Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 418

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9381 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IIIN.96.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc i placów targowych na terenie gminy Tłuszcz
2019 9380 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IIIN.94.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszczna lata 2019 - 2033
2019 8793 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI.89.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Rudnikach
2019 8792 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI.88.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasienicy
2019 8603 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.91.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.74.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 8602 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.90.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8601 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.84.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Tłuszcz na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania
2019 8600 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.82.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 8599 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.81.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 5915 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.75.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych
2019 5914 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.74.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5913 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.72.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 5912 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.71.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 4342 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV.68.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4205 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV.58.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 4179 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.67.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4178 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.64.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2019 4177 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.62.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2019 4176 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.61.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz określenia granic ich obwodów
2019 4005 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr III.45.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica - Obszar IV
2019 3467 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.54.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 3459 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.55.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 3458 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.53.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.313.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2019 3457 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.52.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.312.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3456 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.51.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXI.311.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2381 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III.50.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II.31.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2380 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III.44.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 2379 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III.40.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 2072 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III.49.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 610 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.29.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIIN.353.2018 Rady Miejskiej w  Tłuszczu z  dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 609 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 608 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 607 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2019 606 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 13130 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.38.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2018 13129 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.33.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Tłuszcz na lata 2019-2022
2018 13128 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.31.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13127 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.30.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 13126 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.28.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dowozu do przedszkoli dzieci, wobec których Gmina Tłuszcz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 13125 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.25.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 13124 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.24.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
2018 13123 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.21.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11587 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.418.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasienicy
2018 11586 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.417.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tłuszczu
2018 11585 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.416.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Jasienica (droga Jasienica - Pieńki)
2018 11584 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.415.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Postoliska
2018 11583 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.414.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 11582 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.411.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 11581 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.410.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 11580 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.409.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 10761 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2018 10760 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX.412.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz
2018 9469 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.408.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.182.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2020
2018 9468 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.403.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 9467 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.402.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 7144 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XVN.400.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 7143 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XVN.399.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 7142 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.393.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica - Obszar III
2018 7141 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.390.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 7140 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.389.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 7139 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.396.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2018 7138 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.395.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tłuszcz
2018 7137 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.394.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tłuszcz
2018 6182 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XIVN.385.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w wyniku realizacji projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”
2018 6181 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XIVN.384.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12  grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 6180 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XIVN.383.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 5381 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.374.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 5380 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.375.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 5379 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.379.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Tłuszcz na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania
2018 5378 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.380.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2018 5377 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.381.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz
2018 3816 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.373.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3815 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.372.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu
2018 3814 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.371.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 3813 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.367.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 3812 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.366.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 2922 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV.362.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza
2018 2576 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.364.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.271.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2018 2575 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.363.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszcz z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz
2018 2574 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.356.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 2573 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.355.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 549 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XIIN.353.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 117 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.344.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 62 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV.348.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 14 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.328.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 12403 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.351.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 12402 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.350.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV.207.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Tłuszczu” oraz nadania jej statutu
2017 12401 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018-2033
2017 12400 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.343.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 12399 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.342.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 12369 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XIN.341.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 12368 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XIN.340.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 12367 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.329.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 11012 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII.333.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 11011 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII.332.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2017 11010 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII.331.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018rok
2017 11009 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII.330.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.312.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 9373 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII.322.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 9129 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI.305.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 8642 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII.327.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.313.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2017 8641 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII.326.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.231.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2017 8640 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII.323.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 8628 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XN.303.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 8603 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XX.294.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 7982 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX.282.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 7657 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.317.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza
2017 7653 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.313.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2017 7652 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.312.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 7651 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.311.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7650 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI.306.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 7557 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XVIII.263.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 7024 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XVII.248.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2017 6693 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr VIN.259.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 6358 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XN.304.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 5924 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.300.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 5923 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.299.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.232.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczuz dnia 25 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów
2017 5922 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.298.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym członka ochotniczej straży pożarnej
2017 5921 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.297.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic będących drogami publicznymi w miejscowości Jarzębia Łąka
2017 5920 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.296.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.224.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym i drogom wewnętrznym w miejscowości Jaźwie
2017 5919 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.295.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 4924 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.288.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla terenu gminy Tłuszcz
2017 4923 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.287.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2017 4922 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.286.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Tłuszcz
2017 4921 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.285.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.43.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 4920 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX.283.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 3784 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.279.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2017 3783 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.278.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.231.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2017 3782 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.277.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.232.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczuz dnia 25 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów
2017 3781 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.275.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasienica
2017 3780 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.273.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3779 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.272.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3778 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.271.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2017 3777 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.264.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 3217 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI.238.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2017 1946 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XV.220.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2017 920 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr VIN.260.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 714 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV.201.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2017 602 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.258.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.379.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2017 601 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.255.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 597 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.249.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2017 593 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 590 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.250.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2017
2016 10647 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI.240.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tłuszcz
2016 10646 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI.239.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Tłuszcz
2016 10491 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr IVN.195.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 9711 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV.227.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.110.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 9687 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XV.222.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica - Obszar I -
2016 9545 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.233.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9541 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.232.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów
2016 9530 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.231.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2016 9529 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.230.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tłuszcz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 9528 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.229.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 9527 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.228.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2016 9526 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.226.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.43.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 9525 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.224.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym i drogom wewnętrznym w miejscowości Jaźwie
2016 9524 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XV.221.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 9356 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII.175.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 8496 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XII.161.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 8241 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.218.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu
2016 8240 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.217.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
2016 8237 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.216.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2016 8235 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.214.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasienica
2016 8234 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.213.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tłuszcz
2016 8233 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.207.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Tłuszczu” oraz nadania jej statutu
2016 8232 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.202.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 7667 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XI.150.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 7597 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr IVN.196.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 7329 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr IVN.200.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.164.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach
2016 7047 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr IIIN.149.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 6489 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr X.134.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 6037 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.191.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu – Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków komunalnych w Tłuszczu
2016 6036 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.190.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tłuszcz
2016 6035 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.188.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2016 6034 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.187.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6033 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.186.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6032 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.185.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
2016 6031 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.184.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 6030 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.183.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2016 6029 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.182.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tłuszcz na lata 2016 – 2020
2016 6028 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.178.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Tłuszczu
2016 6027 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.177.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2016 6026 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.176.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 4839 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr IX.125.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015
2016 4798 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.167.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI.155.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2016 4797 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.165.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie włączenia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach
2016 4796 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.164.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach
2016 4795 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.163.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz określenia granic ich obwodów
2016 4794 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.162.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 4167 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VII.100.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015
2016 4023 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr VI.93.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015
2016 3204 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI.155.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2016 3203 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI.154.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 3202 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI.151.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 2636 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr IIIN.148.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zaopiniowania obszaru i granic aglomeracji Tłuszcz
2016 1248 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.145.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasienica
2016 1247 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.143.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1246 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.142.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.43.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1245 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.137.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 1244 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.135.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 686 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 682 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX.126.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 443 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr VIII.124.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2016 442 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr VIII.119.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2016 441 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr VIII.115.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Tłuszcz
2015 11142 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VII.103.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Tłuszcz
2015 11141 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VII.101.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 - 2024
2015 11140 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VI.94.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 - 2024
2015 10835 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.116.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10834 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.114.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 10833 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.113.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 10832 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.112.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2015 10831 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.111.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości,rolnym i leśnym
2015 10830 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.110.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10829 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII.109.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 - 2024
2015 7781 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr V.76.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015
2015 6210 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V.86.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 6209 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V.77.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 - 2024
2015 5233 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr II.18.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 5008 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IIN.70.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2015 4010 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.63.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi w Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi
2015 3725 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV.66.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2015 3724 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV.62.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3723 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV.56.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 - 2024
2015 3251 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII.427.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 2734 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr VIIIN.423.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 2571 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.405.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 2132 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr III.50.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 1656 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III.44.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVII/96 Rady Gminy Tłuszcz z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zasad poboru opłat
2015 1655 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III.43.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 896 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI.391.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 612 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.28.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Postoliska.
2015 611 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.24.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz
2015 610 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 – 2024
2015 609 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.20.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2015
2015 608 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II.19.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2015 45 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.436.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tłuszcz.
2015 44 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.428.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 11249 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.439.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 10451 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr VIIIN.424.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 10396 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX.368.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2014 10166 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.354.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2014 10000 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr VIIIN.425.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9945 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.335.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2014 9710 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.326.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 8762 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV.297.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 8700 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.306.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 8693 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr VIIN.320.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 8548 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXII.417.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 8547 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXII.416.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.189.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu
2014 8546 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXII.406.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 8450 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV.280.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 8068 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.266.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 7317 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXII.252.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 6983 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI.224.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013
2014 6660 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.397.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6659 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.395.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014r. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach oraz Przedszkola Samorządowego w Kozłach wchodzących w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłach
2014 6658 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.392.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 5675 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX.380.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu
2014 5674 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX.379.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2014 5673 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX.377.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Tłuszcz
2014 5672 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX.369.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 5344 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XX.210.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2012
2014 4860 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX.195.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 3781 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XVII.174.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 3196 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX.363.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2014 3195 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX.361.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3194 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX.355.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 3156 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI.165.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 3155 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI.159.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 2911 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.348.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
2014 2795 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIV.142.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 2524 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 1547 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII.346.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1197 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.353.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2014 1182 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.351.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudniki
2014 1181 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.350.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VN.263.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 1180 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.349.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2014 1179 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.347.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz podniesienia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania
2014 1178 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.345.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu
2014 1177 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.336.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 940 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/120/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 939 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/118/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2012 Nr XI/114/2011z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2014 24 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.333.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2014 23 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.331.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 22 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 21 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.328.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2014
2014 20 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.327.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 12428 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr VIN.319.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąse
2013 12427 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr VIN.318.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąse
2013 12426 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr VIN.315.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12214 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.310.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli - sieci związanych z dystrybucją gazu ziemnego w ramach pomocy de minimis
2013 12213 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.309.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 12212 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.307.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 12077 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11877 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11838 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr X/100/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11493 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10494 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10054 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV.302.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasienica.
2013 10053 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV.298.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 9605 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV.281.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 9117 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IIN/50/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 8601 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 7925 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 7691 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 7590 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.267.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 6757 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/392/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 5482 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/380/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 5380 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr VN.263.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5379 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr VN.262.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 5378 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.261.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5377 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.260.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5376 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.259.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 5375 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.256.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2013 5374 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.255.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tłuszcz.
2013 5373 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.253.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 4013 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/367/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 3829 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI.251.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2013 3828 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI.250.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tłuszcz.
2013 3827 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI.242.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2013 3826 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI.239.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu świadczeń z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy
2013 3825 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI.225.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 3175 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/347/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 2110 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XX.216.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tłuszcz i zagospodarowania tych odpadów
2013 1176 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX.220.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2013 1175 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX.217.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tłuszcz
2013 1174 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX.215.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Tłuszcz
2013 1173 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX.213.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 1172 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX.212.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2013
2013 1171 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX.211.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2013 857 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX.207.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz” lub „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz”
2013 856 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX.203.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.163.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobów rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2013 855 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX.196.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2013 499 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.194.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2013 498 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.192.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 497 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.191.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 496 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.190.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 9819 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII.182.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2012 9383 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.187.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2012 9382 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.186.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 9381 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.185.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 7260 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII.179.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Fiukały
2012 7259 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII.178.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Tłuszcz
2012 7258 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII.175.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2012 6595 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/301/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009
2012 6502 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI.166.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2012 5856 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV.163.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobów rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2012 5855 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV.162.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2012 5854 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV.161.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
2012 5853 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV.160.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 5662 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV.151.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 5661 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV.148.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli – sieci związanych z dystrybucją gazu ziemnego w ramach pomocy de minimis
2012 5660 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV.143.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2012 4176 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009
2012 3970 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli – sieci związanych z dystrybucją gazu ziemnego, w ramach pomocy de minimis.
2012 3969 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz w 2012 roku.
2012 3968 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Tłuszcz na rok 2013.
2012 3967 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Tłuszcz i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 3966 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2012 3287 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/121/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 - 2020
2012 3167 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/125/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 3166 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/119/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 - 2020
2012 3165 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/129/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu
2012 2640 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/272/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009.
2012 2118 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/314/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszcza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009
2012 2005 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tłuszcz
2012 2004 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2012
2012 2003 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 - 2020
2012 749 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011-2020
2012 453 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz
2011 7012 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/102/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r
2011 7013 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/103/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 6334 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/95/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem do Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
2011 6333 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 6336 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/97/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tłuszcz
2011 6335 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5770 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 5771 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/160/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lutego 2008r. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Tłuszczu i utworzeniu Centrum Kultury w Tłuszczu i Biblioteki Publicznej w Tłuszczu
2011 5772 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2011 5438 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Tłuszcz na stałe obwody głosowania
2011 5373 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem z późn. zm.
2011 5374 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie udzielania bonifikaty użytkownikom wieczystym nieruchomości, którzy złożyli wnioski o przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności tych nieruchomości przed dniem 9 sierpnia 2011 roku
2011 5375 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Tłuszcz, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 4817 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 4816 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta)
2011 4818 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/395/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu OPS w Tłuszczu
2011 4820 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Piotra Wysockiego w miejscowości Jarzębia Łąka
2011 4819 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Partyzantów w miejscowości Jarzębia Łąka
2011 4685 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2011 4686 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/65/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem
2011 4223 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/228/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/139/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2008
2011 4151 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr IIN/51/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 4134 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz.
2011 4135 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem.
2011 2927 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 2926 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. uchwała budżetowa gminy Tłuszcz na rok 2011
2011 2925 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 2928 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 grudnia 2006r. nr II/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2931 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 2930 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2011 2929 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejsowości Fiukały obręb Postoliska
2011 2719 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012
2011 2143 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Jasienica
2011 2144 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1420 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 7640 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/395/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka pomocy Społecznej w Tłuszczu
2010 7347 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/385/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Tłuszcz dla niepublicznych przedszkoli
2010 7348 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/387/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 września 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuszcz
2010 3273 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tłuszcz
2010 3272 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 2979 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/352/10 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 250 poz. 7337)
2010 1633 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/315/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 660 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/139/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2008
2010 9 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/303/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2009 4950 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2009 4951 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/292/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmiany granic sołectw Chrzęsne i Postoliska polegającej na przyłączeniu części sołectwa Chrzęsne do sołectwa Postoliska
2009 2920 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/255/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz.
2009 2921 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/265/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie szczególowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz