Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 290

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11850 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr VII/116/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 11799 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/127/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 11798 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/126/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gabriela Boduena w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 11797 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/125/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Paderewskiego i Inżynierskiej
2019 11796 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/115/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 10620 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr VI/105/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 10512 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VI/104/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 3 września 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2019 10511 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VI/103/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 8913 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/91/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8912 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/85/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 8911 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/84/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8910 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 8909 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/82/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2019 8908 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/81/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 8907 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/80/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 8906 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz opłat za usługi cmentarne
2019 8905 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8904 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2019 8903 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2019 8902 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2019 7107 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 7106 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 7105 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 7023 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 7022 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2019 7021 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 1A w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022
2019 7020 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 7019 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/550/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz. dotyczącej opłaty targowej
2019 3129 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/40/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Stefana Okrzei w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 3128 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 3127 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/38/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Okunin
2019 3126 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
2019 3125 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę: Nr XXXV/451/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 listopada 2001 roku.
2019 3124 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku.
2019 3123 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Filii Nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 3122 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 3121 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
2019 136 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019
2018 12961 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.
2018 12960 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2018 12959 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 11599 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/555/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2018 11598 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/553/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2018 11597 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/552/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 11596 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/551/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2018 11595 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/550/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11594 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/549/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 11593 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/548/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 11592 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/547/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2019 r.
2018 11350 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr L/561/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w  Statucie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 10961 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/544/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 10960 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/542/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sukiennej 24a
2018 10959 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/541/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sukiennej 24
2018 10484 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/538/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2018 9985 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/535/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2018 9351 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/532/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
2018 9350 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/527/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego na okres 2018-2020 roku.
2018 8616 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/525/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8615 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/519/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego na okres 2018-2020 roku.
2018 8614 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/518/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 8613 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/517/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8612 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/516/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 7154 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/510/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2018 7089 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/509/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2018 7088 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/508/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Dwór Mazowiecki lub jego jednostkom organizacyjnym
2018 6201 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/491/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 5248 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/482/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5247 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/481/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4592 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/471/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz nadania jej Statutu.
2018 4591 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/470/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2018 roku
2018 4590 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/469/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka.
2018 4589 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/467/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Dwór Mazowiecki lub jego jednostkom organizacyjnym
2018 3889 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XL/480/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia osiedli w mieście
2018 3888 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XL/479/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – Osiedla nr 9 i nadania mu statutu
2018 3007 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/453/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/526/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006r .
2018 3006 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2018 3005 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki
2018 3004 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 3003 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/448/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 3002 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2018 3001 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/464/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3000 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/463/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 813 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2017 12616 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/436/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 12615 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/434/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 12614 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018
2017 12180 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/427/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Jasnej
2017 12179 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/426/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 12178 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/425/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 12177 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/422/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 12176 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/421/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 12175 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/415/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę: Nr XXXV/451/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 listopada 2001 roku.
2017 12174 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 12126 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/413/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018 - 2021.
2017 10164 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 10163 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10161 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/391/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2018 r.
2017 7399 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/369/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 7398 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 6279 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportui Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 6278 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/368/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 5284 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2017 3123 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/332/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3122 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 3121 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 3120 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 3119 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 3118 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 3117 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2017 roku
2017 3116 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3115 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/314/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2017 3114 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2017 1549 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 1548 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 1547 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki do kategorii dróg gminnych
2017 1546 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 573 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 572 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 571 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystani
2016 11694 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/290/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017
2016 11664 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 11663 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/286/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2016 11662 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/283/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2022
2016 11661 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/281/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2016 11660 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/279/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 9751 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 9748 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2016 9747 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających
2016 9746 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 9745 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 9744 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r.
2016 9743 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 8802 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej z wyłączeniem jej z użytkowania jako drogi publicznej
2016 8772 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2016r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – Osiedla nr 9 i nadania mu statutu
2016 8771 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2016 7049 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/233/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie likwidacji Technikum dla dorosłych w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10
2016 5858 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/228/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/50/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2003r.
2016 5857 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/226/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2016 5856 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/217/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pomocy rzeczowej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
2016 5855 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/208/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
2016 5854 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/207/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka.
2016 5853 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/205/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2016 5120 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2016 4743 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
2016 4742 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
2016 3120 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/181/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Przemysłowej
2016 2805 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2016 roku
2016 2804 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/176/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2016 2788 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/174/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2016 1243 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/167/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 28 lutego 2016 roku.
2016 1242 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/166/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 1241 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/163/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego przepisy porządkowe
2016 1240 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 898 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/153/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016
2016 568 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/50/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2003r.
2016 567 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/157/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/117/95 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 maja 1995r.
2016 566 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/156/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2016 565 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/141/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 158 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/144/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 157 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/143/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2016 156 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 155 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2015 9953 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/131/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2015 9598 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/134/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9597 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/133/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9596 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/132/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016 r.
2015 9250 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2015 9207 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego przepisy porządkowe
2015 9206 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. uchylająca Uchwałę nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 8774 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
2015 8773 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/112/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r.
2015 7256 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 7255 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr IX/86/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 6214 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/81/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r.
2015 6213 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/80/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.
2015 5353 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku
2015 5352 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2015 3532 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Józefa Wybickiego położonego w granicach ulic Warszawska, Sukienna, Kościuszki, Wybickiego oraz terenu zielonego położonego w granicach ulic Daszyńskiego, Warszawska, Zakroczymska w tym na skwerach: Dobrogosta, Nałęcza, Solidarności
2015 3531 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2015 3530 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki
2015 3529 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 232 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015
2014 12032 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/329/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2014 11638 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/534/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zniesienia statutu pomnika przyrody
2014 11298 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/529/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
2014 11297 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/528/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 11296 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/527/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2015r.
2014 11295 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/526/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 9387 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/524/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim nr XXXIII/389/13 z dnia 24 września 2013 roku, wprowadzającej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki Program „Nowodworska Karta Familijna”.
2014 9386 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/509/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/465/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 kwietnia 2014r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 9385 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/508/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9384 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/507/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu meczów piłki nożnej niebędących imprezami masowymi na sezon 2014/2015 i lata następne
2014 9383 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/505/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/451/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 listopada 2001 roku.
2014 9382 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/504/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/329/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2014 9381 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/503/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2014 9380 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/502/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2014 6280 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/495/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
2014 5694 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/491/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2014 5693 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/487/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/526/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006r .
2014 5692 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/486/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5691 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/485/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:
2014 5690 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/484/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2014 4100 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/469/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012 roku.
2014 4099 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/466/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/277/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4098 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/465/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r.w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4097 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/464/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 4096 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/462/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/11 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2014 3636 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/450/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2014 roku
2014 984 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/442/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulg
2014 39 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/438/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee
2014 38 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/434/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014
2013 12561 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/419/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/304/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 12560 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/418/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/303/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12559 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/417/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/301/2012 z 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 12558 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 12557 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/413/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 11683 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/407/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2013 11682 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/400/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 11681 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/399/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014r.
2013 11559 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/401/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XXXIV/433/2001 z dnia 11 października 2001 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
2013 9982 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/390/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 9981 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/389/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki Programu „Nowodworska Karta Familijna”
2013 7472 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
2013 6350 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/368/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2013 roku
2013 5584 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/351/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/304/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5583 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/350/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/303/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4085 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/340/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 2784 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/333/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 2783 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/332/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2782 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/331/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/301/2012 z 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 2781 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/329/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece  Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2013 462 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/300/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013
2013 294 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/309/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 293 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/308/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 292 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/305/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 291 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/304/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 290 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/303/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 289 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/302/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.
2013 288 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/301/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2012 8314 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/248/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10
2012 8313 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/247/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10
2012 8312 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/292/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 8311 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/291/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 7812 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie: nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2012 7811 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/277/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7810 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/276/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy przewozie taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2012 7809 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowego oznaczenia i dodatkowego wyposażenia taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2012 7808 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/274/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2012 7807 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/273/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013r.
2012 6709 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/263/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 września 2012r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2012 5251 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/249/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2012 roku
2012 4563 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/238/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016
2012 4562 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/234/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oddziałach przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych
2012 4491 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/237/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim , oraz nadania mu statutu .
2012 4490 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/236/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim do Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 4489 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/235/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów.
2012 4025 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/225/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2012 2318 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/206/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016
2012 2245 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 207 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki.
2012 823 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/ 201/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta  Nowy Dwór Mazowiecki
2012 822 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/ 200 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie m. Nowy Dwór Mazowiecki
2012 821 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/ 199 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012r. zmiany uchwały nr XXIX/359/97 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie: nadania nazwy parkowi miejskiemu w Nowym Dworze Mazowieckim.
2012 199 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 190 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/161/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 198 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 189 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/159/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011 8422 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/ 173 / 2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012.
2011 8423 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/174/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2011 8424 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/ 177 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi ziwerzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2011 8262 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/ 164/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/337/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2011 7646 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 158 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7645 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 157/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012r.
2011 7647 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 159 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2011 7649 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 161 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 7648 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 160 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 5747 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/132/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2011r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim do Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy.
2011 5608 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/ 140 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przedszkolach publicznych
2009 5902 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/391/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 5901 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/390/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010r.
2009 5903 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
2009 5905 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/396/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2009 5904 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 5374 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/388/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie m. Nowy Dwór Maz
2009 4381 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2009 3888 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie dróg gminnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2009 3161 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania do-datków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych wa-runków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-stępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowieckim
2009 2275 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2009 2274 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2009 1185 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008r. w csprawie uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009
2009 847 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXX/317/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie: nadania nowych nazw ulic na terenie m. Nowy Dwór Mazowiecki.
2009 19 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w 2009 roku
2009 20 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/304/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki