Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 92

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11677 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2019 11676 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
2019 10442 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Garwolińskiego.
2019 8988 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 6147 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.
2019 6146 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 6145 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2019 6144 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1776 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Pawiatu Garwolińskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
2019 935 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 934 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
2018 12819 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu garwolińskiego
2018 12818 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2019 roku.
2018 10079 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca Statut Powiatu Garwolińskiego.
2018 9001 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/233/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
2018 6782 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
2018 5275 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem oraz likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem.
2018 5274 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie.
2018 5273 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.
2018 5272 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
2018 5270 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 4578 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.
2018 920 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 442 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 441 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Trzciance.
2017 9784 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.
2017 9783 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2018 roku.
2017 9782 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 7675 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie oraz jego likwidacji.
2017 7674 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Garwolinie i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie oraz ich likwidacji.
2017 5943 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
2017 4011 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2017 4010 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 44 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
2017 43 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Garwolińskiego
2016 9536 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 października 2016r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2017 roku.
2016 5722 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
2016 3844 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2016 3843 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2016 2510 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem.
2016 2078 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/64/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji i ich wykorzystywania.
2016 1138 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2016.
2016 964 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji i ich wykorzystywania
2015 9461 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie obowiązujących w 2016 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2015 7251 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Trzciance.
2015 7250 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Trzciance
2015 4373 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 11049 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.
2014 11048 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2014 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie.
2014 9726 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/252/2014 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 3817 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2014 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
2014 6 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały o umarzaniu, odraczaniu terminów lub rozkładaniu na raty spłat należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Garwolińskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym.
2013 12299 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Garwolińskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym.
2013 12298 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 9577 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego.
2013 9416 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
2013 7569 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2013.
2013 7439 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 4104 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Garwolińskiego
2013 4103 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
2013 3737 2013-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.1.2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2012.
2013 3726 2013-03-28 Informacja Informacja nr G.7430-230/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (gminy Maciejowice)
2012 9389 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 7051 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2012 5706 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 5705 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2012 5704 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji szkół
2012 5703 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
2012 5702 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 5701 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2012 5700 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 3374 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Garwolińskiego
2012 2853 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 2854 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2011 5732 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011
2011 3906 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
2011 3342 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu garwolińskiego
2011 3343 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Garwolińskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczenia.
2011 2198 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2011.
2011 1456 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego.
2011 747 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 3184 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Garwolińskiego na lata 2010-2013”
2010 1138 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendium sportowego Zarządu Powiatu Garwolińskiego
2010 1119 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2010
2010 136 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendium sportowego Starosty Powiatu Garwolińskiego
2009 4571 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński
2009 3507 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2009 3508 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/167/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 3509 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Garwolińskiego i ustalenia tekstu jednolitego
2009 2295 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 2296 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 210 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2008 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2009.