Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 57

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4341 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycilei zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019.
2019 498 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Lipskiego na rok 2019
2019 175 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego
2019 174 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 173 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2018 9883 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/255/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego.
2018 7698 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr L/248/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2018 6859 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6858 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2018 6347 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/233/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2018 6068 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/232/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez powiat lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.
2018 831 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 113 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
2017 11606 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr xli/195/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2017 9934 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/188/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
2017 4357 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/94/2016r. Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
2017 3293 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu lipskiego.
2017 3163 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2016 11346 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2016 8711 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązku jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2016 8710 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 3265 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
2016 3264 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie likwidacji Ogniska Muzycznego w Siennie.
2016 2001 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie: PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2016-2019".
2016 611 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2003r. dotyczącej założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Solcu nad Wisłą.
2015 11184 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/68/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2015 11173 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/66/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siennie i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
2015 8801 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zawarcia przez Powiat Lipski porozumienia z Miastem i Gminą Lipsko dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Lipski Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.
2015 5527 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ZMIAN W STATUCIE POWIATU LIPSKIEGO.
2015 5526 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 11898 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/286/2014 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego
2014 5893 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/2014 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
2014 5052 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/255/2014 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych w powiecie lipskim.
2014 4166 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2014 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla szkół niepublicznych i placówek oświatowych.
2014 2037 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 2036 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2014-2020
2014 421 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2013 12190 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie NADANIA STATUTU SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU
2013 6430 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ZMIAN W STATUCIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU.
2013 1775 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 1108 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2012 9936 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ZATWIERDZENIA ZMIAN W STATUCIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU.
2012 6854 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie ZATWIERDZENIA ZMIAN W STATUCIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU.
2012 6853 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie PRZYJĘCIA ZADANIA WŁASNEGO MIASTA I GMINY LIPSKO POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU PRZEZ POWIAT LIPSKI PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W HUCIE.
2012 5211 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
2012 2993 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie PRZYJĘCIA STATUTU POWIATU LIPSKIEGO.
2012 1188 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 981 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/104/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ZMIANY UCHWAŁY Nr IX/53/2011 RADY POWIATU W LIPSKU Z DNIA 30 MARCA 2011 ROKU W SPRAWIE ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIPSKIEGO
2012 980 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/98/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2011 4667 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w powiecie lipskim.
2011 4322 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym
2011 3012 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LIPSKIEGO.
2011 3013 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ZASAD WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU MIESZKANIOWEGO POWIATU LIPSKIEGO.
2011 291 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lipskiego
2010 4081 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr L/265/2010 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Szkole Policealnej w Siennie imienia "KS. MAJORA STANISŁAWA DOMAŃSKIEGO"
2010 4082 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr L/266/2010 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Technikum w Siennie imienia "KS. MAJORA STANISŁAWA DOMAŃSKIEGO".
2010 4083 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr L/267/2010 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej w Siennie imienia "KS. MAJORA STANISŁAWA DOMAŃSKIEGO".