Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 652

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11807 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 205/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 11806 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 188/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2019 11805 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 187/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 11653 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 204/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 389/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 2-A
2019 11600 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 192/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Dybów Kolonia na terenie gminy Radzymin – część A
2019 10451 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 182/XII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 9963 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 185/XII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2019 9259 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr 178/XI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 9258 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr 177/XI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na zmianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku
2019 8251 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 103/IX/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda, na terenie gminy Radzymin – część A.
2019 7964 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 127/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 7963 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 155/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 7962 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 154/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/XXXV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”
2019 7961 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 132/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin na lata 2019-2023.
2019 7960 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 131/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 55/V/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku.
2019 7959 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 128/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 606/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 7212 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 110/IX/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Cegielnia
2019 7211 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 91/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sieraków
2019 6562 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 99/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6561 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 97/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 6560 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 47/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6225 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 86/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6031 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 85/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6030 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 84/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5445 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 5444 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 79/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radzymin, instrumentem płatniczym
2019 5443 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5442 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 74/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin na lata 2019-2023
2019 5441 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 69/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 3689 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku.
2019 3517 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 68/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3516 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 67/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 3515 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 66/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3514 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 65/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3513 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3512 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 63/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3511 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 60/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Borki
2019 3510 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 59/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin w obrębie 05-02
2019 3509 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 58/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Emilianów
2019 3508 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 57/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin w obrębie 03-04
2019 3507 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 54/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3506 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Radzymin w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 3505 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2621 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D.
2019 1808 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019
2019 1807 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
2019 1806 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 39/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2019-2023
2019 1805 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno
2019 1804 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Łosie
2019 1803 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Dybów Kolonia
2019 1802 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin
2019 1801 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2019 1800 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1799 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1798 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów
2019 1797 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia w Starych Załubicach Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin oraz wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin
2019 1523 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany granic Sołectw Arciechów i Opole
2019 1522 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podziału Sołectw Cegielnia i Ciemne oraz utworzenia Sołectwa Wawrzyna
2019 668 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 15/III/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2019
2019 667 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2019 666 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 665 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11731 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 649/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin – część „A”.
2018 11730 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 647/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin
2018 11729 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 646/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4C.
2018 11569 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 656/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018.
2018 11568 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 655/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków
2018 11567 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 654/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Borki
2018 11566 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 644/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin”
2018 11292 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 651/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin
2018 10943 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 643/LV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 10942 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 641/LV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018.
2018 9615 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 640/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 9614 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 638/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018.
2018 9613 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 631/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/V/2003 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2018 9612 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 630/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 9611 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 629/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 8310 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 627/LIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyboru Burmistrza oraz dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, które odbędą się w dniu 21 października 2018 roku.
2018 8309 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 626/LIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 8308 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 622/LIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018.
2018 7607 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 619/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 7606 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 617/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin.
2018 7605 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 616/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia usytuowania na terenie gminy Radzymin, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7604 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 615/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radzymin
2018 7603 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 613/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno
2018 7602 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 608/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 592/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
2018 7601 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 607/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 7600 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 606/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 7599 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 605/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 7598 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 6408 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 599/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie nr 550/XLVII/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013 roku nr 315/XXIX/2013 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin
2018 6407 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 601/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 6406 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 597/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2018 6405 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin.
2018 6404 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 594/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin
2018 6403 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 593/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin
2018 6402 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 592/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
2018 6401 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 585/L/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 6125 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 583/L/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radzymin
2018 6124 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 580/L/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2018 5739 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 562/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno - Część 1.
2018 5738 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 561/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cegielnia, na terenie gminy Radzymin - część „A-1”
2018 5028 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 576/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 5027 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 573/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 5026 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 569/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Łosie
2018 3921 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 564/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2018 3920 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 563/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3919 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 558/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 3918 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 557/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3917 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 556/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 544/XLVII/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku
2018 3916 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 555/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 326/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie
2018 3747 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 530/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B.
2018 2377 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 552/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 2376 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 551/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzymin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2375 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 550/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013 roku nr 315/XXIX/2013 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin
2018 2374 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 544/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku
2018 2373 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 543/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 1289 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 538/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 1288 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 535/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień przez Burmistrza Radzymina i Radę Miejską w Radzyminie oraz zasad i trybu ich nadania
2018 1287 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 529/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 12534 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 525/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 12533 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 521/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin
2017 12532 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 513/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2018
2017 12072 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 480/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma, na terenie gminy Radzymin – część A-1c
2017 10913 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 510/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 10912 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 509/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10911 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 505/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Stare Załubice.
2017 10910 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 501/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Starych Załubicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Starych Załubicach
2017 10909 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 500/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Słupnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie
2017 10908 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 499/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie
2017 10907 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 498/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ciemnem wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ciemnem wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem.
2017 10906 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 497/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
2017 10905 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 496/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
2017 10904 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 495/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie
2017 9957 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 492/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 9955 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 491/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku
2017 9954 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 490/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawiepoboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 9953 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 489/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 466/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 roku w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Al. Jana Pawła II w Radzyminie, przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ul. Żeromskiego w Słupnie.
2017 9952 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 481/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin w obrębach: Emilianów i Zwierzyniec
2017 9951 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 479/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „ Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2017 9950 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 478/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie
2017 9183 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 476/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 9109 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 462/XLI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 8733 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 448/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 8623 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 456/XL/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017.
2017 8386 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 475/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawiepoboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 8385 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 474/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno
2017 8384 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 473/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Arciechów
2017 8383 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 472/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2017 8382 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 471/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin i obrębu Ruda
2017 8381 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 470/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 304/XXVII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Arciechów.
2017 8380 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 469/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków
2017 8379 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 468/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Łosie
2017 8378 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 466/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Al. Jana Pawła II w Radzyminie, przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ul. Żeromskiego w Słupnie.
2017 8377 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 465/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 8089 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 426/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 7924 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 409/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017.
2017 7532 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 401/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 7408 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 464/XLI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Wodnej, Cichej i Klubowej do kategorii dróg gminnych
2017 7227 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 381/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017.
2017 7148 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 437/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Bieszczadzkiej do kategorii dróg gminnych
2017 6872 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr 370/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 6644 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 357/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 6420 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr 458/XL/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „ Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2017 5861 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 435/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/XXXV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”.
2017 5860 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 434/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2017 roku
2017 5859 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha”dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2017 5305 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr 422/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków
2017 5304 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr 421/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno
2017 5303 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr 420/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2017 5302 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr 415/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2017 4428 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 405/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy Radzymin
2017 4427 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 404/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma, na terenie gminy Radzymin – część A-1a
2017 3580 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 399/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 299/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 3579 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 392/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”
2017 3578 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3577 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 387/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3576 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 386/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3575 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 385/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie poprzez likwidację Oddziału przedszkolnego w Łosiu
2017 3220 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 345/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016
2017 2608 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 380/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2017 2607 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 379/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Arciechów.
2017 2606 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 373/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.
2017 2261 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 324/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 1928 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr 321/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 1459 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 309/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 1344 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 367/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawiepoboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 1343 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 363/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda, na terenie gminy Radzymin – część A.
2017 1342 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 362/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 422 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 291/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 116 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 329/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.
2017 115 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 356/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębach: Stary Dybów i Wiktorów.
2017 114 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 355/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Wiktorów.
2017 113 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 350/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków
2017 112 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 347/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2017
2016 11906 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 288/XXV/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 11286 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 332/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno.
2016 10762 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 344/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10761 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 331/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10760 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 328/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 548/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich trybu pobierania
2016 10759 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 327/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 10758 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 326/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie
2016 10317 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 244/XX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 10268 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 280/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 9892 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 278/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 9434 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 320/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2016 9433 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 319/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 9432 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 318/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2016 9431 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 317/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 303/XXVII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Ruda
2016 9430 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 313/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/IX/2011Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 9429 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 312/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 237/XX/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie.
2016 9086 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 265/XXII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 8738 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 308/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 8737 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 307/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Radzymina
2016 8736 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 306/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Rżyska
2016 8735 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 305/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Ruda
2016 8734 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 304/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Arciechów
2016 8733 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 303/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Ruda
2016 8732 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 302/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Borki
2016 8731 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 301/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Emilianów
2016 8730 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 299/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2016 8503 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 250/XXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 7951 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 241/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016
2016 7606 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr 222/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 7164 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 287/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7163 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 286/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7162 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 285/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7161 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 284/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin
2016 6950 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr 275/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin w obrębie Stare Załubice.
2016 6949 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr 272/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody
2016 6948 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr 270/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 5555 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr 259/XXII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy parku na terenie miasta Radzymin
2016 5554 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr 255/XXII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin”
2016 5487 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 203/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 4660 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 181/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2016 3868 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 173/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2016 3532 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 239/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2016 3531 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 238/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2016 3530 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 230/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie
2016 3025 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 225/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 206/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 3024 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 221/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3023 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 220/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3022 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 217/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 3021 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 216/XVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2516 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 158/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2016 1968 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 152/XII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2016 1908 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 206/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 1907 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 205/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1906 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 199/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1905 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 198/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 613 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 187/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 11/9 w obrębie Stary Janków.
2016 476 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 186/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2016-2021”.
2016 475 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 184/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 447 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 170/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 430 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 168/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin
2016 429 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 167/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 548/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich trybu pobierania.
2015 10123 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 176/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10121 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 177/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 10119 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 175/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9473 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 163/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe
2015 9472 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 161/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2015 9471 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 160/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 9144 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 133/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 8772 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 122/X/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 8353 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 8093 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 154/XII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radzymin
2015 8092 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 151/XII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 8091 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 150/XII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 8090 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 141/XII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Słupno i utworzenia Sołectwa Stare Słupno, Sołectwa Słupno Osiedle i Sołectwa Nowe Słupno
2015 7990 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr 138/XII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnych obwodów głosowania
2015 7488 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr 94/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 7254 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 7206 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 79/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 7144 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr 131/X/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieraków.
2015 6670 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 6358 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 120/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2015 6357 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 116/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis
2015 6356 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 113/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6355 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 112/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6354 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 111/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6353 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 110/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6352 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 109/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6351 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6350 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 107/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6349 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin.
2015 6348 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 101/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 6347 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 99/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnych obwodów głosowania
2015 6071 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Słupno, gmina Radzymin.
2015 5906 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 93/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radzymin.
2015 5905 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 91/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 5904 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 90/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 5903 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 89/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 5902 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ew. 35 obręb 05-02 w Radzyminie.
2015 5901 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującego część obrębu Cegielnia na terenie gminy Radzymin.
2015 5738 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 41/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 5244 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 12/III/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 5243 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 2/II/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 4883 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 34/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin
2015 4700 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 75/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 4699 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 74/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 4698 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 4697 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 72/VII.2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2015 4696 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 71/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2015 4695 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 4694 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 3528 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 3527 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 3526 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymina.
2015 3525 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania.
2015 3456 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 510/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 2813 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 495/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 2368 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 43/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2367 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 2366 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 38/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 2365 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 37/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Radzymin jest organem prowadzącym.
2015 2364 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.
2015 2363 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 2252 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 484/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 1910 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 1909 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 1908 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Radzymin – obręby: Arciechów, Popielarze, Stare Załubice
2015 1733 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 446/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 852 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 427/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 774 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 469 /XL/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 745 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 436/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2015 597 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 461/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2014 11528 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 509/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 415/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe.
2014 11527 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 506/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy Radzymin.
2014 11526 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 505/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11256 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 474/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 5
2014 11155 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 494/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11154 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 493/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11153 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 492/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11152 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 491/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11151 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 490/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 11150 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 488/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 10361 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 498/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 10360 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 497/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 10146 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 409/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2014 10081 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 384/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2014 9447 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 368/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 9335 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 483/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 9334 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 482/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 9333 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 481/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 9332 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 477/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych.
2014 9331 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 476/ XLI /2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania.
2014 9303 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 336/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 8803 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 359/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 8589 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 326/XXX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 8076 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr 304/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 7485 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr 295/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 7484 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr 286/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 7296 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 463/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin.
2014 7295 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 460/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 7294 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 459/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2014 7293 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 458/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wzniesienia pomnika.
2014 7292 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 457/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 7291 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 456/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w mieście Radzymin.
2014 7290 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 454/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 3-A.
2014 7289 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 452/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-A.
2014 7002 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 266/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.
2014 5991 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 445/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2014 5990 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 444/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy, o których mowa w art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
2014 5989 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 443/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach.
2014 5988 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 441/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 5567 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 246/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012.
2014 5566 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 245/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 r.
2014 5082 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 224/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012.
2014 5081 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012.
2014 4765 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 432/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 4764 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 431/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 4763 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 430/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 4762 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 420/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4761 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 418/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 4473 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr 192/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2012.
2014 3766 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012.
2014 3480 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 415/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe
2014 3479 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 414/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 78/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie, ul. Szkolna 3, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin.
2014 3478 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 413/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych.
2014 3477 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 411/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzymin przez inne niż Gmina Radzymin osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 3476 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 408/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słupnie, Aleja Jana Pawła II 14
2014 3475 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 407/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin.
2014 3474 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 403/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mokre na terenie gminy Radzymin – część A.
2014 3473 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 401/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin.
2014 3472 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 400/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2014 roku”.
2014 3471 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 399/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 3470 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 393/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2978 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 172/XIX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012.
2014 2722 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 155/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012.
2014 1843 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 390/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 349/1 i 350/1 w obrębie Ciemne w gminie Radzymin.
2014 1842 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 389/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 2-A.
2014 1841 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 381/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1840 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 380/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 1839 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 379/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 1838 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 378/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 1837 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 377/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2013 13651 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 372/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin.
2013 13650 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 370/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014
2013 13649 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 362/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 353/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr 375/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2013 13648 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 12432 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 354/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 12431 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 353/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 375/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2013 12430 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 352/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 12429 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 351/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 11850 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 119/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011
2013 11305 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 344/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymina.
2013 11304 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 343/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11303 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 342/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11302 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 341/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11301 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 340/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11300 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 339/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11299 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 334/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki.
2013 11247 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011
2013 11220 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011
2013 11144 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 83/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011.
2013 10643 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011
2013 10433 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 108/XII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011
2013 9930 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr 321/XXX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 1-C
2013 9835 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 330/XXX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 9834 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 322/XXX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 września 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia boiska ogólnodostępnego w Słupnie, realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” projektu pn.: „Budowa boiska ogólnodostępnego w Słupnie”.
2013 8682 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011.
2013 7892 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 4/II/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.
2013 7807 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 315/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin
2013 7806 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 309/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7805 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 308/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2013 7804 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 307/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 7803 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 306/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 7802 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 303/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Radzymina Etap 1-B
2013 6988 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 598/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie Zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 6911 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 294/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 6910 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 292/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin.
2013 6909 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6908 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 284/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2013 6907 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 283/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 6906 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 282/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 6905 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 281/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 6904 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 280/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin
2013 6768 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 614/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 5135 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 431/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na 2009r.
2013 4512 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 273/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 4511 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 272/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2013 4510 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 271/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2013 4509 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 270/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 4508 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 269/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 4507 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 268/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 221/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4506 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 265/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2013 roku”.
2013 4505 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 263/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2013 4341 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 472/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na 2009r.
2013 3631 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 523/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 3596 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 417/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.
2013 3158 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 503/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 1914 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 256/XXV/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1913 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 255/XXV/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 1912 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 253/XXV/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2013
2013 648 2013-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin
2013 647 2013-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin
2013 646 2013-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2013 645 2013-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin”
2012 9319 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 244/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 9318 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 243/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 9317 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 242/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9316 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 239/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 9315 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 238/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
2012 9314 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 237/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin.
2012 9313 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 236/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 9312 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 235/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 9311 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 234/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 9310 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 233/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8586 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 348/XXIV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 7832 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 229/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 7831 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 228/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 7830 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 227/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 7829 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 226/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7828 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 221/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 7827 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 220/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7826 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 219/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7825 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 218/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7131 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 207/XXI/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rżyska
2012 6384 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 197/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 6383 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 196/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gmiy Radzymin.
2012 6382 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 195/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 6381 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 191/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012 roku
2012 6365 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 467/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 328/XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzymin na 2009 rok
2012 5284 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2012 5283 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 178/XIX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Radzymin w 2012r.
2012 4659 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 168/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin
2012 4658 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 164/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4657 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 163/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4656 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 162/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4655 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 161/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4654 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 160/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4653 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 159/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin
2012 4071 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 150/XVII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin”.
2012 4070 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 148/XVII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012.
2012 3549 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 136/XVI/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i obejmowania udziałów przez Gminę Radzymin w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Radzymin pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie.
2012 3548 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 134/XVI/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012.
2012 1917 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 409/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.
2012 295 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr 329/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2012 64 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 123/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2012 65 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 124/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.