 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.
2014 7216 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013.