Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 203

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10281 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 10280 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mińsku Mazowiecki oraz nadania jej statutu
2019 10279 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/77/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2019 10278 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 10277 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
2019 8023 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/66/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 8022 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 8021 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8020 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2019 8019 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mińsku Mazowiecki oraz nadania jej statutu
2019 8018 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 8017 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2019 5922 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim oraz nadania imienia Szkołom wchodzącym w jego skład
2019 5921 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 5920 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2019 5875 2019-05-06 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
2019 3275 2019-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3274 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 3273 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3272 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 2575 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2019r.
2018 13054 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 13053 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 10412 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/375/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019-2022”
2018 10066 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/383/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 10065 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/382/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mińskiego
2018 10064 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/380/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 10063 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/379/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 10062 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/376/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 8216 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/370/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 8215 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/368/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach i nadania statutu
2018 8214 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/366/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mińskiego
2018 6676 2018-07-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 4750 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/349/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 4749 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/348/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4748 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/345/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2018 4747 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/341/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 4746 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/340/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4745 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/339/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 1460 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/334/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 1459 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1018 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/315/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018r.
2017 12541 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 12540 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/318/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2017 9827 2017-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2017 9826 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/307/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 9825 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/305/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 9824 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/304/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obowiązujących w 2018 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 7123 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 5817 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka w Falbogach
2017 5816 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2017 5815 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2017 5814 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/268/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom
2017 5813 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/281/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 5812 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/277/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej położonych w miejscowości Stojadła i zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej
2017 5811 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/276/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego
2017 5810 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/275/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego
2017 5809 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/274/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5808 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/271/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania
2017 4342 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/261/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 3481 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/257/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania
2017 3480 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/256/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3479 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/255/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 3478 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/250/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2017 3477 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/249/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Mińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2300 2017-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2299 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/243/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 2119 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/221/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2017r.
2016 11777 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/231/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 11776 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/230/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 9813 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/214/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego
2016 9812 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/213/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego
2016 9811 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/209/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 9810 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/207/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie obowiązujących w 2017 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 8380 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/197/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego
2016 8379 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/196/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego
2016 8180 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI/198/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 8179 2016-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2016 8178 2016-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 5922 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/178/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 5921 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/177/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2016 5920 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/176/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mińskiego
2016 4941 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/166/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
2016 4940 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/165/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 4939 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/164/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2016 4938 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/163/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2016 4213 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIII/160/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego”
2016 2576 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/156/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2016 2575 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/152/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 2574 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/149/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim oraz jej likwidacji
2016 2573 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/148/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim oraz jego likwidacji
2016 2572 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/147/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz jego likwidacji
2016 2571 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/146/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim oraz jego likwidacji
2016 2570 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/145/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim oraz jego likwidacji
2016 2569 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/144/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia niektórych Szkół z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim oraz ich likwidacji
2016 2568 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/140/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2016 1443 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/121/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2016r.
2016 232 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/133/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 231 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/132/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2016 230 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/130/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 11712 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/122/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2015 9226 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/111/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie obowiązujących w 2016 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 9225 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/109/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 9224 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/105/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 8085 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/87/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 9 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 8084 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/85/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej
2015 8083 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/84/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Dąbrówki na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Adama Mickiewicza na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
2015 8082 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/83/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza w Mińsku Mazowieckim
2015 6445 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/71/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6444 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/66/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 4317 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 4316 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „JEDLINA” w Mieni
2015 2591 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 631 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2015r.
2015 568 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 567 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 11027 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 11026 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie obowiązujących w 2015 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 11025 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2014 10706 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie nr 10/2014 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński,2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński,przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają:1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 6586 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/321/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2014-2018”
2014 6404 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/322/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 5166 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/310/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie
2014 2592 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/303/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2578 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/300/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2014 400 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/277/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2014r.
2014 37 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2014 36 2014-01-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2013 11639 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/267/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 11638 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/265/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2013 7645 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/244/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
2013 7644 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/243/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim
2013 7638 2013-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2013 7595 2013-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 6014 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/235/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3321 2013-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2013 3320 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3319 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3318 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim oraz szkół wchodzących w jego skład
2013 1479 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/196/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2013r.
2013 184 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/204/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odsąpienia od usunięcia pojazdu
2013 183 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/198/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 182 2013-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2013 181 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/208/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2013 180 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/206/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2012 7589 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/183/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 6386 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/177/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego oraz dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2012 6385 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/175/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim
2012 5683 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/165/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2012 5682 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/162/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2012 5637 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/158/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
2012 5562 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/159/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
2012 4560 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/150/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 4503 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/152/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2012 4502 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/151/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4501 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/149/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
2012 4500 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/148/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania imienia Liceum Plastycznemu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, ul. Kazikowskiego 18
2012 4499 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/147/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2012 4383 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr IX / 92 / 11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2012r.
2012 3386 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/136/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 3385 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/135/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
2012 3384 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/134/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim
2012 3383 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/133/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie
2012 3382 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/129/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie i szkół wchodzących w jego skład
2012 2257 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/115/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
2012 2256 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/114/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
2012 2255 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/113/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2012 1562 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr X/110/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 8 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2011 8590 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr IX/93/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2011 8591 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr IX/95/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2011 8592 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr IX/96/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 6278 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2011 3907 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2199 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/42/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2011 2200 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/51/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Mińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej
2011 2201 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/58/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2011 926 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2011r.
2010 6019 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i roliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Poiwatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 6020 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2010 4571 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXIV/314/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 3685 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2010 3687 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mińskiemu i jego jednostkom organizacyjnym
2010 3686 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2010 - 2014"
2010 3433 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mińskiego na 2010r.
2010 2964 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni
2010 2963 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2010 2962 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kątach
2010 2965 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2010 2968 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim
2010 2967 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mińsku Mazowieckim
2010 2966 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim
2010 2244 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 1120 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/264/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2009 7038 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Mińskiego
2009 7037 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2009 4415 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 2 września 2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego
2009 4416 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom
2009 4417 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mińskiego
2009 3606 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Mińskiego
2009 3236 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2009 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 3237 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/214/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mińskiego
2009 1446 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2009 35 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/164/08 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego