Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5987

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9914 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 9908 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 9907 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 9896 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 9886 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok
2019 9880 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Białobrzeskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 9813 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 9786 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
2019 9785 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białobrzeskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9784 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
2019 9783 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
2019 9764 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9763 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowski
2019 9762 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9760 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 9757 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2019 9724 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9707 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 9706 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego.
2019 9705 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 9704 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sokołowskiego.
2019 9654 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-110/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9653 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-109/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 9652 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-108/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2019 9632 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie "
2019 9630 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020
2019 9591 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 9576 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 9572 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 9563 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grójeckiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9548 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 9544 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 9527 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 9526 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu wyszkowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od 1 września 2019 roku
2019 9388 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9331 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 63.XI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 9285 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 58.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 9277 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 9201 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 8988 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 8931 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 99/X/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie czasowego ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym na zbiorniku wodnym Jagodno, gmina Przytyk, powiat radomski
2019 8846 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 56.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obzarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 8791 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
2019 8790 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie założenia Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
2019 8661 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 8660 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.
2019 8585 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
2019 8584 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 8583 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI / 56 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 8579 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 8578 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 8577 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 8576 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
2019 8557 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 53.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępownia rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nt 1 im.Gen Jose de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 8454 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Radomskiego
2019 8453 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8452 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
2019 8451 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
2019 8450 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
2019 8414 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 101/IX/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 8392 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 8353 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
2019 8352 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
2019 8351 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w drugim półroczu 2019r.
2019 8350 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w pierwszym półroczu 2019r.
2019 8349 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.
2019 8321 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 75/VIII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 180/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki
2019 8316 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/6/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 8315 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8295 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przysuskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8256 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 8219 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2019 8218 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego
2019 8217 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 8191 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 8168 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2019 8167 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/57/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku
2019 8166 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/56/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
2019 8165 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/55/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2019 8164 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/54/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
2019 8163 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 8162 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 8161 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu gostynińskiego
2019 8160 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/47/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gostynińskiego.
2019 8129 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8128 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok
2019 8096 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r
2019 8081 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 8080 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2019 8076 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/9/68/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 roku
2019 8075 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/9/67/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągniecia edukacyjne
2019 8045 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim
2019 8031 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/9/70/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im.Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
2019 8030 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/9/65/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 8023 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/66/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 8022 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 8021 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8020 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2019 8019 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mińsku Mazowiecki oraz nadania jej statutu
2019 8018 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 8017 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2019 7898 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przasnyskiego.
2019 7897 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
2019 7896 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przasnyskiego, od dnia 1 września 2019  r.
2019 7895 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 7830 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 7778 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 7777 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, od 1 września 2019 roku
2019 7770 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020
2019 7738 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VI/8/61/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 7713 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 48.IX.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2019 7548 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 7547 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2019 7465 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7461 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i w Myszyńcu
2019 7394 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I  stopnia w Goździkowie
2019 7393 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rusinowie Koneckim
2019 7392 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 7391 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2018 rok.
2019 7390 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Przysusze wotum zaufania
2019 7381 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2019 7308 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 7298 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 7227 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 7188 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 7187 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 88/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 7185 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 rok
2019 7169 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2019 7140 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7104 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 7052 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/49/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 7038 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łosickiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6987 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 6930 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII-92/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6928 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 6926 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 6925 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 6924 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gostynińskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6812 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego
2019 6760 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2020
2019 6758 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2019 6757 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży
2019 6705 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/1/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego
2019 6674 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Grójeckiego
2019 6603 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 6535 2019-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego
2019 6496 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.
2019 6495 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad przyjęcia i odpłatności za pobyt w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w hostelu w 2019 r.
2019 6494 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz specjalnosci i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie w 2019r. będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2019 6369 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr I Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Grodziskiego
2019 6260 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 6238 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 6237 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 6147 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.
2019 6146 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 6145 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2019 6144 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 6095 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 6045 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 6011 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/7/55/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
2019 6010 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/7/54/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 5966 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 5961 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 78/VII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 5960 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5922 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim oraz nadania imienia Szkołom wchodzącym w jego skład
2019 5921 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 5920 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2019 5917 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2019 5916 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 5897 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 5881 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI-86/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 5878 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
2019 5877 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 5876 2019-05-06 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5875 2019-05-06 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
2019 5874 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2019 5868 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 5859 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2019 5764 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r
2019 5763 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pułtuskiego.
2019 5662 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/ 52/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019
2019 5649 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu
2019 5648 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim
2019 5647 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 5646 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 5625 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr 74/VI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 5557 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5534 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr X/44/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 5469 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Węgrowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5468 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 5397 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 5310 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego.
2019 5237 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym
2019 5174 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego.
2019 5173 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2019 5172 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5071 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 5058 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 r.
2019 5056 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5029 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 5028 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 5021 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 5020 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 4981 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Grójeckiego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 4891 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski
2019 4890 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.
2019 4889 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 4861 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Grójeckiego
2019 4697 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego
2019 4696 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/179/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4695 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Borkowicach
2019 4653 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 4652 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 4631 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 58/VI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grodziskiego na okres od 1 września 2019 r.
2019 4543 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/6/41/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 4481 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 4434 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/49/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2019 4433 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/46/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 4431 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 4427 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 4404 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2019 4403 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji
2019 4371 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok
2019 4350 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4349 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
2019 4341 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycilei zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019.
2019 4272 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 4271 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.
2019 4264 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2019 4263 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łosicki
2019 4252 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 34.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Siepeckiego na 2019 rok
2019 4133 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 4107 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 62/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży
2019 4106 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2019 4105 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu
2019 4104 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2019 4103 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 209/XXIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu radomskiego od dnia 1 września 2019r.
2019 4055 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4013 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 4001 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płockiego
2019 4000 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie
2019 3971 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2019 3814 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 rok
2019 3795 2019-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Makowskiego
2019 3717 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych
2019 3716 2019-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2019 3694 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i w Myszyńcu
2019 3685 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 3643 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 3642 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym
2019 3641 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
2019 3640 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego
2019 3504 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2019 3500 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2019 3465 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom powiatu pułtuskiego .
2019 3464 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 3441 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego.
2019 3342 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu
2019 3341 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2019 3340 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr II/24/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2019 3339 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 3336 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 3318 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 41/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2019 3317 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 50/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 3275 2019-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3274 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 3273 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3272 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 3203 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.
2019 3198 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 44/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski
2019 3178 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 3174 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2019/2020.
2019 3173 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 3172 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 3171 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć.
2019 3138 2019-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łosickiego
2019 3131 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 3119 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 3117 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 51/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet przysługujących radnemu Powiatu Grodziskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych i używania samochodów osobowych do celów służbowych
2019 3077 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Powiatu Siedleckiego
2019 3076 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3075 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
2019 3019 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV-38/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
2019 2983 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 2982 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2981 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2980 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2979 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
2019 2978 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2019 2977 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2019 2976 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie
2019 2975 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
2019 2974 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 2963 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 2955 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 2869 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2018
2019 2868 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2019 2791 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
2019 2790 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok
2019 2763 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 2695 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2019 2694 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok
2019 2628 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
2019 2575 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2019r.
2019 2535 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 20.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 2532 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK
2019 2426 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego
2019 2425 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 2419 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 23.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2019 2418 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2019.
2019 2376 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
2019 2373 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/5/39/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 2372 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/3/23/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2019 2371 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/3/21/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok
2019 2311 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 2297 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.
2019 2272 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2019 2270 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2210 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2019 2209 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 2208 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2019 2187 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
2019 2171 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 2156 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 29/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2019 2154 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 2129 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2019 2107 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 34 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2019 2106 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 33 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/157/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2019 2095 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 38/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 2088 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 2080 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok
2019 1929 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym Siczki, gm. Jedlnia Letnisko, powiat radomski.
2019 1928 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego
2019 1927 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2018 rok.
2019 1926 2019-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2019 1905 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019
2019 1849 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 1848 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/ 24 /2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Grójeckiego na 2019 rok.
2019 1821 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego
2019 1776 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Pawiatu Garwolińskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
2019 1703 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 27/III/2019 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2019 1702 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 26/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz podniesienia świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych, małżonków lub osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2019 1701 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 1657 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej .
2019 1656 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2019 1654 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2019 1612 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2019.
2019 1611 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 1589 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1584 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/35/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody Powiatu Ciechanowskiego instrumentem płatniczym
2019 1583 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/34/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2019 1480 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
2019 1479 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego
2019 1448 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 36/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2019 1447 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 35/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 367/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1446 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 34/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Grodziskiego
2019 1344 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1297 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019
2019 1295 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok
2019 1264 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany oznaczenia Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2019
2019 1213 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2019 1211 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 32/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 1204 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2019
2019 1201 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 18/III/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2019
2019 1123 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2019 1122 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 998 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 968 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2019 967 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2019 roku
2019 935 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 934 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
2019 908 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pruszkowie przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18
2019 907 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 906 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2019 641 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 616 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placu sportowo-rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim.
2019 615 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok
2019 605 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019
2019 602 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II / 24 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 601 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2019 579 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III /21 /2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: 1.zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, 2.tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość.
2019 578 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III /20 /2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki
2019 521 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 520 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2019 519 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2019 518 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2019 499 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 22.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2019 498 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Lipskiego na rok 2019
2019 497 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2019
2019 371 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 370 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2019 369 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego
2019 368 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2019 347 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2019
2019 309 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 17.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2019 303 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III\34\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok
2019 234 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2019 197 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2019 196 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w pierwszym półroczu 2019 rok.
2019 195 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku.
2019 194 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Szydłowiecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 193 2019-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/15/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 175 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego
2019 174 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 173 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2019 140 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2019 139 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 138 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2019 137 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
2019 131 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łosickiego na rok 2019
2019 127 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 126 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019 – 2024
2019 125 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2019 113 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piasecznie.
2019 112 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok.
2019 111 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2019 101 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2019 100 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2019 99 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2019 59 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat na rok 2019 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu płońskiego.
2019 54 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2019 39 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku.
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2019 27 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2019
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie powiatu łosickiego
2018 13304 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 13203 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 29/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2018 13202 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2019 rok.
2018 13201 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2018 13173 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 13114 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych Powiatu Żuromińskiego
2018 13113 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 13112 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 13090 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2019
2018 13089 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 13088 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego.
2018 13087 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2019 roku
2018 13086 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 13054 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 13053 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 13043 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu Nowodworskiego
2018 13042 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu Nowodworskiego
2018 13035 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2018 13034 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Powiatu Sokołowskiego
2018 13033 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 13032 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego na rok 2019
2018 13031 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Płońsku
2018 13028 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego
2018 12949 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II-13/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ciągu drogowego drogi powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki
2018 12948 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II-12/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 12927 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 6.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 12925 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2018 12916 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 12898 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Powiatu Przysuskiego na rok 2019
2018 12866 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr VI/2/9/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 12865 2018-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2018 12819 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu garwolińskiego
2018 12818 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2019 roku.
2018 12802 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 12801 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze
2018 12791 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Powiatu Łosickiego
2018 12768 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/14/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego
2018 12767 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/12/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 12766 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 10.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2018 12696 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 12681 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2018 12680 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2019 rok.
2018 12679 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2019 rok
2018 12579 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 12532 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/27/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2018 12527 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Płockiego
2018 12523 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 15/II/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 12466 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 12465 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 12464 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2019 rok.
2018 12372 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 12366 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 12365 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym
2018 12324 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/25/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2018 12323 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 12238 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat i kosztów zwiazanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 11815 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 11814 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2018 11535 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/362/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Grójeckiego.
2018 11494 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 11493 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 11480 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 342.LVII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpekciego na 2018 rok
2018 11469 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/377/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 11447 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2018 11419 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr I/7/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 11372 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 118/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 11313 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr V/34/195/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/156/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, o której mowa w art. 18  ust. 1 pkt 2  lit. f ustawy – Prawo oświatowe
2018 11290 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr I/8/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2018 11273 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/377/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego
2018 11272 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/376/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 11271 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/374/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 11270 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/371/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 11269 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/369/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 11268 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/366/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.