Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 182

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7465 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5878 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
2019 4055 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2426 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego
2019 2425 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 27 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2019
2018 13114 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych Powiatu Żuromińskiego
2018 13113 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 13112 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 11132 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/290/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 9327 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/283/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 9266 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/286/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego
2018 8413 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/280/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad korzystania z Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz ustalenia wysokości opłat z tego tytułu
2018 8247 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/273/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2018 8246 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/274/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 6779 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
2018 5905 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Żuromińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4869 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński
2018 4808 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 484 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2018
2018 59 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 12434 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 6160 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2017 5345 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Żuromińskiego instrumentem płatniczym.
2017 5344 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 4289 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3615 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/172/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 3614 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/171/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie i jej likwidacji.
2017 2585 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXI/151/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2017 1104 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.
2016 11984 2016-12-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXII/155/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2016r. na rok 2017
2016 9894 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 8843 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 8294 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/109/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 8187 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX/131/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołachi placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński
2016 7829 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 7363 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 5926 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5423 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIII/92/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 5145 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/115/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 4442 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2016 4426 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.
2016 4214 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/107/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2016 3926 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2016 3219 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/102/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2113 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2016 355 2016-01-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XI/85/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 grudnia 2015r.
2015 8698 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/66/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego
2015 8697 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2015 8696 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 8013 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2015 7440 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2015 6189 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2015 6013 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2015 6012 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5857 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.
2015 4529 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 4528 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.
2015 4485 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4122 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
2015 2703 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/373/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 2431 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 2008 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/349/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.
2015 983 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 299 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 196 2015-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/21/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2015
2014 10393 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2014 10098 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/316/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2014 9647 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 9464 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/292/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 8948 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński i warunków zwolnienia z tych opłat
2014 8729 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 8181 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 7986 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 7357 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 7148 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/347/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego
2014 7147 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/346/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński i warunków zwolnienia z tych opłat
2014 7146 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych oraz zmiany jego aktu założycielskiego
2014 7145 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/344/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia 3 – letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie
2014 7144 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2014 6976 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/231/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 6603 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/339/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2014 6358 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2014 5609 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 5351 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 5080 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/188/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 4897 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/198/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 4767 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2014 4766 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 3691 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/178/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 3257 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 2929 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 2253 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/125/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 1849 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu żuromińskiego
2014 1848 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 1845 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2014 839 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/115/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 127 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2014
2013 13344 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/288/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2013 11864 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 11861 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 11534 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.
2013 11207 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 11191 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 10387 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 10313 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.
2013 9985 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
2013 8910 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 8567 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.
2013 8143 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 7943 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.
2013 7942 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 7941 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński.
2013 7940 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7661 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 7660 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 7148 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLII/439/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 6932 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI/430/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 5876 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej.
2013 5114 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/425/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 4265 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/226/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2013 4264 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.
2013 4263 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/223/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Żuromińskiego
2013 3368 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/378/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 2693 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Żuromińskiego
2013 2165 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/366/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 362 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród
2013 361 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2013 318 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/200/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2012 7885 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/181/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2012 7884 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
2012 6831 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/175/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
2012 6830 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/174/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany nazwy niektórych placówek oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, a także zmiany niektórych uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego
2012 6829 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/173/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/161/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
2012 6828 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/172/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/160/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, wyłączenia szkół z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, usamodzielnienia lub zmiany nazwy szkół i placówek oraz zmiany niektórych uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego.
2012 5825 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/162/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2012 5824 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
2012 5823 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/160/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, wyłączenia szkół z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, usamodzielnienia lub zmiany nazwy szkół i placówek oraz zmiany niektórych uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego.
2012 5822 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/159/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
2012 5004 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie
2012 4913 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 4912 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
2012 4911 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej i jego likwidacji.
2012 4910 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.
2012 4909 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
2012 4908 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2012 3698 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 224 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/106/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.
2012 223 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2012
2011 8588 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2011 4168 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie
2011 331 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.
2011 288 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego na lata 2011 -2017
2010 5001 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/419/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5000 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/418/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Procedury konsultacji społecznych Powiatu Żuromińskiego
2010 5002 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/422/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2010 4999 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/416/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
2010 5003 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/423/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2010 4667 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2010 4572 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XL/415/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie i włączenia go w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie
2010 3634 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2010 3309 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2010 2660 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Żuromińskiemu i jego jednostkom podległym
2010 1830 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/364/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1707 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiazku realizacji zajęć
2010 1708 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powiarzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
2010 466 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/351/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród
2010 69 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/348/2009 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2009 6889 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2009 6890 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2009 5020 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2009 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu żuromińskiego na lata 2010 - 2013”
2009 3334 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2009 2641 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 2640 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród
2009 2643 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz jego likwidacji
2009 2642 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz jego likwidacji
2009 1803 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/241/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i przechowywanie na parkingu, strzeżonym pojazdów
2009 1804 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/244/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród
2009 1805 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/245/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 1536 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/09 z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2009 668 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/08 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń, wysokość nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2009 137 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/08 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu kierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.