Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 88

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11552 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XX/81/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
2019 9880 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Białobrzeskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 9786 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
2019 9785 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białobrzeskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9784 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
2019 9783 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
2019 5662 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/ 52/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019
2019 3685 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 2376 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
2019 605 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019
2019 369 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego
2019 368 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 9366 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/251/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/153/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
2018 8321 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Promna prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegające na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznej szkoły ponadpodstawowej specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz publicznej szkoły specjalnej branżowej I stopnia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
2018 4324 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2018 1885 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. stawek za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 1884 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2018
2018 965 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
2017 11607 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2017 9778 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2017 1735 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2017 1734 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
2016 11614 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2016 5403 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2015 rok
2015 687 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych Powiatu Białobrzeskiego
2014 11645 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych Powiatu Białobrzeskiego
2014 8388 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego
2014 583 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 582 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2013 9513 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 86/100/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.
2013 9475 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach i nadania statutu
2013 7240 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2013 7239 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
2013 7238 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok
2013 1487 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2013 1485 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013r
2013 723 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/ 141/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2022
2013 697 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/147/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2013r. stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 696 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat na zajmowanie pasa dróg powiatowych Powiatu Białobrzeskiego
2012 6870 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2012 6869 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Białobrzeskiemu lub jednostkom organizacyjnym powiatu.
2012 5275 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2012 5141 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 5140 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
2012 5139 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok.
2012 4399 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego statutu
2012 2914 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2913 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 2365 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 r.
2012 1398 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 648 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2022
2012 528 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 r.
2011 8586 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr X/ 80 /2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 6455 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 5603 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2011 4753 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII / 67 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok.
2011 4754 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011 – 2021.
2011 4698 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII / 71 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski .
2011 3977 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2011 3978 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 3979 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/178/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 3401 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII / 56 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2011 3402 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII / 57 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2011 2836 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 2837 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego
2011 1064 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/160/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2011 654 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011-2020.
2011 653 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok
2011 656 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/39/11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011 – 2020.
2011 655 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Białobrzeskiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 601 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/26/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne z uwzględnieniem czynników podwyższających ich wartość użytkową.
2011 602 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/27/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących mienie powiatu
2010 6632 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/262/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5563 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /248/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
2010 5564 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 5565 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 5162 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/161/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2010 4440 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 245 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Białobrzeskiego na 2010 rok
2009 5460 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/155/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.
2009 3282 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 maja 2009r. w sprawie utraty mocy prawnej uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Białobrzeskim
2009 2683 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI / 199 / 09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
2009 2682 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI /197/ 09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego
2009 2100 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2009 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinków dróg lokalnych wybudowanych przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 Białobrzegi – Jedlińsk”
2009 1431 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok
2009 1432 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu powiatu białobrzeskiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1381 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski
2009 1382 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Białobrzeskim