Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1703 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 27/III/2019 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2013 11893 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 11409 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 10368 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 9191 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r
2013 8820 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 2643 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 251/XLII/10 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 2158 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 233/XXXIX/10 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
2012 2371 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 118/XV/2012 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 5703 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 87/X/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2011 4877 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 79/IX/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 4431 2011-08-02 Porozumienie Porozumienie nr IDR.273.8.2011.MN Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez gminę Wieliszew zadań bieżącego utrzymania gróg kategorii powiatowej
2011 2823 2011-05-26 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania zadania pomiędzy zarządcami dróg
2010 3967 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 238/XL/10 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 25 lutego 2010r. zmieniajaca Uchwałę budżetową Rady Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 372 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVIII/09 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. uchwała budżetowa powiatu legionowskiego
2009 4128 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/2009 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski