Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 138

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11481 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 11410 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2019 9544 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 8256 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 7227 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5960 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5056 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 4427 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 3131 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 2311 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 2129 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2019 1204 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2019
2019 234 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2019 59 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat na rok 2019 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu płońskiego.
2018 13032 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego na rok 2019
2018 13031 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Płońsku
2018 11157 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/309/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 11062 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LV/310/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płońskiego
2018 10674 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LIV/302/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 9931 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/307/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019.
2018 9930 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/305/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński.
2018 9929 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/304/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku i nadania mu statutu
2018 9928 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Płońskiego
2018 9601 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LIII/295/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 9138 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński.
2018 9137 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Płońskiego
2018 6573 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LI/290/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 6250 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr L/288/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 6249 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 6248 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 5892 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Płońskiego”
2018 4895 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
2018 4225 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 2450 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 2296 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego na rok 2018
2018 2295 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
2018 1605 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 1447 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2018 1437 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2018 1084 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2018 725 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2018
2018 138 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018
2017 12114 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/219/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 11234 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu płońskiego.
2017 9592 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XL/222/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 9591 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XL/221/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na obszarze Powiatu Płońskiego
2017 9199 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8903 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8436 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku oraz zwolnienia z tych opłat
2017 8435 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński”
2017 8434 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody Powiatu Płońskiego instrumentem płatniczym
2017 8420 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 8122 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 7640 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 7439 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 7205 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 6870 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 6739 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 6738 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 6144 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 4590 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 2406 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 2065 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płoński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2064 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu płońskiego na lata 2017 - 2020”
2017 669 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2017
2017 410 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 11992 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji
2016 11540 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego
2016 10571 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński
2016 10570 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2017
2016 10569 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017
2016 10072 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 8871 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 8463 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński”
2016 7779 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz określającego warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2016 7724 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 7516 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 6440 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 5814 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku i utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku
2016 5143 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz określającego warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2016 5020 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 5005 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 3327 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński”
2016 2424 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 2153 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 1869 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 520 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2016
2016 20 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2015 11663 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego
2015 11662 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2016.
2015 8343 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 8342 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 6191 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 5669 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 5154 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 5153 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 2993 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr LV/330/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 2683 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr LVI/339/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 2468 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr LIV/323/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 2033 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 1988 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr LI/309/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 1215 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego
2015 920 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2015
2015 331 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2015
2014 10723 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIII/315/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 10333 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/302/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 10116 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 8253 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/325/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Płoński.
2014 4456 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/304/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Płońskiego
2014 575 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/280/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2014
2013 11479 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2014
2013 11478 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Płońskiego
2013 5581 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Powiat Płoński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 5497 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/2010 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
2013 4475 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu płońskiego na lata 2013 - 2016”
2013 2881 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku
2013 1963 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat płoński i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 992 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2013
2013 85 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2013
2013 84 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatu lub jego jednostkom podległym z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2012 3218 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2012 3217 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2012 3135 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płońskiego
2012 3060 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1234 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2012
2012 192 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku
2011 8719 2011-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Płońskiego
2011 7264 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2012
2011 5877 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Płońskiego
2011 746 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2011
2010 5638 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/374/2010 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na wodach Zalewu w Nowym Mieście
2010 667 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Płońskiego na rok 2010
2010 354 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
2010 355 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwolnienia rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
2009 3759 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
2009 1881 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/99 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2009 1178 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2009 569 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2008 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu płońskiego na rok 2009.