Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 301

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11849 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu.
2019 11848 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 11386 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XIII/90/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz.
2019 11385 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 11384 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11383 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2019 11382 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 10346 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/107/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz
2019 10345 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 10344 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/304/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przasnysz
2019 10343 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 10342 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 9750 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z szaletu publicznego” w Przasnyszu
2019 9749 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Przasnysz"
2019 9685 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 9610 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr VII/45/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Przasnysz i nadania jej statutu
2019 9609 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przasnysz w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 9608 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego w Przasnyszu
2019 9607 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9606 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz
2019 9605 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Polnej w Przasnyszu
2019 9604 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2019 9603 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Przasnysz, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 7894 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 7218 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 7217 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7216 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 7215 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 6003 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz.
2019 6002 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ZAWODZIE".
2019 6001 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 4793 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2019 roku
2019 4792 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 4612 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik sportowy
2019 4611 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2019 4610 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na rok 2019
2019 4609 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów.
2019 4608 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2019/2020
2019 3028 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3027 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Przasnysz
2019 3026 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 2536 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Centrum".
2019 2188 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Przasnysz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1521 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1520 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1519 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1518 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XX/136/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedli Miasta Przasnysza
2019 1517 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 1516 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 384 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 13049 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2018 13048 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 11918 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 11160 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/443/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 11159 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/438/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2018 10077 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/437/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 9398 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/435/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz
2018 9397 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/434/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9396 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/429/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "PÓŁNOC III".
2018 9395 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/428/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej przez Urząd Miasta w Przasnyszu
2018 9394 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/427/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 8468 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/424/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8467 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/422/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Przasnysz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8466 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/421/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 8465 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/418/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 7691 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LI/414/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
2018 7690 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LI/413/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej dla Dzieci i Młodzieży w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 3
2018 7689 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LI/409/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Przasnysz i opłaty za wyżywienie
2018 7688 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LI/408/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 7151 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr L/400/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "BŁONIE III".
2018 6853 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/405/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2018 6852 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/404/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 6851 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/399/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu nr XLVIII/379/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz nadania mu statutu
2018 6850 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/392/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 5913 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5912 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 5017 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5016 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miasta Przasnysz
2018 5015 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2018 roku
2018 5014 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz nadania mu statutu
2018 5013 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 5012 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5011 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5010 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 3126 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/362/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 3125 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miasta Przasnysz
2018 3124 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/370/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2018/2019
2018 3123 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3122 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3121 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2018 roku
2018 3120 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 2153 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 2152 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2018 2151 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2150 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/355/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 1608 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 1072 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLV/349/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1071 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1070 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2018 1069 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 12581 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
2017 12579 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Przasnyszu
2017 12576 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz
2017 12573 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2017 12417 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 10998 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu
2017 10997 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2017 10996 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz
2017 10995 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Przasnysz na lata 2017-2021
2017 10994 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
2017 10993 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2017 10992 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 9736 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 9735 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 9259 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/303/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 9113 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8677 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XL/304/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
2017 8604 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8172 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 8022 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 7548 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 7426 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2017 7425 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Przasnysz
2017 7424 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7423 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Przasnysz oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2017 6769 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 6746 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 5994 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Przasnysz
2017 5172 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu w roku szkolnym 2017/2018
2017 5171 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu w roku szkolnym 2017/2018
2017 4970 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 4504 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.
2017 4503 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Waliszewo".
2017 3600 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3599 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2965 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 1846 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 973 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2017 429 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 199 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego Miasta Przasnysz
2016 11886 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2016 11721 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 11720 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2016 11719 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2016 10433 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 10432 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz
2016 10431 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "WALISZEWO".
2016 10430 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2016 10161 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10160 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10159 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 9918 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 9257 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 9256 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "PÓŁNOC II".
2016 9255 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego Miasta Przasnysz
2016 9254 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przasnysz
2016 9253 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz
2016 9252 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 8742 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz
2016 8741 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu.
2016 8740 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznego w Przasnyszu
2016 8302 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 7752 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz
2016 7609 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 6356 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysz.
2016 6355 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6354 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6353 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6352 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2016 6351 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 5489 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 4671 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 4460 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysz.
2016 3856 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 2978 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2016 2414 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 2128 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Stokrotka".
2016 1956 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 1197 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 1182 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/127/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2015 11720 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2015 10222 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych.
2015 10221 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10220 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10219 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 9444 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 9443 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9442 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9441 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9440 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9439 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9438 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9437 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9436 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Ruda, ul. Miodowa, ul. Magnolii, ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Poziomkowa, ul. Sienna, ul. Wojciecha Kossaka
2015 9435 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza
2015 9372 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 9043 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2015 9042 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 9041 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9040 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 9039 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9038 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9037 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 7896 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Przasnysz na lata 2015-2019
2015 7863 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 września 2015r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 7850 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 7423 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 6963 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 6585 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Przasnysz odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r.
2015 6584 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/190/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 6583 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 6555 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 6025 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego pn. "ROLNICZA II".
2015 5962 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 5756 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5755 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 4927 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 4734 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LI/337/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 4591 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Przasnysz i nadania jej statutu
2015 4590 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 4589 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Przasnysz na lata 2015-2019
2015 3353 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Przasnysza
2015 3352 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 2931 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2015 2930 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 2725 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2338 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr LII/342/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 1896 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "BŁONIE II".
2015 1205 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/352/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "WALISZEWO".
2015 860 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr L/330/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 655 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/319/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 519 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 518 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok.
2015 488 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2014 11217 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2014 11039 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/354/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Przasnysz
2014 11038 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2014 9901 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2014 9186 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/344/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 8353 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/340/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 8352 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/339/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2014 8351 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 6449 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/333/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 6448 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/331/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2014 5848 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/314/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2014 roku
2014 4232 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 4231 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2014 roku
2014 2601 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie korekty w opisie granic obwodów głosowania
2014 2600 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie korekty w opisie granic okręgów wyborczych
2014 2599 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz.
2014 2564 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/304/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przasnysz.
2014 2161 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 830 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2013 9197 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 9196 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 9195 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 8581 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 8142 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 7964 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 7963 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 7141 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LV/350/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 6841 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr LIV/342/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 3657 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 3656 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2012 8363 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8362 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8361 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2012 8360 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8359 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 3076 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2012 2483 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz, warunków i zasad oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków
2012 26 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012
2012 25 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie powołania inkasenta opłaty targowej na terenie Miasta Przasnysz oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2123 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2011 1530 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/ 32/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2011 1531 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1532 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 662 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032”
2011 641 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011
2011 561 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 510 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 511 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 512 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu zarządzonych na dzień 6 marca 2011 r.
2010 5711 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 5677 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/345/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2010 5676 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/344/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5675 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/343/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2010 5678 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/346/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz.
2010 5681 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/349/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie sprawie nadania nazwy rondu
2010 5680 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5679 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr Nr LIV/347/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 5338 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 4518 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr LII/333/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 4557 2010-10-12 uchwala Uchwala nr LIII/341/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4129 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2010 3919 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LI/328/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 365 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2009 5258 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2009 1958 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów i ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1395 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto
2009 1130 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009