Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 275

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11293 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2019 10374 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/81//2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 8515 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7627 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 5852 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5851 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5850 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 5206 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/314/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5205 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2019 5204 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2019
2019 1652 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie i nadania Statutu
2019 1651 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/27//2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów
2019 1650 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów
2019 1649 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty przekształceniowej za dany rok
2019 1648 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/21//2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Piastowa”
2019 1327 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 373 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2019 372 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2019 32 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 12578 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/404/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 12453 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11451 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11450 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/406/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 11449 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/405/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11058 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIII/396/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z Nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”
2018 11057 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIII/392/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 11056 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”
2018 11055 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/387/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 11054 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/386/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 10662 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LIII/395/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2018 10388 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/394/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę
2018 8891 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/377/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 8890 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/376/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 8836 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LI/382/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego – Rondo”.
2018 8835 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2018 8834 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LI/378/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Piastowie
2018 7366 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr L/373/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 7365 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr L/372/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 7364 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 7187 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 7033 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Skwer im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” terenowi zieleni w Piastowie
2018 7032 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/369/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Piastowa „S. Noakowskiego”
2018 7031 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach komunalnych przy ul. J. Sułkowskiego w Piastowie
2018 6893 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 6178 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Piastowa
2018 6177 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/360/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 6176 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/359/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 6175 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
2018 5705 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasta Piastowa na lata 2018 – 2022”
2018 4679 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLV/335/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr XLIII/320/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2018-2029
2018 4557 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4556 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Piastowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4555 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach prowadzonych przez Miasto Piastów
2018 4554 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2018 4553 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 4552 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/344/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2018
2018 4201 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLV/337/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2018 3324 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/341/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Piastowie
2018 1838 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Park im. Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej „Kamy” parkowi miejskiemu w Piastowie
2018 1837 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2018 1836 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Harcerska-Łaźnia"
2018 1835 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 1834 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/320/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029
2018 660 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwala Budżetowa na 2018 rok
2018 659 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piastowa na lata 2018 - 2029 r.
2018 658 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2018 657 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.
2018 656 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Park Niepodległości” parkowi miejskiemu w Piastowie
2018 219 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.
2017 12366 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12365 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2017 12364 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12363 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2017 10806 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/84/2011Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2017 10805 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2017 10804 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 10803 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2017 10802 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 10801 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/292/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.
2017 10629 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy miasta Piastów na zadanie „STOP SMOG” polegającego na wymianie pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny
2017 9562 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Piastowa do kategorii dróg gminnych
2017 9561 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 9560 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.
2017 9414 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/290/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Miasta Piastowa
2017 9169 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 9123 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 8822 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 8821 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 8731 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 8730 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 8289 2017-09-27 Umowa Umowa nr 0131/339/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Sośno
2017 8147 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 8140 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 7956 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 242 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 7847 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 7728 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2017 7726 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „J. Poniatowskiego”
2017 7721 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 7719 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 7717 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 7686 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wzniesienia pomnika Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
2017 7452 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 219 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
2017 7163 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/ 211 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 6933 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 6894 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 6234 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/ 252/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/197/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 5857 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2017 5856 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie
2017 5855 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 252 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 5853 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 248 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/ 243/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017  roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 5115 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i szóstych szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów
2017 5113 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 243/ 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 5095 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4938 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 4763 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 4762 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 229 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 4635 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 4634 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2017
2017 4633 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty targowej
2017 4632 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i szóstych szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów
2017 4169 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4008 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2017 4007 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2017 4006 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4005 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 218 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 3463 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 2817 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie i nadania Statutu
2017 2816 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 2251 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2017 2250 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2017 2249 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 1476 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2017 1294 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 1293 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie powołania Piastowskiego Archiwum Miejskiego i nadania Statutu
2017 1292 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2017 1291 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów
2017 1290 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzony przez Miasto Piastów
2017 1289 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji.
2017 553 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji
2017 552 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 551 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2023.
2017 550 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 549 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 11176 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa oraz nadania mu statutu
2016 10923 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 9921 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2016 9830 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9829 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXV/177/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 9828 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 9094 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 9006 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021 ze zmianami
2016 8881 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2016 8880 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2016 8879 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów
2016 8878 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów
2016 8319 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 8317 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/123//2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7955 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7954 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7233 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 6171 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa
2016 6170 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6169 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2016 6168 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 5689 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2016 5674 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX /122/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016 roku zmieniającą uchwałę Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 5670 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa
2016 5669 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5664 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Józefa Brandta 22 w Piastowie
2016 5407 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 103 /2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa
2016 4750 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 4745 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 4164 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 3585 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 3508 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2016
2016 3507 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie i nadania Statutu.
2016 3506 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piastowie, Al. Tysiąclecia 5
2016 3505 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 2641 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2016 2640 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Miasta Piastów
2016 2366 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2365 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 2364 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 2277 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 2159 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 1788 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
2016 1787 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 1320 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1319 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/ 102/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 1167 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 480 2016-01-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r.
2016 412 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 411 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023
2016 410 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 409 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. mieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
2015 11285 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 10102 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2015 10101 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 10100 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piastowa na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Piastowa
2015 10019 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10018 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10017 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023.
2015 8701 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 8574 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8573 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8572 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023.
2015 8461 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr IX / 53 / 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2015 8319 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/ 67/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
2015 8318 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Józefa Brandta 22 w Piastowie
2015 8317 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.
2015 7795 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piastowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2015 7754 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie
2015 7435 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2015 7135 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2015 6868 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2015 6517 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/ 52 /2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.
2015 6516 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I”.
2015 5787 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2015 5786 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2015 5523 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Piastowa
2015 5522 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2015 5521 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie
2015 5520 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021
2015 4980 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie i nadania Statutu
2015 4724 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LVI/ 330 / 2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 4723 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LI/285/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 4618 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy przy ul. Żbikowskiej 25 w Piastowie
2015 4617 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie
2015 4616 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Józefa Brandta 22 w Piastowie
2015 4615 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Piastowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2015 4614 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/ 28 /2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021
2015 3959 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.
2015 2860 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr LV/324/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2131 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów.
2015 2130 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/13/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.
2015 2098 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr LIV/314/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2097 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2043 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr L/277/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/ 270/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2035 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr LI/284/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr L/ 278/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2017 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr L/278/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 537 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LIV/313/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie: zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”.
2015 536 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LIII/306/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wojska Polskiego – północ”.
2015 535 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LIII/305/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – północ”
2015 534 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LIII/304/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – południe”.
2015 409 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 264 / 2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 11005 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/338/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: ujednolicenia nazewnictwa ulic na terenie miasta Piastowa.
2014 11004 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/337/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/358/2006 Rady Miejskiej w Piastowi z dnia 10 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Piastowa
2014 11003 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/336/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/117/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2014 11002 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/335/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/122/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Piastowa
2014 11001 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVI/328/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 10912 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LVI/331 /2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2019
2014 10571 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/293/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 10417 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LV/326/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego zmienionej uchwałą Nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013 roku.
2014 10416 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LV/325/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2019.
2014 10415 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV/315/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019.
2014 10189 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/270/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2014 9610 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/ 256/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 9376 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/320/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 9375 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/319/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 9374 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/318/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 9373 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/317/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/213/2013r. Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Piastowa
2014 9002 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 9001 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 8846 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 8690 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr LIII/309/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów.
2014 8689 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr LIII/301/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2019.
2014 8413 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 8412 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/219/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 8411 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 7865 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 7814 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/ 74 / 2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2014 7784 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 7362 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 7271 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Miasta Piastowa.
2014 7072 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr LII/ 294 /2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2019.