Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 637

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11381 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/141/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.
2019 11380 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/139/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 11379 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2019 11378 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/107/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wyszkowie z dnia 23 października 1987 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Wyszkowie.
2019 11377 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/134/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 11376 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/133/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Natalin.
2019 11375 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/132/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2019 11374 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
2019 9981 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII/126/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 9379 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 9378 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/116/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Świetlica „Słoneczna”.
2019 9377 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/112/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Wyszków.
2019 9376 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków i określenia granic obwodów szkół podstawowych.
2019 8277 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/108/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 8276 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/103/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/521/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr  12  utworzonego na terenie miasta Wyszków.
2019 8275 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/102/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 9 utworzonego na terenie miasta Wyszków.
2019 8274 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/101/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/385/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów Osiedli utworzonych na terenie miasta Wyszków.
2019 8273 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/99/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kamieńczyk.
2019 7087 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/97/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 7086 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/355/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw rondu i ulicom położonym w miejscowości Wyszków.
2019 7085 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Rybienko Stare.
2019 7084 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świniotop.
2019 7083 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2019 7082 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli.
2019 6463 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/86/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania w mieście Wyszków.
2019 5933 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 5932 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w  Wyszkowie z  dnia 30  kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w  drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5931 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 5623 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr XLVI/469/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
2019 4426 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 4425 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/37/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 4424 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łosinno.
2019 4423 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2019 r."
2019 4422 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2019.
2019 3146 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/68/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 3145 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli utworzonych na terenie miasta Wyszków.
2019 3144 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Rybienko Nowe.
2019 3143 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/356/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3142 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/299/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 3141 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/345/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3140 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/566/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 3139 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 3118 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2271 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/386/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw utworzonych na terenie Gminy Wyszków.
2019 2175 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu położonego pomiędzy ulicami 11 Listopada i Generała Józefa Sowińskiego oraz dla wybranych działek położonych przy ulicach: Stefana Okrzei, 3 Maja, Dolnej i Kazimierza Skarżyńskiego - etap II.
2019 2166 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III/32/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla części obrębu geodezyjnego Gulczewo
2019 1361 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2019 rok.
2018 13362 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/40/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 13361 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/37/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13360 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/36/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych oraz posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
2018 13359 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13358 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw rondom i drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wyszków.
2018 13357 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Olszanka.
2018 13356 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Leszczydół-Podwielątki.
2018 13355 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/511/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w miejscowości Ślubów.
2018 13354 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślubów.
2018 13353 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kamieńczyk.
2018 13352 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Świniotop.
2018 13351 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla mostu na rzece Bug w miejscowości Wyszków.
2018 13350 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów przy pomniku przyrody w celu jego ochrony.
2018 13349 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków dla osób fizycznych, będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych.
2018 13348 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 11855 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
2018 11854 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 11853 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw utworzonych na terenie Gminy Wyszków na temat zmian w statutach sołectw, w zakresie wydłużenia kadencji organów wykonawczych.
2018 11852 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 10523 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 10522 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LVII/596/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Seniora”
2018 9337 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/594/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 9336 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/591/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2018 9335 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/590/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Wyszków.
2018 9334 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/589/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/214/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 9333 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/588/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 9332 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/587/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślubów.
2018 9331 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/586/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2018 9330 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/585/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2018 8906 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LV/584/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 7901 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/583/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 7900 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/581/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2018 7899 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/580/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie znajdującej się w Lucynowie oraz zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie.
2018 7898 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/578/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 7897 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli.
2018 7332 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LI/548/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Świniotop, Puste Łąki – etap A
2018 7331 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LI/547/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych obszarów przemysłowo-produkcyjno-usługowo-mieszkaniowych w Deskurowie i Ślubowie.
2018 7330 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LI/546/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych obszarów położonych w Rybienku Starym i Rybienku Nowym.
2018 7225 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/576/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 6813 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/570/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 6812 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/567/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2018 6811 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/566/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli Nr 2 i Nr 10 utworzonych na terenie miasta Wyszków na temat zmiany nazwy Osiedla Nr 2 i Osiedla Nr 10.
2018 6810 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/562/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2018 6809 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/561/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świniotop.
2018 6808 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/560/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Wyszków.
2018 6807 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/559/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/524/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wyszków w 2018 r.
2018 6806 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/558/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2018 5917 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/533/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 3 w Wyszkowie
2018 5783 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/553/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 5782 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/539/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2018 5781 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/538/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślubów.
2018 5780 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/537/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybienko Nowe.
2018 5779 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/536/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2018 5778 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/535/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw rondu i drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wyszków.
2018 5777 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/534/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wyszków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4940 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr L/529/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4939 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr L/528/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/522/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4938 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr L/526/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 4937 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr L/524/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wyszków w 2018 r.
2018 3577 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/522/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3576 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/521/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 12 utworzonego na terenie miasta Wyszków.
2018 3575 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/519/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 3574 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/516/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018.
2018 3573 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/515/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybno.
2018 3572 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/514/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gulczewo.
2018 3571 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/513/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2018 3570 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/512/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2018 3569 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/511/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w miejscowości Ślubów.
2018 3568 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/508/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2018 r."
2018 1934 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/504/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli utworzonych na terenie miasta Wyszków na temat zmian w statutach Osiedli oraz zmiany nazwy Osiedla nr 7.
2018 1933 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 1928 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/499/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę nr XLVII/481/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 1927 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/475/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1926 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/497/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XLVI/474/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 1925 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/496/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/405/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 1924 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/404/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2018 1923 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/494/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XLII/403/17 z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2018 1922 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/266/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie oraz nadania statutu.
2018 1921 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/487/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wyszków.
2018 851 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/469/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
2018 850 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/466/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni nieurządzonej przy ulicy Jana Matejki, dla działek nr 3558/1, 5628 położonych przy ulicy Pułtuskiej oraz dla działek nr 3434, 3001/3, 3478/1, 3478/4 położonych przy ulicy I Armii Wojska Polskiego.
2018 713 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2018 261 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 260 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2018 259 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 258 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji.
2017 11573 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/478/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 11572 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/476/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
2017 11571 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 11570 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/474/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 11569 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/472/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 12 utworzonego w mieście Wyszków na temat projektu statutu Osiedla.
2017 11568 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/462/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślubów.
2017 11567 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/461/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kręgi Nowe.
2017 11566 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/460/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sitno.
2017 11565 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/458/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszków na lata  2018-2022.
2017 9740 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2017 9739 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 9738 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/446/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 9737 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/442/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Osiedla nr 12 w Wyszkowie - jednostki pomocniczej na terenie miasta Wyszków.
2017 9214 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/438/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 9065 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/421/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 8811 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/440/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/65/2003 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 października 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.
2017 8810 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/243/92 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 3 października 1992 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Wyszków oraz nadania nazw ulicom w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2017 8809 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2017 8808 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 8807 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/404/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2017 8457 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/413/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych obszarów położonych w Wyszkowie - etap II.
2017 8222 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/400/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 7908 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 7538 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 7059 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 6816 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/415/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/314/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 6815 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/414/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2017 6814 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/411/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic położonych w miejscowości Wyszków.
2017 6813 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/410/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/244/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2017 6812 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/409/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2017 6811 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/408/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/266/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie oraz nadania statutu.
2017 6810 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/405/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 6809 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/404/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2017 6808 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/403/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 6752 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2017 6666 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLI/393/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu położonego pomiędzy ulicami 11 Listopada i Generała Józefa Sowińskiego oraz dla wybranych działek położonych przy ulicach: Stefana Okrzei, 3 Maja, Dolnej i Kazimierza Skarżyńskiego - etap I.
2017 6047 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków.
2017 5731 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/397/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/314/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 5730 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/396/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”.
2017 5013 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/386/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 5012 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gulczewo.
2017 5011 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/381/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kamieńczyk.
2017 3570 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017.
2017 3569 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XXXI/314/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 3568 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2017 3567 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2017 r."
2017 3566 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/363/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Wyszków.
2017 3565 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazw rondu i ulicom położonym w miejscowości Wyszków.
2017 3424 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/308/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2017 2724 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Stefana Okrzei dla działek nr 4696/9, 4696/8, 4697/1, 4697/2, 4697/3, 4697/4, 4696/11, 4712/3, 4712/1, 4712/2, 4713/7, 4713/10, 4713/11, 4713/9, 4714/1, 4714/4 oraz dla części działki nr 4696/10.
2017 2723 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru między ulicami: Żytnią i Sikorskiego - etap I.
2017 2722 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Olszanka, Sitno, Kręgi Nowe.
2017 2029 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/347/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1956 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2017 1047 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/338/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2017 1046 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 1045 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/257/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2017 1044 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/330/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/37/99 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2017 1043 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2017 1042 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybno.
2017 1041 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej położonej w miejscowościach Deskurów i Ślubów.
2017 189 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/306/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 188 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/323/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 187 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2017 186 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 185 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.
2016 11586 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/253/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 10794 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/306/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 10793 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/305/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wyszków.
2016 10792 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/293/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw rondom położonym w miejscowości Wyszków.
2016 10791 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/292/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Rybienko Nowe.
2016 10790 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/291/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kamieńczyk.
2016 10789 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/290/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Świetlicy „Słonecznej” w Wyszkowie.
2016 10480 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 9445 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/266/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie oraz nadania statutu.
2016 9444 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9443 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Świniotop.
2016 9442 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2016 9441 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Skuszew.
2016 9440 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Natalin.
2016 9183 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 9109 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie oraz nadania statutu.
2016 9108 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/238/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 9107 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2016 9106 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2016 9105 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślubów.
2016 9104 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Świetlica Słoneczna”.
2016 8946 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 8833 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXII/222/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 8670 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/219/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 7702 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIX/200/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 7289 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2016 7288 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XX/8/96 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w mieście Wyszków na osiedlach „Zakręzie” i „Na Skarpie”.
2016 7287 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybienko Stare.
2016 7286 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2016 6470 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/172/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 6223 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 5749 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5748 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyszków oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5747 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5746 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2016 5745 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2016 5744 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Wyszków.
2016 5743 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XX/8/96 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w mieście Wyszków na osiedlach „Zakręzie” i „Na Skarpie”.
2016 5742 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Świetlica Słoneczna".
2016 5164 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/220/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wyszków na lata 2016 - 2019".
2016 4863 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/214/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 4862 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/213/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.
2016 4861 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/207/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/292/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013 r.w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 4860 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/206/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2016 4859 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/205/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 4858 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/203/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wyszków.
2016 3865 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2016 3331 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/191/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2016 3330 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2016 3329 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2016 2489 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/168/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 2488 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wyszków, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 2487 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/41/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 sierpnia 2000 r.w sprawie nadania nazw ulicom.
2016 2486 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świniotop.
2016 2421 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/127/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2016 2042 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2016 1882 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2016 1704 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 1703 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/168/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 1702 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wyszków, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 323 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/160/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 322 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/156/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę NR III/7/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wyszków.
2016 321 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/59/93 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 21 października 1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w sołectwie Natalin.
2016 320 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/150/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybienko Nowe.
2015 11425 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 11424 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Olszanka.
2015 11423 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2015 11422 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/134/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2015 10892 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych obszarów położonych w Wyszkowie - etap I.
2015 9019 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrzej położonej w miejscowości Świniotop.
2015 9018 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/115/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2015 9017 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/114/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gulczewo.
2015 9016 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2015 8944 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 8943 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 8942 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wyszków.
2015 8941 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8940 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 8862 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr X/93/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2015 8144 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla n 9 utworzonego na terenie miasta Wyszków.
2015 8143 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wyszków oraz nadania jej Statutu.
2015 8142 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2015 8141 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/544/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2015 8140 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tulewo.
2015 8139 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rybno.
2015 8011 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2015 7426 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/77/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2015 6927 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/98/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .
2015 6926 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 9 utworzonego w mieście Wyszków na temat projektu statutu Osiedla.
2015 6767 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Stefana Okrzei dla działek nr 5822/25, 6280/3, 6280/2, 4696/7, 4696/6 oraz części działek nr 6280/1 i 4696/10.
2015 6611 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2015 6477 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/89/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/65/2003 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 października 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszków i nadania jej statutu.
2015 6476 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w ogólnokrajowym referendum.
2015 6475 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/85/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 6474 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Osiedla nr 9 w Wyszkowie – jednostki pomocniczej na terenie miasta Wyszków.
2015 6473 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gulczewo.
2015 6472 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Wyszków.
2015 5264 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5263 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”.
2015 5262 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XX/15/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2015 4708 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4707 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/41/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 4706 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszków.
2015 4705 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2015 4704 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XLV/459/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnai 13 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków, których właścicielem jest Gmina Wyszków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4539 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 r.
2015 3574 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr LIV/565/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 3513 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 3512 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 3511 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.
2015 3510 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/495/14 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2015 3509 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/41/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2002r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 3508 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/119/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków i wysokości stawek procentowych.
2015 2828 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr LIII/553/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 2341 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr LII/537/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 1931 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 1563 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr LI/530/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 1452 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/500/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 1234 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2015 rok.
2015 892 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr L/519/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 641 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2015 640 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2015 639 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XV/87/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wyszkowie z dnia 19 grudnia 1986 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Wyszkowie na osiedlu Komisji Edukacji Narodowej.
2015 638 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 12/III/78 Miejskiej Rady Narodowej w Wyszkowie z dnia 24 maja 1978 r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom na terenie miasta.
2015 520 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/445/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 413 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/477/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2014 11525 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/566/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 11063 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/550/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych Gminy Wyszków.
2014 11062 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/547/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 11061 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/545/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2014 11060 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/544/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2014 10895 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/549/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Lucynów, Lucynów Duży, Tumanek i części wsi Deskurów
2014 10886 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/546/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyszków.
2014 10403 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LIII/554/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wyszków.
2014 9931 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/455/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2014 9729 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/452/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 9086 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LII/533/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do rad gmin,rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 9085 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LII/532/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 9084 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LII/531/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 8991 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/415/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8780 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLII/437/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8707 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/405/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8586 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLI/420/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8422 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/377/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8245 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 8141 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LI/527/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz w sprawie granic obwodów głosowania.
2014 8140 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LI/526/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie granic okręgów wyborczych.
2014 7992 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 7727 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 7366 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 6994 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 6860 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr L/508/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/444/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2014 6720 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2013 rok.
2014 6654 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr L/521/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 5948 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/507/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Targowiska Miejskiego i jego regulaminu.
2014 5947 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
2014 5946 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/505/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie opłaty targowej.
2014 5877 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/503/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci.
2014 5876 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/283/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 5875 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/497/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/282/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 5874 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/496/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/281/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 5873 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2014 5872 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszków.
2014 5871 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/492/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/201/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2014 5870 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/200/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2014 5869 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/490/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/199/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2014 5868 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/489/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 5867 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/488/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2014 5866 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/487/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/275/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Wyszkowie.
2014 5865 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/486/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/407/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r.w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 5071 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXX/265/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 4620 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 4527 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: Generała Józefa Sowińskiego, Pułtuskiej, Wąskiej, Tadeusza Kościuszki oraz terenu położonego pomiędzy ulicami: Kościelną, Ignacego Daszyńskiego, Białostocką i Skwerem Jana Pawła II.
2014 4526 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2014 3757 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 3639 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/474/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 3638 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/473/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wyszków.
2014 3637 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/471/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla części ulic: Pułtuskiej, 11 Listopada, Zakolejowej, Stefana Okrzei, Serockiej oraz Alei Piłsudskiego.
2014 3270 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 3269 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/224/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 3062 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 2611 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 2405 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/183/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 2123 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 2004 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/463/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla ulicy Graficznej oraz części ulic Pułtuskiej i Leśnej.
2014 1641 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/461/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2014 1640 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/460/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków.
2014 1639 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/459/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków, których właścicielem jest Gmina Wyszków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1638 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/458/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/444/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2014 1637 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/456/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wyszków.
2014 761 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XX/150/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 426 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/454/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wyszków w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 425 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/453/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 155 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/450/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2014 rok.
2014 154 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/447/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2014 153 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/446/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 152 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/445/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 151 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/444/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2014 150 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/441/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Wyszków przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 13139 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/438/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 13138 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/434/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 13137 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/427/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2013 13136 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/426/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 13135 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/425/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 13134 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/424/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 11755 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/413/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podaku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
2013 11754 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/412/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11753 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/411/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 11752 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/408/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 11751 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/407/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 11438 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 11198 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok
2013 10850 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 10797 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 10557 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok
2013 10432 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 10145 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 9952 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/393/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9951 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/392/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9540 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9539 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/382/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9538 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładu budżetowego "Kryta Pływalnia w Wyszkowie" i jednostki budżetowej - "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie" i utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji".
2013 9537 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Wyszkowskiemu Ośrodkowi Kultury „Hutnik”.
2013 9536 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie.
2013 9535 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/372/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Kamieńczyk – etap A
2013 9534 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/370/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów.
2013 9533 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: Generała Józefa Sowińskiego, 1 Maja, Prostej i Gen. Wincentego Kowalskiego.
2013 9399 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/369/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru części ul. I Armii Wojska Polskiego i miejscowości Natalin.
2013 9250 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: 11 – go Listopada, Pułtuskiej, Wspólnej, Dworcowej, I Armii Wojska Polskiego i Prostej.
2013 9120 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 9027 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9026 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXXI/282/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 9025 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/373/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/11 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2013 9024 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/364/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9023 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/444/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2013 8943 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 8792 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 7288 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok.
2013 7039 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 7038 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7037 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/119/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków i wysokości stawek procentowych.
2013 7036 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/347/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXV/42/92 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 8 października 1992r. w sprawie przekształcenia Żłobka w Wyszkowie w Żłobko-Przedszkole nr 1 przy ul. Prostej 7a.
2013 6990 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/441/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok.
2013 6736 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 5755 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/280/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5754 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/341/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2013 5753 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”
2013 5752 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5751 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 5750 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 5749 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 5748 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr IX/47/2007r. Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Świetlica Socjoterapeutyczna”
2013 5047 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LVI/417/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 5046 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LV/415/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 3878 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr LII/401/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 3801 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszków na lata 2013-2017.
2013 3681 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 3568 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przemysłowo-produkcyjno-usługowego przy ulicy Białostockiej w Wyszkowie.
2013 2636 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr L/379/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 2595 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2013 2594 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2013 2593 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2592 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2591 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2590 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 2211 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/375/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 r.
2013 1237 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru części ul. Pułtuskiej, ul. Włościańskiej i ul. Żytniej.
2013 1236 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Gulczewo w gminie Wyszków.
2013 529 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/287/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszków na 2013 rok.
2013 528 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 527 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 526 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 525 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 524 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2013 523 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków  oraz zasad jego używania i wykorzystywania
2012 9818 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/267/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/249/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
2012 9817 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/263/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9816 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/258/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na sektory.
2012 9815 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/257/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
2012 9814 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/255/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 8241 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew
2012 8240 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalanie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla obszaru przemysłowo-produkcyjno-usługowego w Rybnie Gmina Wyszków.
2012 8110 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 8067 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
2012 8031 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
2012 8030 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 7837 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009
2012 7636 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/339/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009.
2012 6352 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na rok 2009.
2012 6303 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 5893 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/213/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2012 5892 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXI/18/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie założenia Gimnazjum w Rybnie i nadania mu statutu oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rybnie.
2012 5891 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2012 5668 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru Rybienko Leśne
2012 5442 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5441 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne oraz osoby fizyczne.
2012 5440 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2012 5439 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2012 5438 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 5437 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr VII/30/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie.
2012 5436 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru obejmującego osiedle „Zakręzie”