Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 233

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11534 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 11533 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 września 2019 r.
2019 10408 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 10407 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r.
2019 8162 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 8161 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu gostynińskiego
2019 8160 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/47/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gostynińskiego.
2019 6926 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 6925 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 6924 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gostynińskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6238 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 6237 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 4653 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 4652 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 2763 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1480 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
2019 1479 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego
2019 127 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 126 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019 – 2024
2019 125 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 12466 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 12465 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 12464 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2019 rok.
2018 11026 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/218/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 11025 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/217/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 10969 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/215/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Gostyninie
2018 10968 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/214/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w Powiecie Gostynińskim
2018 10967 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/213/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2019
2018 9583 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/212/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 9489 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/211/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gostynińskiego
2018 9488 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 8872 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLV/207/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 8604 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/205/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/42/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/158/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
2018 7073 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/203/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 7072 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/202/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 - 2024
2018 5895 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/196/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 5185 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/194/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 3347 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/191/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 3346 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/190/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 2166 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
2018 2165 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1455 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 1454 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 99 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa
2018 97 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 – 2024
2018 96 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 11706 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 11705 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017-2024
2017 11704 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/42/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński
2017 11702 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2018 rok.
2017 11699 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/157/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gostynińskiego
2017 9873 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/155/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 9872 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2018.
2017 9247 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 9117 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 8737 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 8205 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 8054 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXX/136/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 7474 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Statutu Powiatu Gostynińskiego pn. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
2017 7451 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 7070 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 6935 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 5680 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.
2017 5290 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2017 r.
2017 4365 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany do Uchwały nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 3224 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 2212 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017-2024
2017 2211 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/106/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 1929 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 1509 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/84/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 1507 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/93/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 1505 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/96/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 1503 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 607 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/115/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 606 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024
2017 604 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2016 10673 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2016 10672 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 10671 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2017 rok.
2016 9435 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 8815 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2016 8814 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/92/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2016 7947 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2016 5720 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 maja 2016r.
2016 4764 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2016 3908 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2016 3722 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2016 2504 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/53/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2016 1891 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 10 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2016 618 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uzupełnienia załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 608 2016-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 607 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016 – 2024
2016 593 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r.
2015 10891 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024
2015 10890 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2016 rok.
2015 10875 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
2015 10874 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/52/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024
2015 10873 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/50/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2014-2020.
2015 7845 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2015 7543 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024
2015 7540 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr x/42/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński
2015 6678 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2015 6032 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/35/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1do Statutu Powiatowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie przyjętego Uchwałą Nr XL/173/06 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 9 października 2006r.
2015 6031 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/34/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uzupełnienia załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 5158 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 5115 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 3379 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024
2015 2974 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr LI/260/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 2433 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr L/255/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 1568 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 1526 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 637 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2015 rok.
2015 506 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 357 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 246 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 245 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024
2015 244 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024
2014 9644 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/210/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9608 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9543 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9344 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr L/253/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
2014 9197 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/203/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9196 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 9083 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr L/256/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 września 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024
2014 9082 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr L/252/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 września 2014r. w sprawie uzupełnienia załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 8079 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 7680 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 6938 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 6731 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 6610 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024
2014 6609 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.
2014 6608 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Gostynińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 6315 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
2014 4991 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 4910 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 4721 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2014 4352 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 4347 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 3514 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/232/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024
2014 3283 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 2766 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 2765 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 2224 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 2160 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012r. uchylająca Uchwałę Nr XVII/92/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012.
2014 2137 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 1938 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Gostynińskiego w SPZOZ Gostynin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gostyninie
2014 862 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 763 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 106 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/213/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024
2014 105 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2014 104 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024
2013 13619 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2014 rok.
2013 12693 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024
2013 12692 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.
2013 11931 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 11689 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
2013 11437 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 11260 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2013 11083 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 10693 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 10641 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 10274 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 9989 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.198.2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/127/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez zwiększenie ilości udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
2013 9988 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie.
2013 9987 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie.
2013 9578 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Gostynińskiego.
2013 9141 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 8694 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 8079 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 7446 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
2013 6986 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 6942 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 6348 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie.
2013 5712 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych na lata 2013-2020.
2013 5711 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Gostynińskiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym na nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników.
2013 5710 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wnoszenia przez Powiat Gostyniński do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji.
2013 5017 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 3764 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 3753 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024
2013 3226 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budzetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010.
2013 3143 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/134/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 2439 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024
2013 448 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Budżetu na rok 2013
2013 317 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024
2013 26 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 8366 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie : uchylenia uchwały nr XXIII/135/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
2012 8365 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
2012 8364 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2013 rok
2012 6909 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr VIII/40/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gostyniński”.
2012 6394 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 5974 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 5973 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
2012 5229 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Gostyniński z Gminą-Miasta Płock w sprawie przeprowadzania szkoleń i diagnozy kandydatów z terenu Powiatu Gostynińskiego, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
2012 5228 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez zwiększenie ilości udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
2012 5227 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia przez Powiat Gostyniński do realizacji z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd,,
2012 5216 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
2012 4511 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 3924 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lu w części, łacznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 3381 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 3094 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012r. uchylająca uchwałę Nr XVII/93/2012  z dnia 27 lutego 2012 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012- 2024.
2012 3084 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 2302 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 1197 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 1191 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 1124 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
2012 995 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 727 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.
2012 388 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2012 387 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2011 6457 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2012 rok
2011 6046 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyninskiego na lata 2011-2024
2011 5579 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2011 5434 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/ 54/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
2011 4468 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 4469 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2011 3620 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2011 3621 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
2011 2790 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie : przyjęcia ,,Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gostyniński ".
2011 2018 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 1768 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 957 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. ustalająca Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2011 745 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie : określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2011r.
2010 7234 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/155/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/155/06 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 czerwca 2006r.w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie oraz przekształcenia Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie i uchwalenia jego statutu
2010 5209 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2010 4118 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/138/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2010 1652 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostynińskiego na 2010 rok
2010 371 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gostynińskiego na rok 2010
2009 3757 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/106/09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Gostynińskiego
2009 2121 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XX/96/09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1535 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/87/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad zbycia dzierżawy, najmu, oddania w użytkowanie oraz użyczania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
2009 666 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/08 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 133 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/08 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gostynińskiego na rok 2009
2009 134 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/08 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym.