Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 296

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11859 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII.85.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 10921 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII.79.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.
2019 10920 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII.78.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 9799 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XI.76.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
2019 9798 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XI.72.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 9154 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr X.69.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 8181 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X.67.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 7838 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 7750 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX.65.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r
2019 7749 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 7629 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2019 5688 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII.51.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Pilawie
2019 5687 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 5247 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 5246 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 3950 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta i Gminy Pilawa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3949 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3948 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2019 3947 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 3946 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2019 3945 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok
2019 3944 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2019 3943 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1315W w m. Jaźwiny
2019 3942 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 1456 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.15.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 1455 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.26.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta i Gminy Pilawa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1454 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.25.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1453 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.24.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2019 1452 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.20.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 1183 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 1182 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchuchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2019
2019 1181 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III.9.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 12754 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III.10.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12695 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 10885 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2018 10884 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV.292.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 9618 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.290.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Pilawa
2018 9617 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.285.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 8690 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII.284.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 8689 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII.283.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2018 8688 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII.282.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedażyi podawania napojów alkoholowych
2018 7940 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI.272.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 7808 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI.277.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania
2018 7807 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI.276.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2018 7806 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI.275.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 6510 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XL.268.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 5519 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.264.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
2018 5518 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.260.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 5517 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.257.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 4222 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.247.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 4161 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.254.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 4160 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.253.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gmina Pilawa
2018 4159 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.252.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania
2018 4158 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.251.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miast i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2018 3297 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.256.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok
2018 2299 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.245.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2298 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.244.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2018 2297 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.236.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 2020 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.243.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 1607 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.226.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2018 693 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2018.
2018 450 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.235.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pilawa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 449 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.233.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej
2018 448 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.228.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 12519 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.232.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2017 12518 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV.224.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
2017 12517 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV.220.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 10614 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII.218.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2017 10613 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII.210.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 10612 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.208.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 8904 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII.204.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 8762 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.201.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 8611 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX.194.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 8423 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIX.192.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 8143 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.186.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawiew sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 7311 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXX.199.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Jedności Narodu na Jasna
2017 7211 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 6979 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV.161.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 6430 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX.198.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Sierpniowa
2017 6429 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX.197.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Dąbrowszczaków na Generała Henryka Dąbrowskiego.
2017 5530 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.189.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 4262 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII.183.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy
2017 4261 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII.180.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4260 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII.178.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2904 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.154.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 2903 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.148.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2017 2602 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI.176.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2601 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI.175.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2586 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII.138.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2017 2025 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV.169.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej
2017 1653 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV.168.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021
2017 1529 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI.129.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2017 1128 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.152.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2017.
2017 433 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX.123.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 11872 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.160.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2016 11871 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.159.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pilawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11397 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.146.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021
2016 11396 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.145.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11395 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.144.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2016 10618 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX.117.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 10355 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII.141.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 9352 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.115 .2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 9348 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII.106.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 9060 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXI.133.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 9059 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXI.132.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 7792 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVI.97.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 7426 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX.116.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trąbki, gmina Pilawa dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 418/11, 418/16, 418/19, 418/21, 418/26, 232
2016 6931 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX.119.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016
2016 6879 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV.96.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 5862 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII.111.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016
2016 5861 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2016 5860 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5859 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII.108.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 4842 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV.80.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2016 3842 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI.102.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie
2016 3382 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI.100.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 3377 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI.99.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 2433 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII.60.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2016 1881 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI.56.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2016 738 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 737 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2016.
2015 11042 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnetrznej
2015 11041 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pilawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11040 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII.74.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wzoru informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.
2015 11039 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII.73.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 11038 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII.72.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11037 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII.70.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 11036 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII.69.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11035 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII.68.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2015 11034 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII.67.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2015 9020 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII.63.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 8990 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.51.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 7562 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.36.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 7561 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX.46.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 6844 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VII.31.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 6668 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VI.28.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 5869 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V. 21.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 5692 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 5400 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV.15.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 4576 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLII.248.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 4531 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 4242 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III. 6 .2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 3933 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII.33.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 3615 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI.30.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V.25.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3250 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LI.311.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 3173 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.304.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 3040 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2966 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr L.310.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 2069 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII.297.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 2057 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.260.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 1535 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.285.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 599 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII.291.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 391 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIV.272.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 254 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2015.
2015 253 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III.9.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2014 11384 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI.318.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Trąbkach, przy ul. Osadniczej 12A
2014 11383 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI.313.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Puznówka, gmina Pilawa dla określonego terenu
2014 10855 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI.315.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2014 10854 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI.314.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 10836 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV.275.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2014 9636 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIX.306.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pilawa
2014 9544 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.232.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 9126 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI.241.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok.
2014 8993 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL.236.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok.
2014 8765 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.221.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 8488 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.214.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 8417 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.217.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 7982 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV.206.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 7616 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.199.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 7385 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII.192.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 6995 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI.184.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 6639 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX.173.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok
2014 6634 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.168.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2013 rok.
2014 6580 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.289.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilawie
2014 6579 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.288.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2014 5806 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.145.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 5628 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.158.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 5611 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.151.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok.
2014 5387 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLV.278.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej.
2014 5386 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLV.277.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2014 5096 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIV.132.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok.
2014 4576 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXV.138.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok.
2014 3273 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIII.128.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok.
2014 3272 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXII.119.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok.
2014 3120 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI.117.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 2376 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX.105.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 2159 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.98.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 895 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII.259.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 894 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII.257.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe
2014 893 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII.256.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2014 799 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII.90.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2013 13440 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI.246.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2014.
2013 13406 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI.245.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2013 13405 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI.244.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 11494 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX.50.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 11010 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX.234.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilawa
2013 10875 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X.54.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 10764 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI.59.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na rok 2011
2013 10672 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.224.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2013 10671 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.223.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania
2013 10588 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII.61.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 10379 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV. 71 .2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 10272 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 10119 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV.76.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 9111 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 8902 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII.40.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 8655 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VI.24.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 8591 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V.18.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 8368 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV.210.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8367 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV.208.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
2013 8245 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.212.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 8244 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.211.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 7954 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XL-215/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 7711 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III-5/10 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 7688 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-199/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2009 rok
2013 7105 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI-239/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 7026 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr IV-7/10 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmin w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 6989 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV-234/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 6473 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.196.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 6102 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII.195.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pilawa
2013 3969 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI-190/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009 rok
2013 3772 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uzupełnienia nazwy obwodu głosowania
2013 3771 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX.172.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 5 lutego 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik okreslonej pojemności
2013 3770 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.190.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-138/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2013 3769 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.187.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3639 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI-222/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XL-215/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok.
2013 3616 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI-223/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 3595 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII-177/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2009 rok
2013 2537 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX.171.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania
2013 2536 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX.170.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2192 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX-204/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 1447 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.163.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
2013 1446 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.161.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2013.
2013 409 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.157.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2013 408 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.156.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 407 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.155.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Pilawa
2013 406 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.154.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 405 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.153.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 404 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.152.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 8881 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV.141.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016.
2012 8794 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.148.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomści
2012 8793 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.147.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8064 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2012 7545 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.135.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 11 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pilawie
2012 6504 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.130.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pilawa
2012 6355 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV-185/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009r.
2012 5844 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII.127.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.
2012 5843 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII.126.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.
2012 5842 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII.125.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa
2012 4880 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII-194/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009 rok
2012 4798 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX.112.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pilawie
2012 3125 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII.102.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 roku
2012 2289 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII-176/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2009 rok
2012 1700 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII.95.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1384 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV-183/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2009 rok
2011 8004 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV.78.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8003 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV.77.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8005 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV.79.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wzoru informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny , rolny i od nieruchomości.
2011 8007 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV.81.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2011 8006 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV.80.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2011 6267 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII-149/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009 rok
2011 5858 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XII.64.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 4180 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.52.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2011 4181 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.53.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 2751 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII-145/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2008 rok
2011 2175 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI.31.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2011 2176 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie
2011 2177 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI.39.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 2117 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.29.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 1158 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV-9/10 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2011.
2011 1175 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI-139/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2008 rok
2010 7160 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLV-237/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6694 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI-241/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Pilawa, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2010 6695 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI-242/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5692 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV-230/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2010 5047 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII-227/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2010 4247 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII-225/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2010 2424 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI-224/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
2010 1965 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XL-220/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1308 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX-210/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1307 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX-209/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1306 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-201/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2010
2010 1309 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX-211/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2010 255 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV-134/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2008 rok
2010 211 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV-136/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2008 rok
2009 6307 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII-195/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6308 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII-196/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2009 5478 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI-191/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 października 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie
2009 5479 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI-193/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 4855 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV-186/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
2009 2080 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX-165/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 1750 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX-160/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa, na rok 2009
2009 1749 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX-159/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2009 1272 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2009 1181 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII-147/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2009
2009 3726 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII-178/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej