Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 407

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12013 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 11081 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Tarczyn
2019 10635 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/110/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2019 10634 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/109/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XXXIII/180/09 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2019 9666 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/439/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarczyn, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 9352 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowe Racibory przy ulicy Granicznej
2019 9351 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 227 obręb Jeziorzany
2019 7864 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Nosy w gminie Tarczyn.
2019 7863 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/80/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 7862 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2019 7861 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
2019 6105 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Świętochów gmina Tarczyn
2019 4467 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4466 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Tarczyn na 2019 rok
2019 4465 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
2019 3496 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LX/359/06 w sprawie Statutów Sołectw Gminy Tarczyn.
2019 3495 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Tarczyn
2019 3494 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Tarczyn w gminie Tarczyn.
2019 3312 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 193, obręb Marylka
2019 3311 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 1/17, obręb Marianka
2019 3310 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 81, 71/1 obręb Stefanówka oraz dla działki nr ew. 315 obręb Rembertów
2019 3116 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tarczyn, dla obszaru ograniczonego ulicami: Błońską, Warszawską, al. Krakowską oraz granicą obrębu Tarczyna
2019 1981 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym
2019 1980 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1979 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1317 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2019 1316 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2019 1157 2019-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/21/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/21/18 na rok 2019
2019 489 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Tarczyn, rejon ulicy Północnej i Alei Krakowskiej
2019 488 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 157, obręb Tarczyn
2019 487 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Drozdy
2018 12047 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12046 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12045 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2019.
2018 12044 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11092 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXII/476/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9802 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LV/442/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9801 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/436/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9795 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LX/468/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tarczyn dla obszaru ograniczonego ulicami: Grójecką, Aleją Krakowską oraz dla działek nr ew. 102, 103, 104, 105 obręb Komorniki
2018 9748 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LX/465/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9747 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9746 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/456/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9745 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LVI/449/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9744 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LIII/418/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9743 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9742 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr L/402/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/389/17 na rok 2018
2018 9544 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/475/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarczyn.
2018 9409 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/469/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2018 9408 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/470/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Grzędy w gminie Tarczyn
2018 9407 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/471/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarczyn na lata 2018 – 2023”
2018 9406 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/472/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarczyn
2018 9405 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/473/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/434/18 Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 9404 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/474/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIII/433/18 Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie podziału gminy Tarczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 8018 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/462/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018 8017 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/461/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tarczyn
2018 8016 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/460/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tarczyn
2018 7311 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LVI/454/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Komornik działki nr ew. 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 234/5, 235, 237/1, 237/2 obręb Komorniki
2018 7310 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LVI/453/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 125/3, 125/4, 126/3, 126/4 obręb Kawęczyn
2018 7227 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LVI/452/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przypki, gmina Tarczyn – etap I.
2018 6630 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LVI/455/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/356/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania Strzelnicy w Suchodole, gmina Tarczyn
2018 6629 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LVI/451/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Tarczyn w 2018 roku
2018 5198 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LV/444/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Tarczyn
2018 5097 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/426/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 62 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn oraz dla części Tarczyna „osiedle Tarczynianka” działki nr ew. 782, 784, 786
2018 4985 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/439/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarczyn, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 4984 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/441/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/434/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3303 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/434/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3302 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/433/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3301 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/430/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Prace Duże w gminie Tarczyn
2018 3300 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/429/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie Tarczyn
2018 3299 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/423/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Tarczyn w 2018 roku
2018 3298 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 2207 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/416/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Tarczyna
2018 1905 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/414/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2018 1903 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/407/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/401/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Kotorydz
2018 1636 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1635 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1634 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/343/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1633 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1632 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1631 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1630 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1403 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/412/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Tarczyn przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 1402 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/411/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym
2018 1295 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na rok 2018 Nr XLVIII/389/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 roku
2018 482 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Kotorydz.
2017 12444 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Tarczyn
2017 12214 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2017 11363 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11140 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziorzany dla obszaru ograniczonego ulicą Spacerową, granicą obrębu Jeziorzany oraz ulicą Spokojną, obręb Rembertów
2017 11123 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2018.
2017 11122 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2018
2017 11121 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2018.
2017 11120 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie opłaty targowej
2017 11119 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Tarczyn
2017 11118 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2017 11117 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2017 10157 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/346/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tarczyn dla obszaru ograniczonego ulicami: Błońską, Mszczonowską, Dolną, 1 Maja oraz granicą obrębu Tarczyna
2017 9793 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Przypki w gminie Tarczyn
2017 9792 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 9517 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 57 obręb Suchostruga, gmina Tarczyn
2017 8702 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/356/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania Strzelnicy w Suchodole, gmina Tarczyn
2017 8701 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/353/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Tarczyn
2017 8700 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/352/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarczyn
2017 8699 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/251/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wólka Jeżewska zmienionej Uchwałą nr LX/360/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 października 2006 roku
2017 8318 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/326/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 8317 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/313/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 8316 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 8315 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 8314 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 7273 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 7272 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2017 7021 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7020 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7019 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7018 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXX/253/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7017 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7016 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7015 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7014 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7013 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/199/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7012 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7011 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 6659 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/329/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Tarczyn
2017 6514 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/330/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przypki dla obszaru ograniczonego ulicami: Mazurową, Nadarzyńską, Tarczyńską, Prostą oraz Polną
2017 5911 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/333/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tarczyn Nr XL/382/02 z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
2017 5333 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/322/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/188/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Tarczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 5332 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/315/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarczyn w 2017 roku
2017 3315 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/86/96 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 27 lutego 1996 roku w sprawie nazw ulic we wsi Tarczyn zmienionej Uchwałą Nr XXVII/132/97 Rady Gminy Tarczyn z dnia 11 marca 1997 roku i Uchwałą Nr XI/98/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 września 1999 roku
2017 3313 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/181/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Komorniki
2017 3312 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 7 czerwca 2000 roku w sprawie nazw ulic we wsi Rembertów
2017 3311 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XI/84/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Jeziorzany
2017 3048 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1445 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn
2017 1444 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1443 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/291/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Tarczyn przedszkolu i  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 1242 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1241 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie sołectwa Suchostruga
2017 1004 2017-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/273/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2016 r.
2016 10594 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10593 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10592 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2017.
2016 10591 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2017.
2016 10590 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2017
2016 10589 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10588 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/301/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 9382 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 października 2016r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na obszarze Gminy Tarczyn
2016 8344 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2016 8218 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2016 8217 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2016 8216 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/82/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Wylezin
2016 8215 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/28/98 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie nazw ulic we wsi Wola Przypkowska
2016 8214 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/182/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Werdun
2016 8213 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/283/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Suchostruga.
2016 8212 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/63/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Stefanówka.
2016 8211 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/113/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Ruda.
2016 8210 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/118/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nazw ulic we wsi Przypki
2016 8209 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/114/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Prace Małe.
2016 8208 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/119/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Prace Duże
2016 8207 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XL/378/02 Rady Gminy Tarczyn z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie nazw ulic we wsi Nowe Racibory i Racibory.
2016 8206 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/92/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Pawłowice i SHRO Pawłowice
2016 8204 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tarczyn oraz warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8200 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefowice część 1
2016 7577 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2016 7576 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2016 7575 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2016 6771 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/200/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2016 6147 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 6146 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tarczyn i zagospodarowania tych odpadów
2016 6145 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tarczyn
2016 6144 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6143 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2016 6142 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Tarczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 6141 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 237/1, 176/1, 173 obręb Tarczyn, gmina Tarczyn
2016 4657 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4649 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4645 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4644 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4643 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4591 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/179/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/148/97 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie nazw ulic we wsi Marylka i Korzeniówka
2016 4590 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/178/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Marylka.
2016 4589 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/177/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XLII/390/02 Rady Gminy Tarczyn z dnia 4 września 2002 roku w sprawie nazw ulic we wsi Księżak
2016 4588 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/176/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/149/97 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie nazw ulic we wsi Kotorydz
2016 4587 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/116/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Kopana
2016 4586 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/174/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/83/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kawęczyn
2016 4585 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/173/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XL/252/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Jeżewice
2016 4584 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/172/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII/117/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nazw ulic we wsi Janówek.
2016 4583 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/171/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/133/97 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 11 marca 1997 roku w sprawie nazw ulic we wsi Grzędy.
2016 4582 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/170/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/115/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Gładków.
2016 4581 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/169/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/98 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie nazw ulic we wsi Gąski
2016 4580 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/168/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/284/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bystrzanów.
2016 4579 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/167/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Borowiec
2016 4578 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/161/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 303 oraz części działek nr ew. 221 i 304/21 obręb Kotorydz
2016 3037 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 303 oraz części działek nr ew. 221 i 304/21 obręb Kotorydz
2016 2862 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/154/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr L/324/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom we wsi Many
2016 2861 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/153/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Tarczyn
2016 2860 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/148/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2859 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2016 2156 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 1337 2016-02-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 grudnia 2015r.
2016 254 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn
2016 250 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn
2016 17 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/127/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11597 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/122/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2016
2015 11440 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/121/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/86/96 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 27 lutego 1996 roku w sprawie nazw ulic we wsi Tarczyn
2015 10586 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/120/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10585 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/119/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2016
2015 10584 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/118/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2016.
2015 10583 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2016.
2015 10582 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/116/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2016
2015 10581 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/115/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9743 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 181, 182 obręb Tarczyn, gmina Tarczyn
2015 9137 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XXXIII/180/09 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2015 8314 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 74 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 73, 116, 75 obręb Rembertów, gmina Tarczyn
2015 8313 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 133/33,133/34,133/35, 133/36 oraz części działek nr ew. 133/2, 133/14, 198 obręb Prace Duże, gmina Tarczyn
2015 8196 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2015 8188 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2015 7691 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Many i części obrębu Borowiec
2015 7690 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/80/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 40/1 i 40/2 oraz dla części działki nr ew. 400 obręb Tarczyn, gmina Tarczyn
2015 6419 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 70/3 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 69 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn
2015 6418 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 23, 24, 25/1, 25/2, 214, 215 oraz dla części działek nr ew. 22, 26, obręb Wola Przypkowska, gmina Tarczyn
2015 6417 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 36/3, 36/4 oraz części działki nr ew. 42/2 obręb Wylezin, gmina Tarczyn
2015 6340 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6339 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2015 6338 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/121/12 z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie
2015 5977 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2015 5976 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2015 5975 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2015 5974 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5973 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5360 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 5359 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie sołectwa Suchostruga
2015 5358 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 5357 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 5183 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr LX/395/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5182 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr LIX/386/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5181 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr LVII/369/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5180 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr LV/363/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5035 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 58/1 oraz części działek nr ew. 62, 64/8, 400, obręb Tarczyn, gmina Tarczyn
2015 5034 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 161, 162/2, 162/3, 162/4, 111/7 oraz części działek nr ew. 119, 174 obręb Suchodół i części działek nr ew. 176/1, 147 obręb Jeżewice
2015 3901 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3900 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3899 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości wstawki opłaty
2015 3898 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/190/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 3897 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/191/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3457 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/405/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 3453 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr LXII/403/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 3451 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr LXI/397/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok
2015 2390 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na 2015 r.
2015 1624 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1623 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 411 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr LIV/352/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 250 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/21/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Tarczyna
2014 11778 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2015
2014 11777 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2015
2014 11776 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2015.
2014 11775 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11774 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2015
2014 11773 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2015 r.
2014 10079 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LIII/342/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2014 9569 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LXI/400/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2014 9471 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr L/317/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 9391 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2014 9100 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/336/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 8800 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/312/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 7845 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LIX/388/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe wielorodzinne
2014 6617 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/380/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6616 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/379/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/311/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6615 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/378/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/122/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie
2014 6614 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/374/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/86/96 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie nazw ulic we wsi Tarczyn
2014 6613 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/373/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/283/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Suchostruga
2014 6612 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/372/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Borowiec
2014 6305 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6304 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6303 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6302 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6301 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6300 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/280/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6299 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6298 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6297 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/240/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6296 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/232/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/213/12 na rok 2013
2014 6042 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/356/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 85 oraz części działki nr ew. 138, obreb Rembertów
2014 5967 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LVI/366/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 4408 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr LIII/347/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 796 oraz części działki nr ew. 797, obręb Tarczyn
2014 4407 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr LIII/346/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 49/1 oraz części działki nr ew. 62 obręb Tarczyn
2014 3629 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/362/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tarczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 3628 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/361/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Przypki
2014 3627 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/360/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Jeżewice
2014 3626 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/357/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 3625 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/355/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1850 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr LIII/345/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Tarczyn
2014 1682 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr LIII/350/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
2014 1681 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr LIII/349/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1680 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr LIII/348/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1679 2014-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr L/320/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r.
2014 192 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr LI/339/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/315/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2014
2013 13647 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr L/333/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2014
2013 13646 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr L/332/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/309/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2014.
2013 13645 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr L/331/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/308/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2014 r
2013 13644 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr L/330/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2013 13643 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr L/329/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych
2013 13642 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr L/324/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom we wsi Many
2013 13053 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/315/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2014
2013 13052 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/314 /13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014
2013 12399 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/311/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12398 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2014
2013 12397 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/309/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2014.
2013 12396 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2014 r
2013 12395 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Rembertów, gmina Tarczyn
2013 12394 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
2013 11431 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 11165 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 10724 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 10690 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 10359 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 862 oraz części działek nr ew. 189/1, 682 obręb Tarczyn
2013 10358 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ulicy Ogrodowej, obręb Tarczyn
2013 10020 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Tarczyn przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 9203 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 9202 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 8793 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 8398 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 8105 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 8104 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 8028 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/63/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Stefanówka
2013 8027 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8026 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie nadania nazw drogom we wsi Ruda
2013 7178 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LXV/328/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową NrXLVII/241/09 na rok 2010
2013 7177 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LXIV/313/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 6930 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LXIII/312/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 5914 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLII/252/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2013 5913 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLII/250/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 5485 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr LX/309/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 5484 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr LIX/299/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 5176 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/293/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 5175 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LVII/291/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 lipca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 4102 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/243/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych  i niezamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
2013 4101 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/242/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2013 3869 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr LVI/289/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 3868 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/265/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 3667 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/259/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 3666 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LI/256/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 3109 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr L/252/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 2853 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/237/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/204/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2013 r.
2013 2852 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarczyn
2013 2348 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na rok 2013
2013 2194 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLII/241/09 na rok 2010
2013 2193 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/242/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 1238 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tarczyn na lata 2012-2016
2013 558 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarczyn i zagospodarowania tych odpadów
2013 557 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 556 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 555 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na terenie gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 554 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne
2013 553 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XXXIII/180/09 z dnia  12 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2012 9116 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Tarczynie
2012 9090 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2013
2012 9089 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2013
2012 9088 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2013.
2012 9087 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2013.
2012 9086 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2013 r.
2012 9085 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marylka
2012 7874 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7873 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6912 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 6911 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 5303 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie
2012 4373 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie ustalanie opłat za korzystanie z hali sportowej w Tarczynie
2012 4372 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie trybu i zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Tarczynie
2012 4371 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarczyn na lata 2012 – 2017”
2012 3856 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tarczyn Nr XL/382/02 z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
2012 3744 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XIII/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn
2012 3743 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Kotorydz
2012 2097 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na rok 2012 Nr XX/106/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 1691 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie
2012 1690 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie
2012 1689 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/120/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 1688 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/118/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Stefanówka
2012 51 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/108/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże
2011 7221 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/98/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2012
2011 7220 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/97/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2012.
2011 7219 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/96/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2012 r.
2011 7224 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/101/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7223 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/100/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2012
2011 7222 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/99/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2012
2011 6392 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Gąski
2011 5371 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XIII/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn
2011 4681 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XIII/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn
2011 4260 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn
2011 4261 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 3650 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie
2011 2254 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Małe
2011 2255 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie sołectwa Kawęczyn
2011 1635 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę NR XIII/119/99 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Prace Duże
2011 1636 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 marca 2011r. określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarczyn i jej jednostkom podległym
2011 1339 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na rok 2011
2011 90 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010 roku Nr LXIV/326/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 91 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6707 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/323/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 6706 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/318/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 173/2, 174/2, 175/1, 173/1, 174/1, 174/3, 175/2 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 121, 183, 176 położonych we wsi Świętochów Gmina Tarczyn
2010 6705 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/316/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla Gminy Tarczyn na rok 2011
2010 6708 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/324/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej
2010 6711 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/327/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6710 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/326/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 6709 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/325/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 4837 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/241/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarczyn na rok 2010
2010 4841 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIX/307/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Tarczyn
2010 4842 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIX/308/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Tarczyn