Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1945

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11249 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 312/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11248 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 311/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11247 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 310/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11246 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 309/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11245 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 308/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11242 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 323/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.
2019 11241 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 327/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Czajki we wsi Julianów
2019 11240 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 318/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy REKREACYJNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2019 11239 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 316/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, zmienionej uchwałą Nr 228/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 roku.
2019 10748 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 298/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę w obszarze Gminy Piaseczno.
2019 10747 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 297/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 10599 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 283/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10598 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 282/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10597 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 280/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10596 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 279/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10595 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 278/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10594 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 277/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10593 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 274/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10592 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 273/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.
2019 10591 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 272/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10590 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 271/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10589 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 270/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10588 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 307/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe liniami miejskimi typu "P" na terenie miasta i gminy Piaseczno, w ramach publicznego transportu zbiorowego.
2019 10587 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 301/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
2019 10586 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 299/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1636/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2019 10585 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 295/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy Żytnia ulicy położonej w Piasecznie
2019 10584 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 286/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno
2019 10583 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 285/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z  dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 9745 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 266/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską , zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1MW.
2019 9744 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 216/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap V
2019 9496 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 258/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9495 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 256/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9494 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 255/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9493 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 252/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9492 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 251/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9491 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 250/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9490 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 249/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9489 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 248/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9488 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 247/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9487 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 246/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9486 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 245/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9218 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr 242/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap I
2019 8738 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 269/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
2019 8737 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 268/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Piaseczno.
2019 8736 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 264/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność , będących w użytkowaniu wieczystym bądź współużytkowaniu wieczystym Gminy Piaseczno
2019 7985 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 223/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
2019 7893 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 243/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2019 7892 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 228/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
2019 7891 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 238/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 7890 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 237/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Piaseczno dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Piaseczno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 7889 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 236/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7888 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 235/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7887 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 234/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7886 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 233/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7885 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 232/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7884 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 231/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7883 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7882 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 229/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7246 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 217/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej Uchwale
2019 6789 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 178/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w  Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego , Sierakowskiego , Warszawską , Młynarską i Puławską w granicach obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 1U
2019 6780 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 219/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 169/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020
2019 6779 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 204/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6778 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 203/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6777 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 202/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6776 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 199/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6775 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 198/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6774 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 196/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6773 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 194/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6772 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 193/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6771 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 192/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6770 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 191/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6769 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 189/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6768 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 188/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6680 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 214/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy UGODOWA ulicy położonej we wsi Antoninów w gminie Piaseczno
2019 6679 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 213/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ZNAJOMA ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
2019 6678 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 212/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 138/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 10 w Piasecznie.
2019 6677 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 211/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 5 w Piasecznie.
2019 6676 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 210/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/VII/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie.
2019 6580 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 181/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka CZĘŚĆ I
2019 6579 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 179/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 22 i 24 z obr. 16
2019 6439 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 180/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo
2019 6193 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 128/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno
2019 5589 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 166/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5588 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 164/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5587 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 161/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5586 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 160/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5585 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 157/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5584 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 155/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5583 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 153/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5582 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 154/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5581 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 152/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5580 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 151/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5579 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 150/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5578 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 149/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5151 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 169/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020
2019 5083 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 148/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO.
2019 5082 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 127/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
2019 3985 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 121/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3984 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 120/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3983 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 119/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3982 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 118/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3981 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 117/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3980 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 116/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3979 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 114/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3978 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 112/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3977 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 111/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3976 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 110/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3975 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 109/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3878 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 143/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy NADZIEI ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno
2019 3877 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 141/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
2019 3876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Józefosławiu
2019 3875 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2019 3874 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 134/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2019 r.”
2019 3493 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 97/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki
2019 3492 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 96/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap I
2019 3450 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2019 3265 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Piaseczno
2019 3264 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 107/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 3263 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 106/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U – etap I.
2019 3262 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 104/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3261 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2019 2752 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 80/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
2019 2751 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 79/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
2019 2750 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 78/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 2749 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 77/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody grupy drzew na terenie Gminy Piaseczno
2019 2411 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 100/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ZAKAMAREK ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno
2019 2410 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 73/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 2409 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 72/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 2408 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 71/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 2407 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 70/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 2293 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 57/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Żabieniec
2019 2292 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 56/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno.
2019 2164 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2019
2019 1333 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 64/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 roku, w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 1332 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 62/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2019 1331 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 58/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rzadowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1330 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 54/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.
2019 1329 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno
2019 132 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2018 12851 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 34/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy JAGÓDKI ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno
2018 12850 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 28/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z  dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 12849 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2018 12848 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12847 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12846 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12845 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 21/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12844 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12843 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12842 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12841 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 12840 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 12839 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11694 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 1636/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2018 11558 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1641/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r.
2018 11557 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1640/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 11556 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1637/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2018 11555 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1597/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
2018 11115 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1629/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11114 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1628/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11113 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1627/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11112 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1626/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11111 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1625/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11110 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1624/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11109 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1623/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11108 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1619/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 11107 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1618/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11106 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1617/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11105 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1616/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11104 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1615/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11103 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1614/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11102 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1613/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11101 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1611/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 11100 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 11099 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1593/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 10842 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 1541/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grochowa
2018 10205 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1587/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10204 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1591/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 10203 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1589/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10202 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1588/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10201 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1586/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10200 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1585/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10199 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1584/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10198 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1583/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10197 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1582/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10196 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1581/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 10195 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 1580/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9971 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 1539/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka - etap I
2018 9095 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1569/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9094 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1568/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9093 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1567/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9092 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1566/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9091 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1565/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9090 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1564/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9089 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1563/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9088 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1562/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9087 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1561/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9086 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1560/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 9085 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1559/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9084 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1558/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9083 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1557/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9082 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1556/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9081 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1555/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9080 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1553/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 9071 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1573/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Piaseczno.
2018 9070 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1572/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Piaseczna (w organizacji)
2018 9069 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 1571/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
2018 8600 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1547/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 8599 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1549/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia: Obszaru C strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2018 8598 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1548/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
2018 8597 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1534/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy GŁÓWNA ulicy położonej we wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno
2018 8596 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1530/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 459/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Piaseczno
2018 8595 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1527/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych
2018 8594 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1529/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno
2018 8593 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1528/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 8592 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
2018 8591 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1525/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno
2018 8590 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1517/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8589 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1516/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8588 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1515/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8587 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1514/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8586 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1512/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8585 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1511/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 8584 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1510/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8583 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1509/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8582 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1508/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 8581 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1507/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7780 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1497/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
2018 7779 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1496/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 7778 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 7777 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1493/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1425/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami w Piasecznie.
2018 7776 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1487/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I, dla terenów 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57 KDPR
2018 7711 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 1498/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie
2018 7405 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 1506/4N/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lipca 2018 r. W sprawie wzniesienia pomnika Stefana Kisielewskiego
2018 7404 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 1502/4N/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7403 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 1501/4N/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7402 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 1500/4N/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7376 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 1480/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumienia z miastem stołecznym Warszawą w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania oferty Warszawa +.
2018 7272 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr 1443/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy SŁONECZNEJ POLANY ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno
2018 7180 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1475/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7179 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1474/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7178 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1473/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7177 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1472/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7176 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1471/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7175 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1470/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7174 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1469/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7173 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1481/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7172 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1479/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7171 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1478/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7170 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1477/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7169 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1476/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7156 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 1485/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1438/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy Kaliny ulicy położonej we wsi Henryków-Urocze w gminie Piaseczno
2018 7155 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 1483/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy RONDO STANISŁAWA SZOZDY rondu w ciągu ulicy Energetycznej w Piasecznie
2018 6384 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1464/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6383 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1463/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6377 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1461/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6376 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1459/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6375 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1458/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6374 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1457/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 6373 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1456/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6372 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1455/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6371 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1454/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6370 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 1453/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 6359 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr 1451/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
2018 5691 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1419/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5690 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1418/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5689 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1416/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5688 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1415/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5687 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1414/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5686 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1412/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5685 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1411/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5684 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1410/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5683 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1409/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5682 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1408/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5681 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1407/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5680 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1406/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5679 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1404/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5678 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1438/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy Kaliny ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2018 5677 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1437/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy UROKLIWA ulicy położonej we wsi Bąkówka w gminie Piaseczno
2018 5676 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1427/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa wchodzącego w skład grupy uznanej za pomnik przyrody
2018 5675 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1425/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Piaseczno.
2018 5674 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1424/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr 1366/XLI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania
2018 5577 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 1393/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r.
2018 5576 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 1392/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Głosków- część I
2018 5428 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 1345/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa, osią ulicy Sienkiewicza.
2018 4962 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1380/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 4961 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1379/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4960 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1378/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4959 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1377/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4958 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1376/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4957 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1381/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4956 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1375/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4955 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1374/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4954 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1373/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4953 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1372/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4952 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1371/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4951 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1370/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4950 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1369/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4949 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1368/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4918 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1402/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie
2018 4917 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2018 4916 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1400/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego w Piasecznie, ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno
2018 4915 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1399/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefosławiu, ul Kameralna 11, 05-509 Piaseczno
2018 4914 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1398/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2018 4913 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1395/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia godności: „Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno” i „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” oraz ustalenia zasad i trybu ich przyznawania
2018 4615 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 1366/XLI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania
2018 4538 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr 1350/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2019
2018 4200 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 1351/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3775 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1347/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2018 r.” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 )
2018 3774 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1340/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno i nadanie jej ulicy nazwy PARKOWA
2018 3773 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1339/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy MIEDZIANA ulicy w Chylicach w gminie Piaseczno
2018 3772 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1338/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy RONDO WIEKOWEJ SOSNY rondu w ciągu drogi powiatowej 2862W (ul. Parkowa) w Zalesiu Górnym w gminie Piaseczno
2018 3771 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1337/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 631/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno
2018 3770 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1332/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu
2018 3769 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1364/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3768 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1363/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3767 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1358/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3766 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1360/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3765 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1359/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3764 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1357/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3763 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1356/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3762 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1355/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 3761 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1354/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3760 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1353/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3759 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1352/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 2818 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 1325/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r.
2018 2167 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 1285/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I
2018 2101 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1314/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 2100 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1315/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 2098 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1316/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 2097 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1320/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 2096 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1322/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy SZKOLNA ulicy położonej we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno
2018 2095 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1323/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy Żurawinowa ulicy położonej we wsi Wola Gołkowska w gminie Piaseczno
2018 2094 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1327/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2018 2093 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1328/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2018 2014 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 1286/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III – część I
2018 1621 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1278/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r.
2018 1620 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1277/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1619 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1281/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 1618 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1280/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1617 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1279/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 934 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1294/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2018 933 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1291/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej Uchwałą nr 508/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie
2018 932 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1290/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Piaseczno przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2018 931 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1288/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 927 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1287/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w  Piasecznie Nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003r. zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 766/XXVII/2008 z dnia 15.10.2008r i Nr 1418/XLVI/2014 z dnia 14.05.2014, w granicach obejmujących obszary oznaczone w obowiązującym planie symbolami 7UA, 14M/UA, 8UA .
2018 348 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1268/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 346 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1267/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 344 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1266/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 336 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1265/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 333 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1264/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 332 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1263/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 328 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 1262/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2018 216 2018-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2018
2018 71 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 1207/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r) dla terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami 1UST i 2UST.
2018 12 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 1210/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 1208/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice
2017 12471 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr 1201/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piaseczno i jej jednostkom organizacyjnym
2017 12416 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 1246/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piaseczno
2017 12415 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 1245/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznanie liczby punktów za każde z  kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 11652 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1199/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 11650 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1198/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11648 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1197/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2017 11646 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1196/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 11644 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1195/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 11642 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1194/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 11640 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1193/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11636 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1192/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11635 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1191/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11634 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1190/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11633 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1189/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11632 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1188/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11631 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 1187/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11597 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 1202/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Piaseczno instrumentem płatniczym
2017 10987 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1242/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia: Obszaru B strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2017 10986 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1239/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody
2017 10985 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1238/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody
2017 10984 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1237/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody
2017 10983 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1232/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie miasta i gminy Piaseczno z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2017 10982 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1214/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw: NORWESKA i PATAGOŃSKA ulicom położonym we wsi Siedliska
2017 10981 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1213/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu północnego fragmentu ulicy SPACEROWEJ położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2017 10980 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1212/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw BARWINKA i VICTORII ulicom położonym we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2017 10979 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 1211/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy PARK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH parkowi miejskiemu w Piasecznie
2017 10750 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 1167/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.
2017 9691 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1162/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9690 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1163/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9689 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1159/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9688 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1158/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9687 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1157/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9686 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1156/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9685 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1155/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 1010/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r.
2017 9684 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1154/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9683 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1152/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9682 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1151/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9681 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1150/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9680 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1149/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9679 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1148/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9678 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1147/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9677 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1146/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9676 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 1145/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9595 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 1186/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe liniami uzupełniającymi L w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2017 9594 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 1166/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy FIŃSKA ulicy położonej we wsi Siedliska w gminie Piaseczno
2017 9593 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 1165/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy PALMOWA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2017 9147 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1104/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9146 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1103/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9145 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1102/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9144 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1100/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9143 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1099/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9142 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1096/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9141 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1095/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9140 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1094/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9139 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1093/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9138 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1092/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9137 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1091/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9136 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 1090/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8918 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1127/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8917 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1126/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8916 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1124/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8915 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1123/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8914 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1122/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8913 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1121/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8912 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 1120/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8522 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1036/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8521 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1035/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8520 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1034/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8519 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1033/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8518 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1031/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8517 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1030/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8516 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1029/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8515 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1028/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8514 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1027/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8513 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1026/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8512 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1025/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8511 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 1024/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8442 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 1140/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Statutu Centrum Kultury w Piasecznie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 941/XXXIII/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
2017 8441 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 1139/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Piaseczyński Rower Miejski.
2017 8440 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 1118/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2017 8246 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1022/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8245 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1020/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8244 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1019/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8242 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1018/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8241 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1017/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8240 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1016/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8239 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1015/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8238 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1014/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8237 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1013/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8236 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1012/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8235 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1010/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 957/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r.
2017 8234 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1009/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8233 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1008/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8232 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1007/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8231 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1006/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8230 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 1005/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8079 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 960/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8077 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 959/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8074 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 957/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 894/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r.
2017 8070 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 956/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8064 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 955/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8061 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 954/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 8010 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 953/2N/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2017 7682 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 1055/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 912/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Piaseczno oraz inny organ niż Gmina Piaseczno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 7681 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 1061/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256) w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2017 7680 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 1083/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy CZEREŚNI ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
2017 7468 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 944/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7462 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 950/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7461 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 948/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7460 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 947/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7458 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 946/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7453 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 945/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7290 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 897/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7288 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 896/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7287 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 895/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7286 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 894/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 865/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r.
2017 7284 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 893/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7281 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 890/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7280 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 889/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7279 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 888/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7278 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 887/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7276 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 886/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7275 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 885/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6889 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 869/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6887 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 868/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6886 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 867/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6885 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 866/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6884 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 865/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6883 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 864/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6780 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 1047/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa – Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al. Kalin – część I
2017 6773 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 826/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6772 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 825/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 6771 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2017
2017 6652 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 829/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6651 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 828/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6650 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 827/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6256 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2017 6255 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1051/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 6254 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1049/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Statutu Centrum Kultury w Piasecznie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 941/XXXIII/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
2017 6253 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1048/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2017 6252 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1045/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy STAROCHYLICKA ulicy położonej we wsi Chylice-Pólko w gminie Piaseczno
2017 6049 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 998/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec
2017 5705 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 997/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
2017 5697 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 999/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy Gen. JAKUBA JASIŃSKIEGO ulicy położonej w Piasecznie