Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 238

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10807 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 10806 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 10805 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
2019 8579 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 8578 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 8577 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 8576 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
2019 7298 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 6812 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego
2019 5021 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 5020 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 2983 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 2982 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2981 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2980 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2979 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
2019 2978 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2019 2977 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2019 2976 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie
2019 2975 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
2019 2974 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 908 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pruszkowie przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18
2019 907 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 906 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 12324 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/25/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2018 12323 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 11015 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/443/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 11014 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/441/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 10384 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr L/439/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 10383 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/434/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii
2018 10382 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/433/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W (ul. Warszawska) w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii
2018 10381 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r.
2018 10380 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/429/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego
2018 10379 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/427/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 9171 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/420/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice jej dotychczasowej kategorii
2018 9170 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3127W ul. Przejazd w Brwinowie jej dotychczasowej kategorii
2018 9169 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/417/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z bużetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia tych dotacji i sposobu ich rozliczenia
2018 9168 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/416/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 9167 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/422/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2018 8409 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/413/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 7428 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 7427 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/401/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
2018 7426 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLV/383/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 6652 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6651 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2018 6650 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zarządzania częścią dróg powiatowych położonych na jej terenie
2018 5511 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/374/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 4255 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 4254 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 2978 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 2977 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2018 2976 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/340/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 623 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2018 622 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 618 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 11784 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/324/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2017 11783 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/320/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
2017 9844 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W – ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii
2017 9843 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice jej dotychczasowej kategorii.
2017 9842 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2017 9841 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 9840 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 9839 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W – ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii
2017 9838 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice jej dotychczasowej kategorii
2017 9837 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2017 9836 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 9835 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 9112 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 8193 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 8192 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 7436 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 7422 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych
2017 7421 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Branżową Szkołę I stopnia
2017 7420 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Branżowa Szkołę I stopnia Specjalną
2017 7419 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną
2017 7418 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy
2017 6999 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 6785 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 6774 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016
2017 5698 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 4309 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 3979 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2612 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 1972 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2017 1524 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 704 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 526 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2016 11140 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski
2016 11139 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2016 11138 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 10251 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 9072 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 8332 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 7843 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 7570 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 7569 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7058 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie statutu Powiatu Pruszkowskiego
2016 7057 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2016. Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu ul. Przyszłości w Parzniewie, gm. Brwinów.
2016 7056 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2016 7055 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015
2016 5236 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 5012 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 5009 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4719 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2016 3647 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3587 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3541 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2903 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2016 1804 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 894 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2015 11448 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
2015 11271 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2015 9242 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
2015 9241 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2015 8647 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr IX /72/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 8503 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 8051 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
2015 7556 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII /66/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7232 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6664 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 5860 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 5155 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4732 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4731 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr xxxix/376/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3761 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, przy ul. Daszyńskiego 6
2015 2670 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2015 2272 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/393/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1826 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1564 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/384/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 554 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/26/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie
2015 553 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/25/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie
2015 415 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 11018 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2014 10446 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/366/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 10094 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9943 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9435 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9434 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9433 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9336 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 8980 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/309/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8449 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8119 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286 /2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6947 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/259 /2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6714 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/244 /2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6332 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/363/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 2 dla kandydatów spoza obwodu szkoły
2014 6331 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
2014 6330 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 2 dla kandydatów spoza obwodu szkoły
2014 4745 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
2014 4665 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/ 208 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 4664 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/ 199 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 3226 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2014 2701 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2531 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/188 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2530 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/176 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2529 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/170 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2091 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/ 137 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 101 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 100 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2013 12760 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/320/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Muzeum Dulag 121 – nadania Aktu Utworzenia – nadania Statutu
2013 11992 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2013 11991 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 11925 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/124 /12 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2013 11924 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/110 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11839 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI /102 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 11497 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/79/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 10527 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/88/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 9941 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXX/307/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie przyjęcia zmian w „Regulaminie przyznawania osobom fizycznym dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego”
2013 9450 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/298/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego
2013 9449 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2013 9448 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2013 9447 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012
2013 9153 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 9152 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/ 60 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 8884 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 8796 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 6469 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian do Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/58/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Pruszkowskiego
2013 6468 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/271/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2013 2706 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2013 2705 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/ 239 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian statutu Powiatu Pruszkowskiego.
2013 2704 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/ 236 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 89 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/228/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2013 88 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI /213/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2013 87 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI /210/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 86 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/201/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 6837 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2012 6836 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 181 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.
2012 6835 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2012 5044 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2012 5043 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2012 5042 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/228/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2012 4033 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 4032 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2012 1907 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/131/12 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
2012 1906 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/129/12 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Całodobowej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej Typu Rodzinnego z siedzibą w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6A oraz w sprawie użyczenia mienia Powiatu Pruszkowskiego na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Piastowie.
2012 1905 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/128/12 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian do Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/58/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Pruszkowskiego
2012 1904 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/114 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2012 rok
2011 8494 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI /106 / 11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2011 8495 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/107/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2011 8305 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2011 8306 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Piastowie, ul. Karola Namysłowskiego 11
2011 8307 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie likwidacji szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Budowlanego, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26
2011 6139 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie zwiększenia kwot pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymywania dziecka umieszczonego w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej: wielodzietnej, specjalistycznej i o charakterze pogotowia rodzinnego
2011 6140 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2011 4796 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/ 67 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pruszkowskiego za 2010 rok
2011 4797 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat na terenie powiatu Pruszkowskiego za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
2011 2944 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego
2011 2945 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/54/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2011 2946 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2011 1849 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2011 rok
2011 744 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
2010 7291 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLII/365/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie przyjęcia trybu i zasad przyznawania spółkom wodnym działającym na terenie powiatu pruszkowskiego dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji, ze środków budżetu powiatu pruszkowskiego
2010 7292 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLII/368/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2010 7293 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLII/372/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pruszkowskiego
2010 6012 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/354/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXII/208/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2010 4190 2010-09-29 uchwala Uchwala nr XL/347/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Muzeum Dulag 121 - nadania Aktu Utworzenia - nadania Statutu
2010 3692 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian do Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/58/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Pruszkowskiego
2010 3030 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetu powiatu Pruszkowskiego
2010 3031 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 310 /10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Pruszkowskiego
2010 3005 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/276/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2010 rok
2010 2125 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2126 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIII/225/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. (zm. Uchwała Nr XXV/238/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.) w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
2010 2127 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/281/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadzająca zmiany do Uchwały Nr XLII/316/2006 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2010 1761 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia „Na Górce” w Brwinowie ( z późn.zm.).
2010 1760 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2010 1759 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2010 1763 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad oddawania mienia Powiatu Pruszkowskiego w najem i dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i lokali oraz oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
2010 1762 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/270/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2009 3451 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr Nr XXII/214/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Pruszkowskiego
2009 3452 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/58/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Pruszkowskiego
2009 3449 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/208/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
2009 3450 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/211/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia "Na Górce" w Brwinowie (z późn. zm.)
2009 3453 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2009 3456 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/238/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/225/09 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2009 3457 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/243/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2009r. wprowadzająca zmiany do Uchwały Nr XLII/316/2006 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2009 3454 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród
2009 3455 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2009 867 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/188/08 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2009 rok.