Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 390

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5388 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV.358.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego
2017 12335 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX.394.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 9589 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.387.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 8614 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV.353.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 8175 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII.346.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 7975 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.323.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 7058 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.300.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 7057 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.290.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie:: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 6782 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV.359.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Korczaka
2017 6591 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.349.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Ołówkowa
2017 5930 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.355.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2017 5929 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.351.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pruszkowa.
2017 5601 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI.333.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.
2017 5410 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.330.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Staszica II
2017 5111 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.274.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 5109 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.276.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
2017 4851 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII.340.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI.329.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
2017 4850 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII.339.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI.327.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
2017 4849 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.334.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 4848 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.329.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego.
2017 4847 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.327.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
2017 4846 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX.320.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – Obszar III
2017 4599 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV.262.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 4242 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX.319.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przenoszenia klas.
2017 4241 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX.318.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2017 4240 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2951 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.314.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa na 2017 r.
2017 2950 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX. 313. 2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2 marca 2017 r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
2017 2949 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.309.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2017 2948 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2676 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII.295.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Akacjowa
2017 2673 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII.294.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Stalowa
2017 2660 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.256.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 2659 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII.243.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 1997 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII.252.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: wprawadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 1896 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.292.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2017 1095 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.280.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Żbików IV
2017 254 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI.234.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 83 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.285.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2017 82 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 11690 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.286.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2018 r.
2016 11689 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.277.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2016 11537 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV.271.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda w Pruszkowie
2016 11404 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.268.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
2016 11403 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie oraz nadania jej statutu.
2016 11387 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.265.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 9539 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.254.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy w Pruszkowie.
2016 9538 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII.250.216 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków.
2016 9184 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX.219.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 8672 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX.205.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 8407 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXII.245.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2016 8275 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI.237.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa na 2016 r.
2016 8083 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.188.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 8070 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 7925 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.239.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy – Groblowa
2016 7670 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 7513 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI.233.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu.
2016 7441 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXI. 238.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2016 7440 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XX.228.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie
2016 7439 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XX.226.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików-3-go Maja
2016 7438 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XIX.196.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – przy ulicy Partyzantów
2016 7074 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX.198.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I
2016 5725 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX.230.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5724 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX.229.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2016 5367 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIX.211.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 5293 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XX.225.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszkowa.
2016 5107 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX.210.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5106 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX.209.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5105 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX.201.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2016 5017 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV.143.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 4385 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV.132.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3631 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII.115.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3617 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI.107.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3201 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.184.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 3200 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.183.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Pruszkowa.
2016 3199 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.180.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 3198 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.179.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 3197 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.177.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Pruszkowa instrumentem płatniczym
2016 3196 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.176.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.
2016 2013 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI.159.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 1952 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr X.92.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 1941 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI.162.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1940 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI.161.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1939 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2016 1697 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV.140.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie - obszar I
2016 1696 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV.139.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar II
2016 553 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 552 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV.145.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie:wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
2016 551 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.141.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2017 r.
2016 550 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.135.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Miasta Pruszków.
2015 9683 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII.124.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie i nadania jej Statutu.
2015 9682 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII.121.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 9643 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII.130.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2015 9630 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2015 9627 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII.128.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: podatku od środków transportowych
2015 9625 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9116 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII.123.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 8973 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IX.82.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7810 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X.94.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 7804 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X.102.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 7803 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X.100.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 7779 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7234 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VII.48.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7233 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7161 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr IX.81.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar II
2015 6983 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.91.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2015 6982 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.88.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 6981 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.87.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z referendum ogólnokrajowym.
2015 6980 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX.85.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2015 5799 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.
2015 5571 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV.19.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 5337 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr III.12.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie : wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 4851 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII.57.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 4850 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII.56.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 4849 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII.55.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 4848 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII.54.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 4847 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4846 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VI.44.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4143 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.45.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 4142 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.43.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.
2015 4141 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI. 42. 2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2015 4140 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Pruszków.
2015 4139 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania zasobami lokalowymi i mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasto Pruszków na lata 2010-2020.
2015 3580 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr L.474.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 3452 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIX.466.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 3443 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI.46.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 3347 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2015 3346 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.
2015 3108 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVII.450.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 2753 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Pruszkowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 2752 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 2751 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V.27.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 1 oraz nadania mu statutu.
2015 1658 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19.12.2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1518 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.435.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014rok.
2015 1494 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.25.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 1493 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 942 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr L/476/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy posiadający Pruszkowską Kartę Dużej Rodziny do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 941 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr Nr Nr L/475/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 679 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2014 11648 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/469/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Plantowa
2014 11531 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/468/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tworki nad Utratą w Pruszkowie
2014 11521 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr L/478/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi przy ul. Stalowej w Pruszkowie
2014 11511 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 10534 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.422.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10533 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV.416.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 10338 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII.403.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 9918 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII.396.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 9917 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI.386.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 9916 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/365/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 9837 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/462/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9836 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików II etap 2
2014 8696 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013r.
2014 8565 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013r.
2014 8389 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/440/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – osiedle Bolesława Prusa.
2014 8264 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – część obszaru Żbików IV.
2014 8197 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 7966 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 7965 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013r.
2014 7923 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLV/424/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie
2014 7383 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 7041 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 7040 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/446/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/230/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 7039 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2014 7038 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/441/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 7037 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin – część 1
2014 7036 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I
2014 6633 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013r
2014 6181 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/428/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.e
2014 6180 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/430/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 6179 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/431/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/ 406/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27.03.2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.
2014 6178 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/427/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 6177 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/429/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 5706 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 5705 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 5704 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2014 5703 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkwa na 2012 rok.
2014 5292 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 4327 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 4326 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/212/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 4230 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4229 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/411/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
2014 4228 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2014 4227 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania imienia publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Pruszkowie, ul. Helenowska 3.
2014 4226 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody olszy czarnej rosnącej w Parku Potulickich w Pruszkowie.
2014 4225 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 406/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.
2014 3977 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budzecie miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 3976 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 3667 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012r.
2014 3666 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2902 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych.
2014 2901 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/399/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2014 2900 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/398/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, młodzieży oraz osób z rodzin o niskich dochodach z terenu Miasta Pruszkowa na lata 2014 -2020.
2014 2703 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012r.
2014 2702 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: Wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2605 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2103 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 1943 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XL/368/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 1853 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1852 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI.388.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Pruszkowa”
2014 1693 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/230/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1029 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików III – przy autostradzie
2014 1028 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL.366.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 1027 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL.373.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1026 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Brzozowa.
2014 849 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012r.
2014 752 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2013 13485 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.352.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
2013 13484 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.363.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2013 13483 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX.353.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2013 13482 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.362.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie : określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Pruszkowa
2013 12479 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.350.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXVII/245/2012 z dnia 29.11.2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 12478 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.348.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 12365 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.349.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa
2013 12364 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.351.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
2013 12100 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2013 11835 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/138/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 11834 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie :wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 11684 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Targowa
2013 10982 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 10981 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2013 10946 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10727 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011rok.
2013 10726 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10688 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budzecie miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10277 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 9816 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków
2013 9314 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 9259 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sienkiewicza” w Pruszkowie - Obszar II
2013 9146 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 8701 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 8635 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 8634 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 8425 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa
2013 8400 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 7200 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7168 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LII/466/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7018 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LI/457/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7009 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7008 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr L/452/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6676 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr L/453/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5945 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2013 5944 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2013 5943 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2013 5942 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.
2013 5196 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr nr XXXII/291/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXIX/271/2013 z dnia 31.01.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.
2013 5195 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXVII/247/2012 z dnia 29.11.2012r w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5194 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie
2013 4644 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/443/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 4246 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2013 4245 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2013 4244 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2013 4044 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/431/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie miasta Pruszkowa na 2010rok.
2013 3989 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 3196 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa.
2013 2752 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.
2013 2257 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 1415 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 1414 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2013 1413 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 135 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 134 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2013 133 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 132 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XIX/166/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Pruszkowa
2013 131 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 130 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/250/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 129 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 128 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 127 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 126 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 125 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 124 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 8805 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012, Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sienkiewicza” w Pruszkowie - Obszar I
2012 8804 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2012, Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar III
2012 8276 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7408 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/381/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2012 7407 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/380/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 7406 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 7251 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7250 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2012 7179 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2012 7178 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2012 7177 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2012 7176 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2012 7175 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Pruszków.
2012 5894 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2012 5330 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2012 5152 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 3845 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 3844 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji dla spółek wodnych działających na terenie Miasta Pruszkowa ze środków budżetu Miasta
2012 3843 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Pruszkowa.
2012 2797 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2796 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2679 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
2012 2678 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich w Pruszkowie
2012 2126 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2127 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 2129 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1862 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2012 1654 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 1653 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 149 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 148 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2012 147 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 145 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2012 rok
2012 144 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
2011 8228 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia :"Gminnego programu opieki nad zabytkamia dla Miasta Pruszkowa na lata 2011-2015"
2011 8229 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar I
2011 7394 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 7393 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatky od nieruchomości
2011 7396 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynkach stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości bonifikaty udzielanej przy sprzedaży tych lokali.
2011 7395 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 6091 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2011 6061 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Pruszkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat
2011 5984 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Pruszków.
2011 5523 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania.
2011 5524 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 5367 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – obszar Okopowa
2011 5368 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2011 4472 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2011 4473 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2011 4474 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2011 3545 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 3546 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. uchwała w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Pruszków
2011 3547 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr IX/71/2011r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych
2011 2055 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2011 2054 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/360/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2057 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2011 2056 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2011 1373 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2011–2014
2011 1372 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 1374 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w statucie zakładu budżetowego o nazwie „Miejska Kryta Pływalnia KAPRY” w Pruszkowie
2011 1376 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu o nazwie „Targowisko Miejskie”
2011 1375 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Pruszkowie.
2011 486 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/440/2010 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności.
2011 487 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/441/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Pruszków lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego upoważnionych.
2011 309 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr L/444/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Groblowa
2011 310 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr L/445/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Targowa
2011 311 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr L/446/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV
2010 6714 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 5613 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/448/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/290/04r.Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2010 5272 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/455/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2010 4969 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 4970 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 4100 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/410/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie
2010 4101 2010-09-21 uchwala Uchwala nr XLVII/ 435 /10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa
2010 3511 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2010 3510 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2010 3512 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2010 3514 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/424/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010 3513 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/422/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2010 2773 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/417/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania
2010 2774 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/418/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2384 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/389/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 2385 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/392/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/158/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
2010 1973 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/397/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pruszkowie przy al. Wojska Polskiego 34
2010 1974 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/398/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/59/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruszków
2010 1971 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/395/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pruszków.
2010 1972 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/396/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 3
2010 1975 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/399/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/58/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszków
2010 1979 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/403/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/456/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.01.2006r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26.
2010 1980 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/404/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/458/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.01.2006r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie przy ul. Hubala 4
2010 1976 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/449/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.01.2006r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie, ul. Topolowa 10
2010 1978 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/453/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.01.2006r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pruszkowie przy ul. Mostowej 6
2010 1030 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLI/382/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 778 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLI/388/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Staszica"
2010 81 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 82 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 6354 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 6353 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6352 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6357 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/365/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1
2009 6356 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/364/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 6355 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2009 5194 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2009 4958 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4957 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4959 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4961 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/242/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2009 4960 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 4641 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomobszaru "Kwartał - Przy parku" w Pruszkowie.
2009 4642 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscoweg planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa
2009 4110 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruszkowie
2009 4111 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/354/2001 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 22 marca 2001r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 3544 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Pruszkowa
2009 3465 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2009 3466 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2009 3464 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy"
2009 3009 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Miasta Pruszkowa oraz zapewnienia im dalszej opieki
2009 3010 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie gminnego programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasta Pruszków
2009 2384 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/277/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia