Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 182

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11490 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 114/XII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 10964 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 110/XI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 10475 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 107/X/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 10441 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 109/X/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski
2019 8414 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 101/IX/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 7187 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 88/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 7169 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2019 7104 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 6369 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr I Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Grodziskiego
2019 5961 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 78/VII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 5625 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr 74/VI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 4631 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 58/VI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grodziskiego na okres od 1 września 2019 r.
2019 3318 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 41/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2019 3317 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 50/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 3198 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 44/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski
2019 3117 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 51/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet przysługujących radnemu Powiatu Grodziskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych i używania samochodów osobowych do celów służbowych
2019 2156 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 29/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2019 2095 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 38/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 1448 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 36/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2019 1447 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 35/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 367/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1446 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 34/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Grodziskiego
2019 1211 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 32/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 641 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 10602 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 376/L/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2018 10586 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 378/L/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 9867 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego
2018 9812 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 374/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 9811 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 370/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, niepełniących funkcji pogotowia rodzinnego lub rodziny zawodowej specjalistycznej, oraz świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz małżonków lub osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2018 9810 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 368/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2018 9809 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 367/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8638 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 360/XLVIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Grodziskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY.
2018 8637 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 364/XLVIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 6901 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 357/XLVII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 6900 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 354/XLVII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2018 6094 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 339/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 5959 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 335/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2018 5958 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 5394 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr 331/XLV/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 4202 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 326/XLIV/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2018 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 3828 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 321/XLIV/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym pozostającym w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
2018 3826 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 324/XLIV/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2018 2721 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 317/XLIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 1898 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 310/XLII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 1429 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 302/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1100 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 294/XL/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 782 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 305/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 611 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 296/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 11966 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 287/XL/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2017 r. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
2017 10227 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 260/XXXV/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 9928 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 285/XXXIX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 9927 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 283/XXXIX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2017 9635 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr 281/XXXIX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2017 9215 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 9124 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 274/XXXVII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 8090 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 252/XXXIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 7855 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 245/XXXII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 7524 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 242/XXXI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 7401 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grodziskiego
2017 7090 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 227/XXX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 6826 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 220/XXVIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 6766 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 206/XXVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2017 6560 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2017 3516 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 239/XXXI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w Publicznym Ognisku Plastycznym prowadzonym przez Powiat Grodziski.
2017 3515 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 231/XXXI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2967 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 203/XXVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2017 2346 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 226/XXX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2017 2287 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 198/XXV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2017 1485 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 192/XXIV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej Powiatu Grodziskiego Na 2016 rok
2017 1215 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 217/XXVIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 320 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 210/XXVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 319 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 208/XXVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego
2017 124 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 186/XXII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 10552 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 202/XXVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim”, nadania jej statutu oraz organizacji wspólnej obsługi finansowej
2016 10127 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 171/XXI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 8934 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 162/XX/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 8750 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 191/XXIV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2016 8326 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 7883 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 177/XXII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2016 7682 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 144/XVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 7043 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr 132/XVI /16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 6781 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
2016 6238 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 124/XV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 5348 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 161/XX/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 5097 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 107/XIV/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 4700 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr 148/XVIII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.
2016 4699 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr 147/XVIII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 74/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez wyżej wymienionych nauczycieli.
2016 3913 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 3626 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 96/XII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 3109 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr 143/XVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
2016 3108 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3107 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2016 2687 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 109/XIV/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 2614 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 129/XVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 155/XIX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2016 2157 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 88/XI/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 2062 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 127/XV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Grodziskiego
2016 1951 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 80/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 1926 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 122/XV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2015 11447 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 103/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grodziskiego
2015 11446 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 9274 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 90/XII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2015 8867 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 375/XLVIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8858 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 369/XLVII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8849 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 364/XLVI/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8848 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 344/XLIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8846 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 319/XXXVIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8286 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 70/IX/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 8047 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 75/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.
2015 8046 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 74/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski.
2015 7681 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 307/XXXVII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2015 7679 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 306/XXXVI/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2015 7678 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 304/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2015 7677 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 299/XXXIV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2015 7676 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 279/XXXII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2015 7675 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 267/XXXI/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2015 7674 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2015 7673 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 253/XXIX/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2015 7441 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 7082 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 55/VII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 7018 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr 65/IX/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
2015 6380 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 50/VI/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 6248 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 68/IX/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
2015 6082 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr 40/V/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 6081 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr 13/III/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 5785 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr 336/XLII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 5784 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr 332/XL/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 5783 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr 27/IV/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 5576 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr 355/XLIV/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 5575 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr 325/XXXIX/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 4758 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 373/XLVIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Grodziskim w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
2015 2381 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 28/V/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2015 1169 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 15/III/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego
2015 744 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr 12/III/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2014r. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
2014 11520 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 372/XLVIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2014 8819 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 361/XLVI/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pozostającym w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
2014 7110 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 352/XLIV/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2014 7109 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 349/XLIV/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 6623 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 237/XXVII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2014 6513 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 309/XXXVII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2014 5698 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 223/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 5358 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 191/XXII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 5357 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 185/XXI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 5323 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 201/XXIII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 5315 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 166/XX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 5314 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 218/XXV/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 5313 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 212/XXIV/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 5179 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr 335/XLII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Mieszkania Chronionego oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pozostającym w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
2014 2962 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 1890 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 158/XIX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 1889 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2013 12027 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 302/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2013 12026 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 301/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2013 11432 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 64/IX/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 9603 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr 287/XXXIII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
2013 8799 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 47/VI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 8671 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr 45/V/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 3554 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr 238/XXVIII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1911 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2013 1731 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 221/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 7824 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 210/XXIV/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2012 5117 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 180/XXI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
2012 4942 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 162/XX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Grodziskiego
2012 3987 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 155/XIX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2012 3602 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 149/XVIII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1541 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2012r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego .
2011 5647 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2011 5513 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 75/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2011 5512 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 74/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez wyżej wymienionych nauczycieli.
2011 5514 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 76/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 5516 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 83/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego oraz sposobu jej rozliczania.
2011 5515 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 77/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
2011 4576 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr 69/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski
2011 4507 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 65/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 4508 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 73/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego
2011 1412 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr 23/IV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
2011 1393 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 16/IV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019
2011 1394 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 17/IV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2011 rok.
2010 6746 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 313/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010r. sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6747 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 316/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu i jednostek podległych powiatowi mających charakter cywilnoprawny.
2010 2243 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 272/XLII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
2010 1457 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr 246/XXXVIII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2010
2009 5844 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 34 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 179/XXVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok 2009.