Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 132

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6535 2019-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego
2019 2791 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
2019 2790 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok
2019 303 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III\34\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok
2018 12532 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/27/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2018 8833 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 8832 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2018 8831 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego
2018 2192 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2018 2191 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Kozienickiego.
2018 2190 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
2017 8583 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2017 7400 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2017-2020".
2017 5597 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2017 3507 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy.
2017 2330 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
2016 9446 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2016 8164 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kozienickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upoważnionych do udzielania tych ulg oraz stosowaniu ich z urzędu.
2016 4218 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany: Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. z późn. zm., w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2016 1113 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
2016 261 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV\100\2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na 2016 rok
2015 9023 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2015 8157 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach.
2015 2580 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012 r. z późn. zm. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach (Statut).
2015 2577 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
2015 1922 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2015 1442 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII\308\2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2015 1041 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV\29\2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 stycznia 2015r. uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 594 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIII\311\2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2015 359 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/296/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2014 10257 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/329/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2014 10080 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2014 9479 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2014 9051 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2014 8751 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV\262\2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2014 8493 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 8442 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 8058 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 7609 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 6985 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 6734 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 6733 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok
2014 5382 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 5001 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 5000 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 4756 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/304/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2014 4630 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 4554 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Kozienice nieruchomości położonej w obrębie Holendry gm. Kozienice, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
2014 3974 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 3761 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 2842 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/172/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 2527 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 2434 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 1847 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
2014 846 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 246 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok
2013 13183 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2013 12124 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
2013 12123 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie emisjii obligacji Powiatu Kozienickiego
2013 11910 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV\110\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 11211 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 11109 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 10902 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 10711 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 10283 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 10154 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 9580 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2013 - 2016"
2013 8714 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 8320 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 7694 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2013 6744 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/326/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2013 6699 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2013 6270 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kozienicach.
2013 5505 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2013 5504 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 5448 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
2013 5125 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2013 3133 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2013 2463 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012.
2013 2252 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
2013 993 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI\213\2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na 2013 rok
2012 9995 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2012 9994 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego
2012 7631 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2012 7167 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach
2012 5538 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2012 5537 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na określonych wodach śródlądowych Powiatu Kozienickiego
2012 5536 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
2012 5535 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok i sprawozdania finansowego
2012 5163 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 4774 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej.
2012 4322 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie: Liceum Ogólnokształcące w Garbatce-Letnisko
2012 3011 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
2012 3010 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kozienickiego
2012 3009 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 2293 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 2135 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 1733 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 1180 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok
2011 7185 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 5876 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 5644 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2010 rok
2011 5645 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 5646 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 5337 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/200/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 5338 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2011 5339 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu
2011 4668 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2011 3442 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kozienickiego
2011 3443 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
2011 2991 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 2992 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2011 1154 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr III/32/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2010r. uchwała budżetowa na 2011 rok
2011 793 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III/33/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2010 5208 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 4611 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 4188 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
2010 3383 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 3384 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu 2009 roku
2010 3385 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2657 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009
2010 2658 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2010 2659 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/281/2002 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym prowadzonym na terenie Powiatu Kozienickiego
2010 286 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian do Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.
2009 4042 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX /234/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Garbatce Letnisko
2009 4041 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX /233/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Garbatce Letnisko
2009 4043 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawi założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko z siedzibą w Garbatce-Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 4 oraz nadania aktu założycielskiego i statutu
2009 4045 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
2009 4044 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kozienickiego
2009 3306 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego
2009 2539 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 1651 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/203/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008