Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 643

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11488 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/170/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11105 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
2019 11104 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/164/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 10422 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 10421 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/156/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim
2019 10420 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/155/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 10419 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/152/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9688 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/148/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8796 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/140/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach
2019 8795 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/139/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica
2019 8794 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/138/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica
2019 7730 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/132/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z parkingu w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ” przy ul. Długiej w Płochocinie
2019 7729 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/130/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7244 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/128/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6767 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/159/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2019 6766 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 6765 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6764 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6763 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/122/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5777 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/113/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4334 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Zientarówka
2019 4333 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/110/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Wolica
2019 4332 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/109/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Szeligi
2019 4331 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/108/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Północ
2019 4330 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/107/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Południe
2019 4329 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/106/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Ołtarzew
2019 4328 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/105/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Mickiewicza
2019 4327 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/104/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Kabel
2019 4326 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów
2019 4325 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków
2019 4324 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Bloki
2019 4323 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wolskie
2019 4322 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/99/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wieruchów
2019 4321 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/98/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Umiastów
2019 4320 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Święcice
2019 4319 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew Kolonia
2019 4318 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/95/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew
2019 4317 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płochocin Wieś
2019 4316 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/93/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Mały i Strzykuły
2019 4315 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/92/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Duży
2019 4314 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pilaszków
2019 4313 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/90/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożarów Wieś
2019 4312 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Orły
2019 4311 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ołtarzew
2019 4310 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Myszczyn
2019 4309 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mory
2019 4308 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałówek
2019 4307 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Macierzysz
2019 4306 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Koprki
2019 4305 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Konotopa
2019 4304 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kaputy - Kręczki
2019 4303 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jawczyce
2019 4302 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gołaszew
2019 4301 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Duchnice
2019 4300 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Domaniewek
2019 4299 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bronisze
2019 4298 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019 roku
2019 4297 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2019 4296 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok 2019
2019 4295 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
2019 2731 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
2019 2730 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin
2019 2729 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Duchnicach, ul. Duchnicka 25, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2728 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2727 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2019 2726 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1534 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 1417 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1416 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 145 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/36/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 144 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 12964 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 12024 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/639/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
2018 12023 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 10854 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/651/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 10853 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/649/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2018 10852 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/648/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drogom położonym w Macierzyszu
2018 10851 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/647/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Płochocinie
2018 10850 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/645/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 10849 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/644/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 10848 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/643/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10559 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXII/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory – część I
2018 10558 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXII/637/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ulic Wiosennej i Kopytowskiej
2018 9869 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXI/624/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 9762 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXII/635/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 9761 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXI/622/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 9740 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXII/639/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
2018 9739 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXII/634/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
2018 9504 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/633/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 9503 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/630/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drogom położonym w Duchnicach
2018 9502 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/629/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2018 9501 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/628/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Szeligach
2018 9113 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LXI/631/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 8225 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/620/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8224 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/619/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Umiastowie
2018 8223 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/618/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Umiastowie
2018 8222 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/617/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kaputach
2018 8221 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/616/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2018 8220 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/612/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2018 8219 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/611/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7824 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIX/609/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7823 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIX/608/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Ożarowie Mazowieckim
2018 7822 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIX/607/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 7821 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/606/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 7820 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/604/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2018 7819 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/603/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7818 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVI/592/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7126 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 – 2022”
2018 7125 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/599/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 7124 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/598/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 6299 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LV/584/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5797 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/580/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5796 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/579/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2018 5795 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/570/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5535 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LIII/566/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018 5534 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LIII/553/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5139 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/568/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 5138 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/565/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 5137 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/556/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2018 3024 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/546/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2018 roku
2018 3023 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/540/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Domaniewek, gmina Ożarów Mazowiecki – część II
2018 3022 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/539/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Pilaszkowie
2018 3021 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/538/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2018 3020 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/537/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3019 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/536/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3018 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/535/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ożarów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3017 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/533/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2294 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/530/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim ul. Lipowa 11
2018 2293 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/529/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Umiastowie
2018 2189 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr L/526/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 2188 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr L/525/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2018 2187 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr L/524/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2018 2186 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr L/523/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 988 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/516/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez inne niż Gmina Ożarów Mazowiecki osoby prawne i fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2018 987 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/514/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych kategorii gminnej na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki
2018 986 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/513/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych kategorii gminnej na obszarze miasta Ożarów Mazowiecki
2018 985 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/509/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2018 984 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/508/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 36 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/506/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 35 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/505/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 34 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/504/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 33 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 11 2018-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVII/493/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/489/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 10872 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/483/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 10871 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/482/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2017 10870 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/481/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 10869 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/476/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 10868 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 10867 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/474/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 10866 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/469/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2017 10865 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2017 10864 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/467/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 10863 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/466/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 9407 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/463/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 9406 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/462/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 9405 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/461/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia
2017 9404 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/460/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia
2017 9403 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/454/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 9152 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/442/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8622 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/436/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8613 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/416/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7964 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/404/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7639 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7377 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/451/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze serwisowej położonej w Konotopie
2017 7376 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2017 7375 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/445/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 7374 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 7282 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6946 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/367/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6869 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/364/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6741 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/344/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6474 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2017 6248 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 6237 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLII/432/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2017 6236 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLII/431/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 5743 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze serwisowej położonej w Konotopie
2017 5742 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/423/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze serwisowej położonej w Jawczycach
2017 5741 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/422/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze serwisowej położonej w Jawczycach
2017 5080 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/412/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej
2017 5076 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/411/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 5075 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/410/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zasad uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 4582 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/327/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 4292 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4291 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu jego nadawania
2017 4290 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2017 3947 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3418 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2017 roku
2017 3417 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/384/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część II
2017 3416 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/382/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 3415 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013 – 2017”
2017 2475 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/309/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 2015 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/373/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat w żłobku Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
2017 2014 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/372/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2017 2000 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 1054 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2017 1053 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 1052 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 1051 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2017 144 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa
2017 143 2017-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2016 11596 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 11414 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 11413 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/334/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 11412 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/329/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kaputach
2016 10169 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/324/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ul. Księżycowej i ul. Zaborowskiej – obszar II
2016 10168 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/321/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie SHR Wolica
2016 10167 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/313/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 10166 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/312/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 10165 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/311/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017
2016 10164 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/310/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 9482 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie SHR Płochocin
2016 9481 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/298/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ołtarzewie
2016 9480 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim i utworzenia Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 9345 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/257/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 9251 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/290/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część V
2016 8816 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 września 2016r. w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2016 8725 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 8323 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7726 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie Koprki
2016 7725 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim
2016 7637 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXII/220/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7036 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/204/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6453 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5794 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/267/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 5793 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/266/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej i ustalenia ich przebiegu
2016 5169 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5051 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013 – 2017”
2016 5050 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Myszczynie
2016 5049 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany nazwy drogi położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 5048 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzykuły po północnej stronie ul. Sochaczewskiej
2016 4464 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Józefowie
2016 4463 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Morach
2016 4462 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 4461 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 4445 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/166/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 4406 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3783 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/140/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 3079 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXII/223/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2016 roku
2016 2330 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/214/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2016 2329 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/212/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznańska 541
2016 2328 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/211/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3
2016 2327 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/210/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie ul. Umiastowska 74
2016 2326 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/209/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim ul. Lipowa 11
2016 2325 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/208/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2
2016 2324 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/205/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 1878 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 1592 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
2016 1577 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/196/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2016 1571 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/195/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 1239 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/192/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Duchnicach
2016 1238 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/191/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 512 2016-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 511 2016-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 510 2016-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2016 509 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/176/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/157/15 z dnia 17 listopada 2015 r.
2016 508 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/169/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej i ustalenia ich przebiegu
2016 507 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/168/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 506 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/171/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 505 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/170/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 102 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/181/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2015 11496 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/177/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/158/15 z dnia 17 listopada 2015 r.
2015 11193 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/160/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 11192 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/159/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 11191 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/149/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 10984 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/167/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 10919 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/150/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej i ustalenia ich przebiegu
2015 10523 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym
2015 10522 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/157/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zasad uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2015 10521 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/156/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Szeligi – teren przy ul. Sosnowej
2015 10520 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/152/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 10519 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/148/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych
2015 9913 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 9714 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/145/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2015 9713 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/144/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2015 9712 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/143/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 9711 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/142/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016
2015 9710 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/141/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 8932 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 8921 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/134/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 8920 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2015 8919 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolskie
2015 8918 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolskie
2015 8917 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/124/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 8916 2015-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2015
2015 8062 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 września 2015r. w sprawie podziału Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 8061 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2015 8060 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom położonym w Strzykułach
2015 8059 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/107/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 8058 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 8012 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7268 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/69/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6961 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6377 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6236 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2015 6235 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2015 roku
2015 6234 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 6233 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6232 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 6231 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kręczkach
2015 6230 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kręczkach
2015 6229 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2015 5200 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część III
2015 5165 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5004 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ożarów Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 4721 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LVII/559/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4720 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LV/538/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4560 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/468/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4524 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4315 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Ołtarzew
2015 4314 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2015 4201 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3252 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LXI/586/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 3196 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2015 3195 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 2733 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LIX/571/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2014r. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2159 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2015 2158 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2157 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część I
2015 1520 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LIV/525/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 859 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/506/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 198 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2014 11909 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2015
2014 11282 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/584/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Ożarów Mazowiecki
2014 11176 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX/576/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2014 11175 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX/575/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie SHR Wolica
2014 10837 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/544/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 10684 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/582/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2015
2014 10683 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/581/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10682 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LX/580/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2014 10331 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/499/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 10103 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/450/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 10093 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/479/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 9721 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr LVII/563/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Jawczyce - obszar przy ul. Piwnej
2014 9679 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/446/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 9572 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/561/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2014 9489 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 9128 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/425/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8909 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/390/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8894 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/400/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8582 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8241 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/387/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8124 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/368/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8022 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/557/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 131/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie nadania statutu Sołectwu Płochocin Wieś
2014 8021 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/556/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Południe
2014 8020 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/555/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 479/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2010 roku
2014 8019 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/554/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2014 8018 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/553/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2014 8017 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/552/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 8016 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/551/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 8015 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/547/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2014 8014 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/546/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2014 8013 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/545/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2014 7730 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 7384 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/336/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 7000 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6761 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6386 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/531/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Umiastowie
2014 6385 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/530/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 6362 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 5964 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/520/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Płochocinie
2014 5917 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIII/521/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2014 5916 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIII/519/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2014 5263 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 5018 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 4879 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX/278/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 4667 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 4350 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/231/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 4051 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr L/496/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat w żłobku Miejskim w Ożarowie Mazowieckim
2014 4050 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr L/495/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim i nadania mu statutu
2014 4049 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr L/494/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Płochocinie
2014 4048 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr L/493/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kaputach
2014 4047 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr L/492/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Strzykułach i Kaputach
2014 3400 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/489/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Umiastowie
2014 3399 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/488/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2014 3398 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/487/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 3397 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/486/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3396 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/485/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w roku 2014
2014 3103 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/476/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 3102 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/475/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 3101 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/472/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2014 3100 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/471/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2014 3099 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/470/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 410615W kategorii drogi gminnej
2014 2680 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2014 2392 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/211/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/197/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r.
2014 2391 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/197/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 2116 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 1985 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 1959 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 171/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2014 1546 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/456/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla części obszaru Ożarów Wieś –Poznańska
2014 1545 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/455/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Pogroszewie
2014 1544 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/454/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2014 1543 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2014 126 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/448/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2013 13431 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/437/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Płochocinie
2013 13430 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/436/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Płochocinie
2013 13429 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/435/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 13428 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/434/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 13427 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/433/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 13426 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/430/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg na obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 13425 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/429/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów Mazowiecki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki a m. st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
2013 13424 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/427/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2014
2013 12115 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2014
2013 12114 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2013 12113 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/419/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 12112 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/418/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 11898 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 163/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11897 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 158/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11837 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 145/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11422 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 64/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11119 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 11118 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Broniszach
2013 11117 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Szeligach
2013 11116 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Strzykułach
2013 11115 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Strzykułach
2013 11114 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Strzykułach
2013 11113 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/405/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach
2013 11112 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/404/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Płochocin
2013 11087 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 75/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11070 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 139/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10310 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 92/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 9773 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/397/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 9772 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory część IV
2013 9771 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/393/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 9770 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/392/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 9207 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 48/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 8899 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 29/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 8528 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 36/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 7996 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2013 7995 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lipca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7680 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 10/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 7550 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/372/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 7549 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2013 7548 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 7101 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 527/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie :wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 6803 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Płochocin Gmina Ożarów Mazowiecki
2013 6802 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 6801 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013 – 2017”
2013 5947 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach
2013 5946 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 5515 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 495/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 5514 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 494/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 5513 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 507/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 5512 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 504/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 5511 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 503/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 495/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2010r.
2013 4182 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 306/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2013 4139 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Duchnice
2013 4138 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 4137 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4136 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 4135 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4071 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 4070 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/331/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2013 3588 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 367/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2013 3587 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 365/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2013 3404 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 399/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2013 2973 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/315/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Pilaszkowie
2013 2972 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 2971 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2269 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 440/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 2235 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 427/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 2152 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2013 2151 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 2150 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach
2013 533 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/283/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 532 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/281/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10098 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr 400/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2012 9431 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9430 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 8337 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 402/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2012 7960 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2012 7959 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 333/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
2012 7958 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2012 7957 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2012 7956 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 7955 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2012 7954 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w statutach sołectw
2012 7953 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Konotopie
2012 7605 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 360/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2012 7283 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz - Jawczyce – Mory – część I
2012 7231 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew dla Osiedla Mickiewicza
2012 7230 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2012 7229 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7228 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6369 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr 381/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2012 5883 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/191/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew
2012 5882 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego
2012 5171 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr 375/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2012 4920 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 4919 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2012 4918 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
2012 3785 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/202/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2012 3609 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/194/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2012 3608 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/193/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie warunków jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2012 3607 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2012 2932 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Przedszkoli Publicznych w Gminie Ożarów Mazowiecki
2012 2931 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 173/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim
2012 2068 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 318/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009.
2012 2017 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 344/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009.
2012 1061 2012-02-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 168/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012