Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 163

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2695 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2019 2694 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok
2018 13043 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu Nowodworskiego
2018 13042 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu Nowodworskiego
2018 11223 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2018 11222 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 11221 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 11154 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2018 11153 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego
2018 11152 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/284/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10269 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2018 10268 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania
2018 10267 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Nowodworskim
2018 10181 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku.
2018 10180 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 10179 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 9121 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 9120 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 9119 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 6267 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 6266 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2018 4723 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 4722 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
2018 1557 2018-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 1524 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1523 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2018 1522 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2018 1521 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 10037 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku
2017 10034 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 8987 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 8985 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 7940 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 7894 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 7285 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2017 5572 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego instrumentem płatniczym
2017 5168 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2429W Siennica – Mogowo przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Nasielsk.
2017 5073 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2017 4640 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2017 4639 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Nowodworskim
2017 3452 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 3451 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 3450 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 3449 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 3448 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 2001 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 1586 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 899 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2017 898 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego.
2017 822 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2017 821 2017-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/167/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 726 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 9495 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych - drogi nr 2407W Czarnowo – Kikoły – Nowe Orzechowo oraz drogi nr 2408W Wólka Kikolska – Nowe Orzechowo przebiegających na terenie powiatu nowodworskiego w gm. Pomiechówek
2016 9494 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2415W Wola Błędowska – Falbogi Borowe na odcinku 1500 m położonym na terenie gm. Pomiechówek, przebiegającej na terenie powiatu nowodworskiego w gm. Pomiechówek
2016 9493 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2412W Szczypiorno – do drogi (Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin) na odcinku 950 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2411W do granicy gm. Pomiechówek przebiegającej na terenie powiatu nowodworskiego w gm. Pomiechówek
2016 9492 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku.
2016 9212 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2016 9211 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2016 8882 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2016 5737 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
2016 5238 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5234 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 5010 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 4996 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 4995 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3614 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3578 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3555 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 3548 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 854 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 846 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2016 834 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2016 832 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/77/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r.
2015 8597 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku.
2015 8009 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2015 6542 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 6541 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2015 6540 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 6083 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/104/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 3374 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r. z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu nowodworskiego
2015 3372 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2015 3115 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 2975 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 2684 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/329/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 1516 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 993 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/309/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 281 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 280 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 279 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 11322 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2014 9953 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2015 roku
2014 9286 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez powiat nowodworski
2014 6453 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 4691 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego.
2014 4690 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2014 4092 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 4091 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 4089 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 286/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012.
2014 3402 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/243/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Nowym Dworze Mazowieckim
2014 3401 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2014 2715 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2714 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2713 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2712 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2386 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 1261 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na rok 2014
2014 858 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2013 12284 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2013 10543 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu nowodworskiego
2013 10542 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie powiatu nowodworskiego.
2013 10541 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2014.
2013 10540 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2403W od drogi woj. Nr 579 – Kazuń Polski – Czeczotki przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Czosnów.
2013 7441 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Nowym Dworze Mazowieckim
2013 6395 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2013 3231 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2013
2013 3230 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013- 2019
2013 1030 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2013 1029 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/252/2009 w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2012 7896 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2013.
2012 4413 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawienia, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 4412 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 .
2012 4411 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku ul. Lipowa 10.
2012 4410 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6
2012 4409 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
2012 4408 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
2012 2249 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2012 2248 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
2012 2247 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 2246 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez powiat nowodworski.
2012 220 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2012.
2012 219 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na rok 2012
2011 5403 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 749 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie aktu założycielskiego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6.
2011 137 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 138 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
2011 139 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6016 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
2010 6017 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej lub osoby pełnoletniej przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
2010 6018 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski.
2010 5028 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 2408W Wólka - Nowe Orzechowo na terenie Powiatu Nowodworskiego w gminie Pomiechówek
2010 5029 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej,
2010 3831 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2010 3830 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych przysługujących w zryczałtowanej kwocie na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
2010 2796 2010-06-26 Aneks Aneks nr 1 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. do porozumienia nr 39/09 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2010 2731 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/265/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
2010 1630 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
2010 1631 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
2010 121 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 122 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/2004 w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego
2010 1 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
2009 6043 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 4949 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2406W relacji Janówek - Augustówek do drogi Kazuń Bielany - Dębina na odcinku od miejscowości Janówek do miejscowości Augustówek (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W) położonej na terenie powiatu nowodworskiego
2009 3820 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyłączenia Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku oraz jego likwidacji
2009 3089 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/200/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Nowodworski
2009 2118 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski
2009 2119 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
2009 2120 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
2009 1498 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
2009 960 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/156/2005 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego oraz dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2009 209 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2009.