Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 4230 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2012 2639 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2010 4396 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2008 rok
2010 487 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/259/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2008 rok
2009 3614 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 maja 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 3582 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 22, poz. 515, z późn. zm.)
2009 3071 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3072 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/345/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXX/322/09 dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka
2009 3070 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3067 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/333/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka
2009 3068 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawienia części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i tereny zielone będące własnością Gminy Kobyłka oraz w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy dla nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i tereny zielone będące własnością Gminy Kobyłka
2009 3069 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 22, poz. 515, z późn. zm.)
2009 1933 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/314/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2009 1934 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/315/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Kobyłka na stałe obwody głosowania
2009 514 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kobyłka na rok 2009.
2009 515 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok.
2009 516 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwalę nr XVI/176/07 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r. Nr 36, poz. 1301 z późn. zm.).