Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 210

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10784 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2018 rok
2019 10132 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/62/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Mławskiego,
2019 10131 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/61/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2019 10130 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/60/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 10129 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/59/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski.
2019 9985 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 9277 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 7188 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 5874 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2019 5868 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 3119 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 2187 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
2019 2171 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 1123 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2019 1122 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2019
2018 12681 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2018 12680 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2019 rok.
2018 12679 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2019 rok
2018 9873 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2018 9706 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2018 8289 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2018 8288 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dot. godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok
2018 5808 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018
2018 5807 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok
2018 5398 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Mławskiego instrumentem płatniczym
2018 4912 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2018 4911 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządca jest Zarząd Powiatu Mławskiego
2018 4910 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok
2018 3095 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018
2018 3094 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie:ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 1068 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 329 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017
2018 327 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 323 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2018
2017 11453 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017
2017 11452 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok
2017 11451 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2018 rok.
2017 9262 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017
2017 9088 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017.
2017 8698 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.
2017 7564 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017.
2017 7269 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017.
2017 7044 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2017 6768 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017.
2017 6751 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2017 5522 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2016 rok.
2017 3465 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2017 3464 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2017 3306 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2017 1150 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Mławskiego
2017 1010 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.
2017 316 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych innych niż zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 314 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek i poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 313 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.
2017 312 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017
2016 11929 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.
2016 10957 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2017 rok.
2016 10956 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/137/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2017 rok
2016 9409 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.
2016 8346 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.
2016 7934 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia ul. Brukowej położonej na terenie Miasta Mława do kategorii drogi powiatowej.
2016 7694 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2016 7102 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2015 rok.
2016 6867 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.
2016 6059 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2369W ulica Graniczna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brukową do skrzyżowania z ulicą Kościelną położonej na terenie Miasta Mława i zaliczenia do kategorii drogi gminnej
2016 4780 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2015 rok
2016 3947 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015
2016 3328 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2016 rok
2016 2426 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015.
2016 1181 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.
2016 376 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych innych niż zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 375 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek i poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu mławskiego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 374 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2016 315 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2016 rok
2015 11144 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych innych niż zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11143 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek i poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu mławskiego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 10348 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Mławskiego
2015 10347 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2016 rok
2015 9507 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015.
2015 7908 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015.
2015 7663 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych innych niż zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 7011 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
2015 6615 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015
2015 6559 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015.
2015 5740 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015
2015 5130 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2014 rok.
2015 4543 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014
2015 2730 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2015 2467 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/306/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawiew zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2015 2428 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014
2015 2067 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2015 1152 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2015 rok.
2015 1151 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.
2015 1150 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2015 rok
2015 1149 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015
2015 995 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2015 339 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2014 10395 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2014 10321 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2014 10248 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2014 9140 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.
2014 9028 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.
2014 8244 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.
2014 8073 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013
2014 7750 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
2014 7377 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013
2014 6973 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.
2014 5695 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2013 rok.
2014 5559 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012.
2014 5211 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 4726 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego.
2014 4651 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 3370 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 2966 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 2756 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 2415 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 2122 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 1221 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2014r.
2014 1219 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek i poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu mławskiego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1218 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego"
2014 872 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 293 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2014 rok.
2014 292 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014
2013 13284 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2014r.
2013 11879 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011.
2013 11667 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany w określeniu przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Mławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mławski.
2013 11666 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r, w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2013r.
2013 11434 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011
2013 11168 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011
2013 9508 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 9102 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011
2013 8933 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011
2013 8790 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011
2013 8310 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2011 rok
2013 7755 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2013 rok.
2013 7108 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLV/300/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 6960 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 6825 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2012 rok
2013 6605 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Mławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5561 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 5394 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r, w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2013r.
2013 5171 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/280/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 5119 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 3016 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Mławie, ul. Słowackiego 18.
2013 3015 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
2013 2244 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 1545 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1544 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
2013 1543 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
2013 1388 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2013 rok.
2013 1027 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2013 rok
2013 382 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 381 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
2013 380 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego”
2013 379 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2013r.
2012 7549 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
2012 6172 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin a także nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2012 6171 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 5298 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr P2329W położonej w miejscowości Korboniec na terenie Gminy Wiśniewo, Powiat Mławski
2012 5297 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 4573 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr4w Mławie.
2012 4572 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie.
2012 4571 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.
2012 4570 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.
2012 4569 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 o 2-letnim okresie nauczania wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr2 w Mławie w Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 o 3-letnim okresie nauczania.
2012 4568 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie.
2012 4567 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie.
2012 4566 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr1w Mławie.
2012 4565 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład w Zespołu Szkół Nr1w Mławie.
2012 4564 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad dokonywania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
2012 4086 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. założenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie
2012 4085 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie
2012 4084 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Powiat Mławskiego jest podmiotem tworzącym.
2012 4083 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2011 rok
2012 3134 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego
2012 3133 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie.
2012 2359 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 2358 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego
2012 1375 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2012
2011 8593 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej do ukończenia szkoły, w której rozpoczęli naukę przed osiągnięciem pełnoletności w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Mławskiego
2011 5295 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym
2011 3734 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2011 2854 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2010 rok
2011 1152 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2011
2011 959 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2011 958 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 960 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej
2011 963 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2011 964 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
2011 961 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mławskiemu i jego jednostkom podległym
2011 962 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Mławskiego
2010 4122 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2010 4121 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2010 2680 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2010 1390 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany w ustaleniu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2010 1388 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
2010 1389 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany w trybie udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 961 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2010 960 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Mławskiego
2010 442 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
2010 441 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2010
2010 443 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim.
2009 4741 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2009 3758 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 3430 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2009 1981 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 1982 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Statutu Powiatu Mławskiego
2009 670 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2008 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
2009 669 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2008 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 671 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2008 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim.