Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 418

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11361 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII -119/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr LVII-141/2018 z dnia 5 września 2018 r.
2019 11360 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X-91/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 11359 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII-117/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 9681 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-100/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
2019 9387 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2019 9386 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-98/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 9385 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-96/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2019 8183 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX-82/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 7136 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-75/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7135 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-73/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7134 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-72/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7133 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin.
2019 7132 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-61/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 6291 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-55/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII-128/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r.
2019 6290 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-53/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6289 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-52/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6288 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-51/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 5089 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-32/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5088 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-30/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną - część B
2019 5087 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-28/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym
2019 5086 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-25/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2019 r.
2019 5085 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-23/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin
2019 5084 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-21/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 2516 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V-17/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 2515 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V-16/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 1570 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV-4/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik​
2019 1569 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV-3/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1568 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV-2/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1567 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV-1/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 652 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-202/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
2019 651 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-200/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 650 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-199/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 649 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-194/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 648 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-193/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2019 647 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-188/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2019 646 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2018 12356 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II-183/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
2018 12355 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II-180/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Wołomińska Karta Mieszkańca”
2018 12354 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II-178/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 10432 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII-162/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu „Wołomińska Karta Mieszkańca”.
2018 10431 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII-150/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2018 10366 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-165/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 10365 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-164/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”, stanowiących własność GminyWołomin
2018 10364 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-160/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołomin.
2018 10363 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-159/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2018 10362 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-158/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 10361 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-149/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 10360 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-146/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część A
2018 10359 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII - 145/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin
2018 8738 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-141/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Wołomin, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8737 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-140/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołomin.
2018 8736 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-135/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 8735 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-133/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 8734 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-128/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Wołomin
2018 8733 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-127/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wołomińskiej Radzie Seniorów oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Wołomińskiej Rady Seniorów
2018 8732 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-126/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 8731 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-125/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin
2018 8730 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-124/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2018 8729 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-122/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 8235 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV-117/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 8234 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LIV-116/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 7379 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LIII-98/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 6967 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII-104/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego.
2018 6247 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-94/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 6246 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-91/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 6245 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-84/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 6244 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-82/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w  zespół szkolno – przedszkolny
2018 6243 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-76/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 6242 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LI-67/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 5073 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LI-71/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 5072 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LI-69/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4125 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-57/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2018 r.
2018 4124 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-56/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4123 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-55/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Wołomin.
2018 4122 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-54/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy
2018 4121 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-53/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi w Wołominie
2018 4120 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-52/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie - etap I
2018 4119 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-50/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wołomin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4118 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-51/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
2018 4117 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-47/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 2670 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIX-46/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 2669 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIX-35/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin
2018 2668 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIX-34/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych.
2018 2667 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIX-32/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 1732 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII-19/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1731 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1730 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII-1/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 670 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVI-194/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną
2018 669 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVI-193/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną
2018 668 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVI-192/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne - cmentarz we wsi Nowe Grabie
2018 404 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVII-198/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2018 403 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI-191/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 402 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołomin oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2018 401 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI-187/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2018 400 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI-186/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2017 12325 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLV-184/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie elektrofiltrów kominowych.
2017 12323 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLV-183/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
2017 12280 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV-182/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 12279 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego.
2017 12278 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV-172/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu parkingu
2017 12277 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV-166/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 10312 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-156/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2017 10311 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-141/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, przy ul. Powstańców 12
2017 10310 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-140/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 z siedzibą w Wołominie ul. Wileńska 74 z filią w Zagościńcu ul. Kolejowa 17
2017 10309 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-139/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11
2017 10308 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-135/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 9227 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII-128/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 9226 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI-113/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 8685 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLI-123/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 8684 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLI-117/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2017 8426 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XL - 105/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 8425 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX-92/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 8163 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-82/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 7185 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV-20/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 7169 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII-19/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 6783 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII-1/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 6735 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX-182/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2017 5588 2017-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok
2017 5396 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-49/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2017 r.
2017 5395 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-84/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5394 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-67/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2017 r.
2017 3883 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV-44/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3882 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV-41/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 3881 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV-39/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2966 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX-170/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2017 2573 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV-28/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 2572 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV-22/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 marca 2017r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2017 1179 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-14/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1178 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-13/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1177 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-12/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
2017 1176 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-11/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 196 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX-186/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 195 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX-181/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2016 10831 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-178/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV-11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku
2016 10830 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-169/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wołomin.
2016 10829 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-168/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10828 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-167/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10827 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-164/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca regulamin parkingu typu Parkuj i Jedź w Wołominie.
2016 10826 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-163/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10825 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-161/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie
2016 10824 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-160/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2016 10823 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-157/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wołomin.
2016 9971 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII-77/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 9371 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-155/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 9370 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-154/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9369 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-153/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2016 9368 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-152/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9367 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-151/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9366 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-150/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2016 9365 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-147/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie dotacji celowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2016 9364 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-146/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2016 9363 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-139/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9362 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-138/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9361 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-136/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 9360 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-135/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie
2016 9359 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-132/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior – WIGOR" w Wołominie
2016 9358 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI-120/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 września 2016r. w sprawie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie
2016 8869 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII-61/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 8443 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI-122/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wołomin „Wołomińskiej Karty Seniora”
2016 8442 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI-121/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2016 8352 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI-51/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 8290 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV-116/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 12 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat instrumentem płatniczym.
2016 7608 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XX-43/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 7607 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX-32/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 6999 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIII-95/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII-70/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 6998 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIII-87/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu
2016 6997 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIII-86/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu
2016 6996 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIII-84/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu
2016 6462 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII-25/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 5140 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII-72/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wołomin
2016 5139 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII-70/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4569 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXI-56/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 3020 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX-45/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Wołomin
2016 2652 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX-40/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia ul. Grabicznej w Ossowie do kategorii dróg gminnych
2016 2651 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX-34/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2099 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI-85/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015
2016 1419 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-18/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1418 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-17/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1417 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-16/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1416 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-15/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2016 1415 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-14/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2016 25 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV-166/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XIII-139/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 11307 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII-154/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-152/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wołominie
2015 11306 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII-149/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany granic parku kulturowego pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
2015 11305 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII-141/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2015 11304 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII-140/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2015 11303 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII-124/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Sławek II”, położonego pomiędzy ulicami: Geodetów, Głowackiego, Kleeberga do granicy obszaru obowiązującego planu (teren stolarni) w Wołominie.
2015 11302 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII-120/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 11301 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII-121/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 10591 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-146/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10590 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-145/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10589 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-144/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10588 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-143/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10587 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII-139/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9216 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII-123/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
2015 8401 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI-95/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie
2015 8400 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI-90/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody „Andrzej” i „Witold”
2015 8373 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr X-76/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015
2015 8122 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-113/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany regulaminu parkingu działającego w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul.Wąskiej w Wołominie
2015 8121 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołomin lub jej jednostkom podległym.
2015 8120 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-106/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin.
2015 8119 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-105/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 8118 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-100/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 8117 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-99/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 8116 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-98/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” i nadania jej statutu
2015 8115 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-97/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie,
2015 8114 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-96/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Wołominie
2015 8113 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-94/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
2015 8112 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-93/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie
2015 8111 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-92/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie, przy ul. Powstańców 12
2015 8110 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI-89/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2015 8109 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI - 87/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2015 7391 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII-41/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015
2015 7390 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr VII-39/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015
2015 6227 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X-82/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2015 6226 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X-79/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości
2015 6074 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr V-13/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015
2015 5842 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-72/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wołomin
2015 5841 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-71/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin
2015 5840 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-69/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Wąskiej w Wołominie
2015 5839 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-66/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11.
2015 5838 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-65/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 5837 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-64/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5836 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-63/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5160 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III-123/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 5017 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII-52/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
2015 3538 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII-33/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2015 3537 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII-32/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-4/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3340 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V-21/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołomin
2015 2735 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI-99/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 2669 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V-17/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany w statucie jednostki pomocniczej Gminy Wołomin
2015 2668 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V-15/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin
2015 2264 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XL-78/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 1314 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV-12/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin
2015 1313 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015
2015 1006 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-54/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 893 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX-69/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 487 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII-35/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 486 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI-16/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 270 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III-131/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin
2014 10956 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI-113/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 10955 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI-106/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Wołomin oraz Nowe Lipiny
2014 10012 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV-1/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2014 9359 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XL-88/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego
2014 9358 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XL-81/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2014 9357 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XL-80/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-4/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9356 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-48/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Tereny obsługi technicznej gminy wraz z przyległymi terenami usługowo - produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny"
2014 9292 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII-90/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 9201 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII-101/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 9045 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV-123/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 8380 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI-74/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 7890 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIX-65/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 7417 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-51/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla 1-go Maja III” położonego na południe od rowu melioracyjnego oraz ograniczonego ulicami: Al. Niepodległości, Lipiny Kąty, Lipiny B w Wołominie
2014 7416 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-50/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla 1-go Maja II” położonego pomiędzy ulicami: 1-go Maja, al. Niepodległości, północna granica rowu melioracyjnego do ulicy Lipiny B w Wołominie.
2014 7415 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-49/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla 1-go Maja I” położonego pomiędzy ulicami: Lipińska, Al. Niepodległości, 1-go Maja, Oleńki w Wołominie.
2014 7404 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII-54/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 7403 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII -43/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 6662 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX-77/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
2014 6661 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX-75/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin
2014 6191 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-65/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wołominie
2014 6190 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-58/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego nr 1 przy ul. 1 Maja w Wołominie
2014 5340 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIII-1/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 5339 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV-17/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2014 5016 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-98/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 4621 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XX-88/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 4491 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XVIII-66/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 4240 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII-40/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2014 4239 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII-39/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-4/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4238 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII-38/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XX-95/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2633 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI-43/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 2261 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII-63/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 1999 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XV-41/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 1998 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV-23/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 1382 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV-13/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 848 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII-11/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 397 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV-128/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 396 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV-122/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2013 12637 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII-118/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wołomin
2013 12636 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII-113/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V – 22/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 lutego 2003 r.
2013 12635 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII-110/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
2013 12634 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII-109/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-41/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2013 roku
2013 12056 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XI-128/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 11457 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 11390 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII-94/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stare Grabie
2013 10765 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VII-80/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 10309 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr IX-96/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 9767 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI-89/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin
2013 9766 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI-84/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 9765 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI-83/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wołomin
2013 8660 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr IV-16/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 6753 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI-89/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
2013 6730 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr Nr XLII-102/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
2013 6514 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII-62/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2013 5673 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV-35/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Strefa usługowo - produkcyjna w rejonie ulic Geodetów i Łukasiewicza w Wołominie"
2013 5344 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII-41/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
2013 4785 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV-36/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. 1 Maja w Wołominie
2013 4784 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV-32/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2992 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII-120/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
2013 2737 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2013 2736 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII-12/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołominie
2013 2735 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII-4/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2734 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII-124/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
2013 2733 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII-122/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania
2012 10095 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV-146/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2009 rok
2012 9744 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-117/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 9743 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-116/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2012 9742 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-115/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9741 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-114/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 9740 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-113/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 9739 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-107/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin.
2012 9738 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów  oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin.
2012 9737 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych  absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgminazjalnych,  zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin.
2012 9736 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-97/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.
2012 8137 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XIX-82/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie przy Al. Niepodległości i ul. Lipińskiej.
2012 7984 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX-95/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7983 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX-91/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" i nadania jej statutu
2012 7982 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX-83/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Wieś Lipinki" w Gminie Wołomin
2012 7012 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX-77/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin
2012 7011 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX-76/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII-32/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009 r.
2012 6856 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XIX-72/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wołomin
2012 6347 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-124/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2012 5757 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII-62/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wołominie
2012 5756 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII- 60/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie
2012 5755 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII-57/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin
2012 5754 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII-53/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 11
2012 4931 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie”
2012 4930 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI-45/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Wileńska 74 z filią w Zagościńcu ul. Kolejowa 17
2012 4929 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI-44/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ulicy Powstańców 12
2012 4632 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XV-26/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ”Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny”.
2012 4631 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XV-25/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedle Wiosenna w Wołominie.
2012 4378 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XV-36/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania
2012 3327 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV-22/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012 r."
2012 3326 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV-21/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipinki
2012 3246 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI-81/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2012 3032 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2012 2823 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII-17/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w zakresie zadań własnych gminy
2012 2167 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX-69/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2012 2032 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX-50/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2012 1130 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XII-7/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
2012 1129 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XII-6/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagościniec
2011 8280 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X-117/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarna
2011 8281 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X-118/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Majdan
2011 8282 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X-119/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ossów
2011 7723 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X-115/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7724 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X-116/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7725 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X-124/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7045 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X-120/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę NR VI-60/2011 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin
2011 6531 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX-103/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół w Duczkach
2011 6165 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII-109/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2011 5551 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-83/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 5550 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-82/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2011 5552 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-84/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe .
2011 5554 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-90/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI-73/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011 roku
2011 5553 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-89/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola w Duczkach
2011 4044 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V-42/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 4043 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V-41/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu
2011 4046 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr v-45/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011r. w sprawie : utworzenia samorządowej instytucji kultury - „Parku Kulturowego - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
2011 4045 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V-44/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2011 3983 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI-60/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin
2011 3982 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr Vi-59/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia stawek procentowych wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Wołomin
2011 3984 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI-62/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Wołominie
2011 3986 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI-74/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3985 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI-73/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
2011 2934 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII-26/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w budzecie Gminy woomin na 2009 rok
2011 2268 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV-34/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
2011 1498 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr IV-23/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wołomin
2011 935 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr III-3/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2011 814 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III-4/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wołomin
2011 815 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III-11/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-173/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku
2011 816 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III-12/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII-126/09 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009 roku
2011 374 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr II-110/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV -11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania.
2010 7283 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XL-62/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6702 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII-98/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr XL-62/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6704 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII-101/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV -11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania.
2010 6703 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII-99/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2010 5592 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI-73/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Pradzyńskiego 11
2010 5266 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI-69/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2010 4214 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XL-64/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Wołomin na okregi wyborcze
2010 4212 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XL - 50/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2010
2010 4213 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XL-56/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia stawek procentowych wynagrodzenia inkasentów z tytułu opłaty targowej stanowiącej dochód Gminy.
2010 4215 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XL-65/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie nadania Straży Miejskiej w Wołominie regulaminu organizacyjnego
2010 3597 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego
2010 3598 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-41/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 11
2010 3599 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-43/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zagościniec
2010 3594 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII-31/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
2010 3595 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-37/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2010
2010 3596 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-38/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wołomin lub jej jednostkom podległym
2010 3261 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI-23/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2010
2010 3156 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII-33/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII-37/08 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin
2010 2531 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII-35/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2010 1834 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-1/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-79/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 kwietnia 2007 roku
2010 1837 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-13/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1835 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-2/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyznaczenia inkasenta na terenie wsi Mostówka
2010 1836 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV-12/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII-132/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009 roku.
2010 313 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV-145/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
2009 6994 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV-154/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie utworzenia załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”
2009 6627 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII-131/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Wołomin dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 6626 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII-126/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6625 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII-125/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6628 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII-132/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
2009 6631 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII-141/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalania zwłok zwierzęcych i ich części, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2009 6630 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII-140/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6629 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII-139/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Wołomin
2009 4954 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII-122/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Lipinki
2009 4955 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII-123/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Wołominie
2009 4580 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI-102/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
2009 3827 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX-75/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Straży Miejskiej w Wołominie
2009 2460 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII-41/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Majdan
2009 2459 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII-36/3009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie: utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
2009 2461 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII-42/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV–188/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych w Wołominie stanowiących własność gminy Wołomin
2009 2462 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII-43/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2009 1927 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII-49/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXVII-24/2009 z dnia 5 marca 2009 roku dot. zmian w podziale Gminy Wołomin na obwody głosowania
2009 1638 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII-25/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie utworzenia w gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2009 1637 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII-24/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Wołomin na obwody głosowania
2009 1639 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII-28/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zapewnienia funkcji publicznej dla obiektów: plac zabaw w Duczkach oraz plac zabaw w Zagościńcu
2009 955 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII-32/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 512 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV-156/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na rok 2009.
2009 11 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV-162/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV-11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania