Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 623

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11061 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 132/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
2019 11060 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 129/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Leśna Polana.
2019 11059 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 128/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Brzeziny.
2019 11058 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 126/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r.
2019 11057 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 125/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 10259 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 120/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock.
2019 10258 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 119/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
2019 10257 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 118/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Karolino nazwy ul. Kameliowa.
2019 10256 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 117/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Kresowa.
2019 9299 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 112/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku.
2019 9298 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku
2019 9297 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 102/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Serocczanina” .
2019 9296 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 101/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”.
2019 8434 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 97/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 8433 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 90/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Sąsiedzka.
2019 8432 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 89/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Pastelowa.
2019 8431 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 85/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A3
2019 8430 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 84/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja H, powiat legionowski, woj. mazowieckie – ETAP „C”.
2019 8429 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 83/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja H, powiat legionowski, woj. mazowieckie – ETAP „B”.
2019 8428 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 82/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8427 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze.
2019 8426 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
2019 5948 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2019 5947 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 4336 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku.
2019 4335 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 2936 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 2935 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2934 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2019 2881 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019r.
2019 2685 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu.
2019 1716 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1715 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od rocznych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 1714 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul.Żołnierska.
2019 1713 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody.
2019 1712 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 30/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 1598 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 13067 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2019.
2018 13066 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2018 13065 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”
2018 13064 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 19/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2018 12987 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w  postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym w zakresie przyznawania posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12986 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku na lata 2019-2023
2018 12577 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 12576 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 14//III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 12575 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 12297 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2018 12296 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 11367 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 557/LIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018-2023.
2018 11366 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 555/LIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2019 r.
2018 11365 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 554/LIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja G1, obejmującego działkę 154/30 w obrębie Wierzbica, gmina Serock.
2018 11364 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 553/LIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock.
2018 11363 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 551/LII//2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Niepodległości.
2018 10694 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 547/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 10693 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 541/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Ponadczasowa.
2018 10692 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 540/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Sarenki.
2018 10691 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 539/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Migdałowa.
2018 10690 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 10689 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 10688 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 535/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminy Miasto i Gmina Serock.
2018 9541 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 528/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
2018 8245 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 522/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2018 8244 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 521/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8243 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 520/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Potok.
2018 7631 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 515/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Strumykowa.
2018 7630 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 514/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 7629 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 512/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 7515 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 517/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
2018 7012 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr 498/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
2018 6849 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 503/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C1, uchwalonego uchwałą Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 2 lutego 2015 roku
2018 6848 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 502/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja E, uchwalonego uchwałą Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 roku
2018 6847 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 501/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar C, uchwalonego uchwałą Nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013 roku
2018 6846 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 500/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar B, uchwalonego uchwałą Nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 28 stycznia 2016 roku
2018 6734 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 508/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 6733 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 507/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody.
2018 6732 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 505/XLVI2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock
2018 5751 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 483/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2018 5750 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 482/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz ich wysokości oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2018 5749 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 481/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”
2018 5748 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 479/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Wiśniowy Sad.
2018 4929 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 469/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 4928 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 460/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 4927 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 468/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F2, obejmującego działkę 111/12 w obrębie Jadwisin, gmina Serock.
2018 4926 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 466/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, uchwalonego uchwałą nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r.
2018 4925 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 462/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie nadania drodze położonej we wsi Gąsiorowo nazwy ul. Nowa Droga.
2018 4924 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 461/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Przyjazna.
2018 3559 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 457/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3558 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 455/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018r.
2018 3557 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 454/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
2018 3556 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 453/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 3555 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 2469 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr 446/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania rondu na terenie gminy Serock w obrębie Wierzbica nazwy Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego
2018 2468 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr 443/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
2018 2467 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr 441/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia "Serockiego bonu żłobkowego"
2018 1054 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 436/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
2018 1053 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 428/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Chmielna
2018 1052 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 427/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Marsa
2018 1051 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 426/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018r.
2018 1050 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 425/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1049 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2018 58 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2018
2018 57 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 422/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027
2018 56 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 420/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2018 55 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 417/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2017 12300 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr 410/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 11936 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 404/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018-2022
2017 10465 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 391/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2018r.
2017 10464 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 390/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 10463 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 387/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
2017 10462 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 386/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock
2017 9151 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 382/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 8473 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 366/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 7978 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 346/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 7698 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 384/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7697 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 380/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana gm. Serock nazwy ul. Zagajnik
2017 7695 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 379/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin gm. Serock nazwy ul. Rozalii
2017 7694 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 378/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Nefrytowa
2017 7693 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 377/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Przylesie
2017 7692 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 376/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy ul. Leśny Zakątek
2017 7691 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 375/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino gm. Serock nazwy ul. Waniliowa
2017 7690 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 374/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębinki nazwy ul. Paproci
2017 7491 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 6743 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 298/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2017 5122 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 351/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Kaliny
2017 5121 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 350/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 3908 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 334/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino gm. Serock nazwy ul. Cedrowa
2017 3907 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 326/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027
2017 3906 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3905 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2584 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 268/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2017 2583 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 258/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2017 2156 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 319/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2155 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 318/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 2154 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 1616 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 312/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2017 1615 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 310/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Nowa gm. Serock nazwy ul. Południowa
2017 1614 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 309/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś gm. Serock nazwy ul. Tolka Banana
2017 1613 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 306/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
2017 1612 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 305/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027
2017 1611 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 303/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1610 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 302/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2017 1028 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 244/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2017 177 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 300/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2017
2017 176 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 299/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027
2017 175 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 297/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2017 174 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 290/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock
2016 10934 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 277/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C2 część obrębu Jachranka
2016 10701 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10185 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 279/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Święcienica nazwy ul. Pasieki
2016 10184 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 278/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 204/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gąsiorowo
2016 10183 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 275/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10182 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 274/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10181 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 273/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 148/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 10180 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 272/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 149/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 10179 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 271/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2017r.
2016 10178 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 270/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa
2016 10177 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 267/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 10176 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 265/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2016 10175 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 264/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz ich wysokości oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2016 10174 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 260/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
2016 10173 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 257/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 9975 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 230/XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2016 9888 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 207/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2016 8785 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 259/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Serock instrumentem płatniczym
2016 8784 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 245/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
2016 8783 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 243/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 8782 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 239/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2016 8781 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 238/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock
2016 8780 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 237/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Morska
2016 8779 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 236/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin gm. Serock nazwy ul. Hortensji
2016 8778 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A1
2016 7832 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 190/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2016 6454 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 170/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2016 6258 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 231/XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6257 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 229/XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 6256 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 220/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Dęby
2016 6161 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 223/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Serdeczna
2016 6160 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 222/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Teraźniejsza
2016 6159 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 221/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Nektarynki
2016 6158 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 219/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Dereniowa
2016 6157 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 211/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 6156 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
2016 6155 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 208/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 6154 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 206/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 5152 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 200/XX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku
2016 3910 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 152/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu określajacego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku
2016 3874 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 145/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2016 3867 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 133/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2016 3465 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock
2016 3464 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 194/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock
2016 3463 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 193/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock
2016 3462 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 189/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 2776 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2016 2492 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 188/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy ul. Cynamonowa
2016 2491 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 187/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Karolino nazwy ul. Zorzy
2016 2490 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 181/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2016 2279 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr 116/XII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2016 1866 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 101/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2016 1252 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 176/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Zachodzącego Słońca
2016 1251 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 175/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Owocowa
2016 1250 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 171/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1249 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 169/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 496 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 142/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Miętowa
2016 495 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 141/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Maciejki
2016 464 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 161/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 394 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 164/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2016
2016 393 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 163/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 392 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 138/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja G, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2015 10480 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 151/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 10472 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 150/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2016r.
2015 10470 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 149/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 10469 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 148/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10467 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 147/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10466 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 146/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa
2015 10456 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 144/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2025
2015 9982 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 132/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 9981 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 127/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Arkadii
2015 9980 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 126/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja H1, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2015 8857 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 94/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2015 8764 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 80/IX/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2015 8557 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr 107/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B część obrębu Dębe, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2015 8507 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr 119/XII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania drodze położonnej we wsi Dębe nazwy ul. Przebiśniegu
2015 8460 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr 115/XII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 8459 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja E, obejmującego obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2015 7745 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 104/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja D, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2015 7618 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr 100/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 7519 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A, powiat legionowski
2015 7518 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 108/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 420/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.02.2014r.
2015 7454 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr 79/IX/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 7446 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2015 6994 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 97/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany sytemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2015 6993 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody
2015 6992 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 93/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 6991 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 91/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Bławatkowa
2015 6990 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 90/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Pod Sosnami
2015 6989 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 89/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stasi Las nazwy ul. Helenki
2015 6988 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 88/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Skośna
2015 6667 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2015 5444 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 maja 2015r. w sprawie nadania rondu na terenie miasta Serock nazwy Rondo 25-lecia Samorządu Gminnego
2015 5443 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 68/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Wschodu Słońca
2015 5442 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 5441 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 5440 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,logopedów,nauczycieli pedagogiki specjalnej i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2015 5157 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 3524 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 94/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2015 3523 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2015 3522 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 3521 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Polska nazwy ul. Wypoczynkowa
2015 3520 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Krokusowa
2015 3169 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 497/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 2743 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 510/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 2458 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 484/LIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 2164 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C1, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2015 2137 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 43/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 285/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2136 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 42/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 261/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
2015 2135 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 41/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock
2015 2134 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 40/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2015 2133 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 1648 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Zabłocie nazwę ul. Plenerowa
2015 1647 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stasi Las nazwy ul. Ułańska
2015 1646 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Grzybowa
2015 1645 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwę ul. Przytulna
2015 1555 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr 481/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 1523 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 469/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 392 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 444/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 249 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2015
2015 248 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 19/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 247 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 11869 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr 11/II/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów
2014 11286 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 503/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwę ul. Nowoczesna
2014 11285 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 502/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Migdałowa
2014 10625 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 514/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2014 10624 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 513/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10623 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 512/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2015r.
2014 10622 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 511/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie opłaty miejscowej
2014 10621 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 509/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 10434 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 455/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014 roku
2014 9631 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 496/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 9630 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 495/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Mikołaja Reja
2014 9629 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 494/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Czesława Centkiewicza
2014 9628 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 493/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Tony Halika
2014 9627 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 492/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany nazwy drogi położonej we wsi Nowa Wieś
2014 9626 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 491/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwę ul. Dosińska
2014 9625 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 488/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 9624 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 487/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
2014 8597 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 483/LIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 8596 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2014 7735 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 480/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 7734 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 477/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Rozległa
2014 7733 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 476/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Bolesławowo nazwy ul. Aleja Dębów
2014 7732 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 474/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcji A, obejmującego obręby: Guty, Święcienica, Zabłocie, Zalesie Borowe
2014 7024 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 468/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 7023 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2014 7022 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 465/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock
2014 5997 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 454/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 5996 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 453/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2013-2017
2014 5995 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 452/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Jana Kochanowskiego
2014 5994 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 451/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Damiana
2014 5993 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 450/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Nowa nazwy ul. Sokola
2014 5992 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 449/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Dębskie nazwy ul. Doliny Sosnowej
2014 5807 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 273/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 5167 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 433/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2014 4043 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr 443/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 4042 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu
2014 4041 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr 437/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Widok
2014 4040 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr 436/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Olszynowa
2014 3324 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 247/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 3116 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 420/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2014 3027 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 410/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar D, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2014 2852 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 241/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 2698 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 223/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 2083 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 2012 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 429/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 2011 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 424/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 285/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2010 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 423/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 261/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
2014 2009 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 421/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
2014 1888 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 188/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 1110 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 415/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1109 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 413/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Ks. Piotra Skargi
2014 1108 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 412/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Zalesie Borowe nazwy ul. Malownicza
2014 1107 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 411/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. uchylająca uchwałę Nr 381/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.10.2013r.
2014 1106 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 401/XLIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2014 769 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 177/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 185 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 405/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 184 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 390/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2014 183 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2014
2013 12946 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 395/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 12945 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 394/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12944 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 393/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2014r.
2013 12943 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 392/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 12942 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 391/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stasi Las nazwy ul. Pałacowa
2013 12941 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 385/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2013 12940 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 384/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Współczesna
2013 12939 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 383/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Sielankowa
2013 12938 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 382/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Konwaliowa
2013 12937 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 381/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2013r. zmieniająca Uchwałę nr 282/XLVI/97 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.01.1997r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Jadwisin
2013 12936 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock
2013 12935 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 376/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 12934 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 374/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Gąsiorowo nazwy ul. Dolna
2013 12933 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 373/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Franciszka Marii Lanciego
2013 12932 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 372/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza
2013 11956 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 164/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 11955 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 150/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 10962 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 102/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 10781 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 124/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 10780 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 116/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 10103 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 9675 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 360/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obręb 20, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2013 9591 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 368/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 9590 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 364/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzeboiwsk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 9589 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 363/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2013 9588 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 362/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Słoneczny Zakątek
2013 8798 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 8705 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 8185 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 351/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 513/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2013 8184 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 350/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Platynowa
2013 8183 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 339/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2013 8182 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 352/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 7420 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F1 obręb Jadwisin
2013 7010 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 545/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 6166 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 333/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2013-2017
2013 6165 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 332/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock
2013 5771 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 326/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 236/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia programu "Serocka Karta Dużej Rodziny 3+"
2013 5770 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 321/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy ul. Skowronkowa
2013 5769 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 320/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Nad Zalewem
2013 5768 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 319/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Nagietkowa
2013 5767 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 317/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 5766 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 310/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2013 5667 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2013 5166 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 389/XLVI/2009 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2009 roku
2013 5144 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 366/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2009 roku
2013 4588 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 541/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 4437 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 300/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock.
2013 4436 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 299/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4435 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2013 4434 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 297/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 237/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock
2013 4433 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 288/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia w części uchwały Nr 83/XI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 sierpnia 2003r.
2013 4432 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 304/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 4046 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 521/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 3685 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 493/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 3432 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 433/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2009 roku
2013 3101 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 477/LVI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 2924 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 295/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2013 2923 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 294/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2013 2922 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 293/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2013 2921 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 292/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany obwodów szkolnych w gminie Miasto i Gmina Serock
2013 2920 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 291/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Jana Kochanowskiego
2013 2919 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 290/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Liliowa
2013 2336 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 285/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 232 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 286/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 231 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 284/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Przyszłości
2013 230 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 283/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Ustronna
2013 229 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 282/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Aleksandra Fredry
2013 228 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 276/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 227 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 272/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2013 226 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 266/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Szarotki
2013 225 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2013
2012 8696 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 271/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8695 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 270/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 8694 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 269/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa
2012 8693 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 268/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2013r.
2012 8692 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 267/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 7765 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 261/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
2012 7764 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7763 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 259/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Przydatek
2012 7762 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 258/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Marynarska
2012 7761 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 254/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 7760 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 252/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Źródlana
2012 7759 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 251/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Modlińska
2012 7637 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 396/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2009r. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.
2012 7455 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 411/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.
2012 7183 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 249/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 7182 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 246/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 7181 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 245/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Zalesie
2012 7180 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 244/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Leśnych Ptaków
2012 6180 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 240/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 6179 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 237/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock
2012 6178 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 236/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia programu "Serocka Karta Dużej Rodziny 3+"
2012 6177 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 235/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gminę Serock
2012 6176 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 234/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2012 6175 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 231/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę nr 396/LXIV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.04.1998r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom oraz określenia zasad ich sprzedaży
2012 6174 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 229/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Modlińska
2012 5273 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 222/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 5272 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 218/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Jastrzębia
2012 4710 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 211/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów
2012 4709 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock
2012 4708 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku
2012 4707 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 203/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Dębskie nazwy ul. Wiatrowa
2012 4082 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 198/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 4081 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 196/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2012 4080 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 195/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2012 4079 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 190/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Przy Dębie
2012 3635 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 187/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 3634 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 185/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Serocku
2012 3633 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 184/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Serocku
2012 3632 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2012 3631 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Rajska
2012 3446 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 169/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F obręb Jadwisin
2012 2254 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 176/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 2253 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 170/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2012 2252 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 168/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Orla
2012 1393 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 336/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009 rok
2012 766 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2012
2012 765 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 165/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 764 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 163/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2012 763 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 149/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2012 762 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 138/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 gminy Miasto i Gmina Serock"
2012 594 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 360/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2009 roku
2011 8240 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 129/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Złota
2011 7574 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 141/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2011 7575 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 142/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2011 7573 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 140/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 7571 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 130/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock
2011 7572 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 139/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 7579 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 146/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7580 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 147/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2011 7578 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 145/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7576 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 143/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2012r.
2011 7577 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 144/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieuchomości i inkasa
2011 6189 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 112/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Turystyczna
2011 6190 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 115/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 6188 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 111/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Jarzębinowa
2011 6186 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 109/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Mieczysława Głowackiego
2011 6187 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 110/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Słoneczny Stok
2011 6194 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Brzoskwiniowa
2011 6195 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 123/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 6193 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 120/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Polska nazwy ul. Wydmowa
2011 6191 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 118/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Letnia
2011 6192 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 119/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Nowa nazwy ul. Aroniowa
2011 5199 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr 294/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2008 roku
2011 4947 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 87/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Sportowa
2011 4948 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2011 4945 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 85/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Polnych Kwiatów
2011 4946 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 86/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Tolka Banana
2011 4949 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 94/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2011 4952 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 97/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku
2011 4953 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 101/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 4950 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 95/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2011 4951 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 96/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do "rejestru żłobków i klubów dziecięcych"
2011 4353 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Słoneczna Skarpa
2011 4352 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Andromedy
2011 4355 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr 82/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock
2011 4354 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr 76/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy ul. Przyjazna
2011 4150 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 3712 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Perłowa
2011 3711 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Rusałki
2011 3714 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 400/LXV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.1998r. w sprawie nadania nazw ulicom w Serocku i Wierzbicy
2011 3713 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Piwonii
2011 3327 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 40/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 3326 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 3329 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3328 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 2739 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 36/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwę ul. Słodka
2011 2738 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Cykady
2011 2741 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2740 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania drodze nazwy ul. Leśna
2011 1564 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 4/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia lub zdrowia obywateli w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
2011 1565 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock
2011 1566 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2011
2011 1358 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Rubinowa