Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 78

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 4908 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2014 836 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2013 11514 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2013 10785 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2013 10549 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2013 8556 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku
2013 8555 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2013 8141 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2013 8059 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2013 6711 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2013 4251 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.
2013 3410 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.
2013 2251 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2012 7450 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XL/242/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.
2012 4438 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok
2012 2769 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 1609 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą wykonywania zadań z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2012 1608 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 323 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/88/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012 - 2015
2012 322 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014.
2011 7405 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7406 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7404 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr NR XIV/69/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2012 rok.
2011 7402 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011-2014
2011 7403 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr NR XIV/68/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 7407 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7411 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2012 rok.
2011 7412 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 7410 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 7408 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7409 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6047 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014.
2011 6048 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.
2011 6049 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.
2011 5281 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
2011 5282 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2011 4859 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku.
2011 4237 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014.
2011 2214 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie uchwały nr LII/316/2010 w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 553 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 435 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. uchwała budżetowa na 2011 rok
2011 436 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014
2011 437 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
2010 7483 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/317/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
2010 7484 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/320/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
2010 7485 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/319/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6679 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/318/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6680 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/319/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6678 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/317/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6676 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/312/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2010 6677 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/316/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6684 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/323/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 6685 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/326/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 6683 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/322/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2011 rok.
2010 6681 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/320/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6682 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/321/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 5242 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/307/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2010 4728 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/305/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010r
2010 4729 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 4285 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian u budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 3795 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2010 3706 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 3062 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 3061 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 3064 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w sprawach należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Nowe Miasto nad Pilicą oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3063 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2010 470 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/249/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6165 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/245/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6166 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/246/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6163 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/243/200 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6164 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/244/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6169 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/249/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6170 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/252/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2010 rok
2009 6167 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/247/200 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6168 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/248/200 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 3365 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2009 – 2012"
2009 1940 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu glosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą
2009 1520 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2009 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2009 rok