Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 109

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10928 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach i nadania mu Statutu
2019 10927 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 11 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 10926 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9724 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8316 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/6/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 8315 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6928 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 6760 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2020
2019 6705 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/1/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego
2019 5859 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2019 5310 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego.
2019 5174 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego.
2019 5173 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2019 5172 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 3441 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego.
2019 3174 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2019/2020.
2019 3173 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 3172 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 3171 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć.
2019 1657 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej .
2019 1656 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2019 113 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piasecznie.
2019 112 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok.
2019 111 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 12372 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 11247 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2018 11246 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania imienia i zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 1.
2018 11245 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9451 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/7/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 9450 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piaseczyński.
2018 9449 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 9448 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego i zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20
2018 9447 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7835 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LII/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7834 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LI/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7833 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7633 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7632 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 6864 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LI/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 6151 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „ Jaskra – podstępny złodziej wzroku”
2018 5786 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XVLIII/8/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.
2018 5785 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5784 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 4651 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/3/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego
2018 4390 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLV/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego
2018 2751 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2435 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 54 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok
2018 53 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 12605 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/3/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego IV Liceum Ogólnokształcącemu w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17.
2017 9814 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 9264 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9091 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8712 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/16/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 8711 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/15/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2017 8243 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 8013 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7915 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7558 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6822 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/4/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 6702 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 3628 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/4/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/6/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 2716 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/2/2016 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 1848 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 485 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 133 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/10/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu piaseczyńskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2017 132 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok
2016 11555 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/3/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 9209 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXI/6/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8354 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8127 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/3/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 7695 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6237 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5719 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/9/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Piaseczyńskiego"
2016 4832 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XV/4/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 4612 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/6/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2016 4389 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3928 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3601 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3256 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII/7/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy
2016 1982 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XI/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 1887 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr X/4/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 700 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XV/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 grudnia 2015r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok
2016 21 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/8/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 8567 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/3/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego
2015 8081 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/3/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 8037 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/4/2015 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2015 7831 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7290 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6563 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5867 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5866 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5116 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/1/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3255 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2971 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XL/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2957 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2618 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2015 rok
2015 650 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 649 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 648 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 647 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 646 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 645 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/1/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 10128 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/3/2014 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 9565 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8865 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/2/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 7612 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/1/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 7465 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/1/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 7270 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/3/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok