Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 120

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11202 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/20/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki
2019 11201 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/83/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 9563 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grójeckiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6674 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Grójeckiego
2019 4981 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Grójeckiego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 4861 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Grójeckiego
2019 1849 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 1848 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/ 24 /2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Grójeckiego na 2019 rok.
2019 1654 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2019 579 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III /21 /2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: 1.zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, 2.tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość.
2019 578 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III /20 /2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki
2018 11535 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/362/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Grójeckiego.
2018 7676 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/350/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego Szkole Podstawowej Specjalnej w Grójcu ze Szkołą Filialną w Nowej Wsi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
2018 7675 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/349/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
2018 4001 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LII/323/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu poprzez likwidację Filii Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
2018 785 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/299/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grójeckiego na 2018 rok
2018 478 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 477 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Grójeckiego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 12378 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grójeckiego na 2018 rok
2017 11135 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/282/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 11134 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
2017 10960 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Szkołę Policealną im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
2017 10959 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu z Filią Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu i  Filią Nr 2 w Nowej Wsi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Grójcu z Filią Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu i  Filią Nr 2 w Nowej Wsi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
2017 10958 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 10957 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
2017 10956 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Nowym Mieście nad Pilicą o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą.
2017 10955 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Jurkach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
2017 10954 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Grójcu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
2017 10953 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Branżową Szkołę I Stopnia w Warce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce
2017 10952 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Branżową Szkołę I Stopnia im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
2017 10951 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Jasieńcu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu.
2017 10950 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu
2017 10949 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
2017 10948 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 10947 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
2017 6042 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XLI /253 /2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Chynów drogi powiatowej, (byłej drogi wojewódzkiej), na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Drwalew do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Chynów, w granicach Powiatu Grójeckiego.
2017 4837 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/198/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2017 r.
2017 4834 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania i jej zmiany.
2017 3996 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: zmiany statutu Powiatu Grójeckiego
2017 3994 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: zmiany Regulaminu określającego tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 lutego 2017 r. sprawie określenia trybu postępowania o udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2017 3992 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2060 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2017 1329 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 707 od km 53+450 do km 54+220 kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej
2017 1327 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu grójeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1326 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grójeckiego na 2017 rok
2016 10501 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2017 r.
2016 10500 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2016 10499 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 8183 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji dla niepublicznych szkół działających na terenie Powiatu Grójeckiego
2016 6918 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grójeckiego
2016 1536 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu i nadania jej statutu
2016 1532 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji dla niepublicznych szkół działających na terenie Powiatu Grójeckiego
2016 1531 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 1530 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grójeckiego na rok 2016
2015 8798 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/124/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 kwietnia 2008r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Grójeckiego
2015 8104 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr X/53/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Zielona Góra dotyczącego przejęcia niektórych zadań Powiatu Grójeckiego w zakresie edukacji publicznej.
2015 7993 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2015 7053 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2018
2015 5697 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.
2015 5587 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie likwidacji Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 1307 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2015 r.
2015 1247 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr II/ 14 /2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 r. za usuwanie pojazdów z drogi, wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi.
2014 7594 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 259/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Jasieńcu
2014 6444 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie założenia Gimnazjum dla Dorosłych w Nowej Wsi
2014 5498 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 6606 W stanowiącą ulicę Mszczonowską w Grójcu.
2014 5497 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.
2014 5496 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 11 A.
2014 5495 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą
2014 2338 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany treści załączników do uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXVII/156/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz zakres i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 223 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2014 r
2014 222 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2014 r.
2014 221 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2014
2013 11714 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 204 / 2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Grójeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grójecki oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków .
2013 11713 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 201 /2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia
2013 9864 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli.
2013 9520 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia
2013 8722 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 16 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą
2013 8721 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
2013 6826 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXIX/170/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 5785 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 5784 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Nowej Wsi.
2013 4420 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawieszczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2013 4419 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXVIII/163/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
2013 2844 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz zakres i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 963 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI / 149 /2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą, ul Ogrodowa 18.
2013 962 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI / 148 /2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tomczycach
2013 961 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI / 147 /2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli.
2013 960 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2013
2012 10203 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2013 r.
2012 7551 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 135 /2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 3594 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Grójcu
2012 3366 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian statutu jednostki budżetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
2012 3365 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Grójeckiemu lub jednostkom organizacyjnym powiatu .
2012 3364 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
2012 511 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki.
2012 510 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia roku 2012 Rokiem Wyszukiwania Talentów i Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki.
2012 509 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/ 89 /2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego.
2012 508 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2012
2011 6321 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/ 76 /2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 października 2011r. w sparwie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.
2011 2310 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie założenia Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą
2011 829 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2011.
2011 290 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grójeckiego.
2010 5484 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/290/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą „Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą”.
2010 3610 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą polegającego na likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Radzicach Dużych
2010 3611 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3306 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Grójcu ul. Polna 17
2010 3307 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Jurkach
2010 3308 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Nowym Mieście n. Pilicą, ul. Pl. O. H. Koźmińskiego 9.
2010 1157 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu
2010 1158 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/ 258 /2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXVII/213/2009 z dnia 7.09.2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania datacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 439 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2010
2010 440 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grójeckiego
2009 5040 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/72/2003 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 4 grudnia 2003 r.
2009 4489 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1956 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie na lata 2009-2014
2009 1957 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/171/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 lutego 2009r
2009 1773 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia
2009 486 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/160/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu grójeckiego na 2009 rok.
2009 66 2009-01-29 nr XX/158/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Grójeckiego
2009 66 2009-01-29 nr XX/158/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Grójeckiego