Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 397

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11315 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 11314 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 11313 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
2019 11312 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie
2019 11311 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku
2019 11310 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 11309 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 8959 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 8958 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 8339 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8338 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 8337 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo- rekreacyjnym
2019 8336 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z opieki w żłobkach utworzonych przez Gminę Pułtusk
2019 8335 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Pułtusku
2019 8334 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 8333 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 8332 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk
2019 8331 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela
2019 8330 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 7842 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 7180 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7179 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2019 7178 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych jako dróg publicznych na terenie Gminy Pułtusk
2019 7177 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 7176 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 7175 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk
2019 7174 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk
2019 7173 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Sukiennicza, Panny Marii, Stare Miasto, Solna w Pułtusku
2019 7172 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7171 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 5837 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 4885 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu oraz sezonu kąpieliska na 2019 rok na terenie Gminy Pułtusk
2019 4808 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych
2019 4714 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 4713 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”
2019 4712 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 4711 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 4710 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2019 4709 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 4708 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego w Pułtusku
2019 4707 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
2019 2677 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
2019 2676 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2019 2675 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakręt
2019 2674 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzciniec
2019 2673 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szygówek
2019 2672 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przemiarowo
2019 2671 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew
2019 2670 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płocochowo
2019 2669 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłówek
2019 2668 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszak
2019 2667 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszyn
2019 2666 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniki Stare
2019 2665 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniki Nowe
2019 2664 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipa
2019 2663 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kokoszka
2019 2662 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kacice
2019 2661 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kleszewo
2019 2660 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeżewo
2019 2659 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gromin
2019 2658 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabówiec
2019 2657 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głodowo
2019 2656 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gnojno
2019 2655 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielewo
2019 2654 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boby
2019 2653 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białowieża
2019 1536 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pułtusk
2019 1535 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PUŁTUSK NA ROK 2019
2019 30 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 12100 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11926 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 11925 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 11924 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 11923 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11922 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 11921 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11920 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2018 11919 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 11732 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 11044 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXVIII/529/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 9884 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXVII/521/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 9345 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXVI/516/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2018 9344 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXVI/514/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 8487 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/510/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 8480 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/512/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 7795 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/501/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 6862 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/494/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 6369 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/488/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2018 6368 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/487/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z fontanny miejskiej położonej przy ulicy Rynek w  Pułtusku
2018 6367 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/485/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk
2018 6366 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/484/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk do nowego ustroju szkolnego
2018 6365 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/483/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2018 6364 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk
2018 6363 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/480/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk
2018 6362 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/476/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 5393 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LIX/471/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 4800 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/469/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4799 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/466/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu oraz sezonu kąpieliska na 2018 rok na terenie Gminy Pułtusk
2018 4798 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/463/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2018 4797 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/462/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4796 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/461/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4795 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2018 4794 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/457/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2018 4793 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/456/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
2018 4792 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/455/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej
2018 4791 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/453/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
2018 4790 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/451/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 3185 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVII/441/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 3184 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVII/448/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”
2018 3183 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVII/447/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2018 3182 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVII/446/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2091 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr LV/437/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2018 1690 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/429/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk
2018 1689 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/426/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1688 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/425/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2018 1687 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/424/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1686 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/423/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2018 1451 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LIII/422/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 25 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LII/418/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PUŁTUSK NA ROK 2018
2018 24 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LII/412/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 11997 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr L/404/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pułtusku
2017 11421 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr L/403/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej
2017 11420 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr L/402/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11419 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr L/400/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 9734 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 9733 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pułtusk
2017 9732 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9731 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 9156 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 8740 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 8191 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 7969 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 7968 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 7882 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 7745 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Pułtusk
2017 7744 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2017 7271 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 6919 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 6705 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 5679 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ogólnego pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku
2017 5678 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Pułtusk
2017 5677 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk
2017 5676 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Pułtusk
2017 5675 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Pułtusk
2017 4467 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2017 4466 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/327/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3501 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2017 3484 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”
2017 3483 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2017 3482 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk do nowego ustroju szkolnego
2017 2369 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk
2017 2368 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Pułtusk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 2367 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pułtusk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 2040 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2017 1646 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku
2017 1642 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1525 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2017 246 2017-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIII/282/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 245 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2017 244 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2017 – 2021
2016 10798 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10797 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10796 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 10795 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10249 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 9574 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Pułtusk
2016 9573 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Pułtusk
2016 9344 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 9218 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 8744 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2016 8743 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 września 2016r. w sprawie Programu wspierania rodzin wielodzietnych w Gminie Pułtusk „Karta Rodziny 3+”
2016 8301 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 7784 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 6465 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 5886 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Pułtusku
2016 5885 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2011-2016
2016 5884 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5883 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5882 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5627 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk
2016 5222 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 4659 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 4509 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2016 4508 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku i Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Pułtusku
2016 4018 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 3630 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 3350 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/128/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk i parkowanie pojazdów na potrzeby handlu na targowiskach miejskich przy ulicach Rynek i Traugutta
2016 3349 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2016 3348 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 3347 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2016 2727 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pułtusk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów przypisanych każdemu kryterium.
2016 2726 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów przypisanych każdemu kryterium
2016 2423 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 2151 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 2048 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 813 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2016 263 2016-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII/162/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r.
2015 10453 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Pułtusku
2015 10107 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 9940 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pułtusk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 9939 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2015 9938 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9937 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/283/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 października 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
2015 9936 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 9935 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9934 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9933 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9932 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/498/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 9446 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Pułtusk przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
2015 9445 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8586 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2015 8334 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Pułtusku
2015 7716 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pułtusk w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 7682 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015.
2015 7386 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2015 7088 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015.
2015 6835 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2015 6834 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pułtusk w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r.
2015 6062 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk.
2015 6061 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących grunty wspólnot gruntowych w wyniku wykonania prawa pierwokupu.
2015 6060 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2011-2016.
2015 6021 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pułtusk
2015 4642 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/349/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie znakowania psów na terenie miasta i gminy Pułtusk, w sposób umożliwiający ich identyfikację
2015 4641 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4640 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2015 4639 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4638 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 4637 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2015 4523 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 4218 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2015 4217 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/349/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie znakowania psów na terenie miasta i gminy Pułtusk, w sposób umożliwiający ich identyfikację
2015 4216 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pułtusk
2015 2741 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 2107 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr L/377/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 1874 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1873 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1872 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2015 1871 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk
2015 1558 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 1402 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk
2015 1400 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk
2015 1399 2015-02-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r.
2015 582 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 275 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2014 11916 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11915 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11914 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 11913 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/305/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10967 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2014 10439 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2014 9668 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 9428 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 8954 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pułtusk
2014 8618 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 8529 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 8261 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 158/1 i 158/2 w obrębie 10 miasta Pułtusk}
2014 8047 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 7991 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 7683 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 7025 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Pułtusk
2014 6988 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013
2014 6987 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Pułtusk na rok 2013 nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013 roku
2014 6072 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/354/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku
2014 4999 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012
2014 4889 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012
2014 4833 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/349/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego w Pułtusku
2014 4657 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012
2014 3774 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012
2014 3174 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012
2014 3087 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 3086 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2014 3085 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk
2014 2771 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012
2014 1338 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1337 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1336 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/119/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 1335 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2014
2013 12330 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 12329 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/309/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
2013 12328 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/305/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12327 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/304/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12326 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/303/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 11103 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 11018 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/135/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 10944 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 8906 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 8670 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 8309 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 7665 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/17/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 7165 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/510/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 6569 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3848 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3847 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
2013 3846 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3845 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3844 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3843 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3842 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2013 3841 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3840 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3671 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/457/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 3670 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/455/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 3098 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/444/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 3094 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/420/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 3093 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/419/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 2634 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/452/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 1735 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1734 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2013
2012 8283 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2012 8282 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/119/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8281 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8280 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 7533 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7532 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:
2012 6461 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2012 6460 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 6459 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/116/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 5350 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk
2012 5349 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2012 5348 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2012 5347 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Pułtusk, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 3102 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2012 3101 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk
2012 3100 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2012 1247 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pułtusk
2012 1246 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/461/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie stawek opłaty targowej
2012 1245 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie
2012 1244 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie
2012 1243 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/500/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2012 1242 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r.
2011 7436 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 7435 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7437 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7439 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/421/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu korzystania z gminnego wysypiska odpadów stałych w Płocochowie i sposobu ustalania cen za składowanie i unieszkodliwianie odpadów
2011 7438 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5233 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 września 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 5234 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4257 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 4075 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Pułtusk
2011 4074 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zasad ustalania opłat za korzystanie z opieki w żłobkach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2011 4073 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Pułtusku
2011 4078 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2011 4077 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2011 – 2016
2011 4076 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/324/2005 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 2765 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk
2011 2766 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/359/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 września 2000 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pułtusk
2011 2767 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VII/84/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pułtusk
2011 1209 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 1210 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/483/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie: schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2011 932 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011r. Budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2011
2011 622 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr VI/19/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 623 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2011 624 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 6673 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/506/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu i posiadania tzw. „dopalaczy” na terenie Gminy Pułtusk
2010 5526 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/489/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2010 5525 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/488/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2010 5527 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/491/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/500/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2010 5529 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/498/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Pułtusk”
2010 5528 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/493/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2010 5072 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/505/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pułtusk
2010 4927 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLV/486/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2010 4928 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLV/487/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie określenia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2010 3737 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/475/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pułtusk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 3736 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/474/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2010 3735 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/472/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Pułtusk na rok 2010
2010 3740 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/484/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 3739 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/483/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie: schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2010 3738 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/482/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki
2010 2523 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/460/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw dla rond na terenie miasta Pułtusk
2010 2522 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/459/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2010 2525 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/468/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 2524 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/467/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk
2010 1767 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/469/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1226 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/425/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/267/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 1227 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/440/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 155 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Pułtusk na rok 2010
2009 5917 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/395/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5916 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5918 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5920 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/402/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2009 5919 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Pułtusk
2009 5135 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/375/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 5136 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2009 5137 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/381/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 3053 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/345/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/324/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 3054 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/349/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie znakowania psów na terenie miasta i gminy Pułtusk, w sposób umożliwiający ich identyfikację
2009 3051 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/343/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych
2009 3052 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/344/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/272/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1932 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/347/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 1628 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne.
2009 1629 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2009 1627 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk.
2009 896 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.
2009 897 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk.
2009 3708 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian "Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk"
2009 3706 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie sposobu korzystania z gminnego wysypiska odpadów stałych w Płocochowie i sposobu ustalania cen za składowanie i unieszkodliwianie odpadów
2009 3707 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie dotyczącej złożonego przez Państwa Annę i Andrzeja Wiśniewskich wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz uchylenia uchwały Nr XIX/203/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi Kleszewo (Północ) w gminie Pułtusk