Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 254

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11463 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań i załatwiania spraw indywidualnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 11462 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2019 11461 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 10464 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2019 10463 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 8886 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal – Etap I
2019 8854 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mrozy
2019 8853 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2019 8852 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8851 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 8836 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Rafałowska
2019 8835 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Paprotnia
2019 8834 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trojanów
2019 8833 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Topór
2019 8832 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokolnik
2019 8831 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skruda
2019 8830 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudka
2019 8829 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Porzewnica
2019 8828 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2019 8827 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomieniec
2019 8826 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Natolin
2019 8825 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszcze
2019 8824 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrozy Wola
2019 8823 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrozy Południowe
2019 8822 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki
2019 8821 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrozy
2019 8820 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś
2019 8819 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukówiec
2019 8818 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubomin
2019 8817 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipiny
2019 8816 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuflew
2019 8815 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruki
2019 8814 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołacz
2019 8813 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeruzal
2019 8812 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Guzew
2019 8811 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisk
2019 8810 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gójszcz
2019 8809 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowce
2019 7240 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 7239 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. im. Adama Mickiewicza w Mrozach
2019 7238 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 5665 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 4593 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2019 4592 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
2019 4591 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 4590 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2019 4589 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 3591 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2019
2019 2169 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2168 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2167 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 888 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 887 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 886 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 885 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Mrozy
2019 884 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 11984 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 11983 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 11775 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2019
2018 11774 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 10537 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy
2018 10271 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 10270 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 9392 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2018 9391 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 9390 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 9389 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 8261 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/429/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
2018 8260 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/422/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 8259 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/421/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 8258 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/420/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2018 8257 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/415/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 8177 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrozy
2018 7014 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/406/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 6920 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/404/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 6919 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/408/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 6085 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 6084 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 4471 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/395/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 4470 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/389/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 3259 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 3258 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/378/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2018 3257 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 2222 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2221 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Mrozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2220 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mrozy oraz ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2219 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2218 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2018 – 2022
2018 2217 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy
2018 2216 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/363/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 362 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/358/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mrozy
2018 361 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/356/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 360 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/354/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2018
2018 359 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 11904 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/238/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2017 11903 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2017 11902 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 11901 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 10402 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2018
2017 10401 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 9097 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy ma rok 2017
2017 8438 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2017 8313 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXX/307/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 8053 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 7976 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 7629 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/320/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal
2017 7575 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 7331 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/324/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla parku w Mrozach
2017 7330 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia.
2017 7266 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/271/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 7214 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 6645 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 4883 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2017 4578 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 3653 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2017 3652 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3651 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2017 2778 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2017 2417 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/240/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 799 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/232/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 408 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 230 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/270/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Mrozach prowadzone przez Gminę Mrozy
2017 173 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 172 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal
2017 171 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2017
2016 11263 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/259/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 11262 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 11261 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10004 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/251/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2016 10003 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/247/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2016 10002 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/245/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2016 10001 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/243/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku
2016 10000 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2017
2016 9999 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/241/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 9406 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2016 8461 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/218/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal
2016 8394 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/236/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania nazwy przedłużeniu ulicy Brzozowy Zakątek
2016 8393 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/235/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania nazy ulicy w gminie Mrozy
2016 8392 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/233/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Mrozach Nr XXXIX/280/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
2016 8391 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/231/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia.
2016 7993 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/227/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy
2016 7992 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/226/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 7991 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/225/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2016 7990 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2016 7989 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/217/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy i zagospodarowania tych odpadów
2016 7988 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy
2016 7838 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/183/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2016 7044 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2016 6307 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2016 6056 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 6055 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy i zagospodarowania tych odpadów
2016 6054 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy
2016 6053 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia późniejszego terminu płatności dla inkasentów
2016 6052 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4879 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4774 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 4029 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XII/155/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 2555 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/182/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2016 2554 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/177/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2016 2553 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/176/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2407 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 1978 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr IX/113/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 1806 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 1279 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Mrozy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 775 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/169/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 774 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/164/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/103/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy .
2016 773 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2016 772 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2016
2016 425 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XI/147/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach
2015 10915 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/142/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 10914 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/141/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10913 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/140/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9007 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/127/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 9006 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/126/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej w gminie Mrozy
2015 9005 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/125/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku
2015 9004 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/124/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2016
2015 9003 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/123/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 8066 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/115/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 18 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia.
2015 8065 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/104/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2015 8064 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2015 7830 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/85/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2015 7744 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/106/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
2015 7279 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr V/76/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2015 6554 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/62/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2015 6228 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/98/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
2015 6218 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/95/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2013 – 2017
2015 6217 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/90/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6216 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/89/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 6215 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/87/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 czerwca 2015r. Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6150 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/97/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal.
2015 5539 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr III/51/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gmiony Mrozy na rok 2015
2015 5006 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr V/79/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2015 3555 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/74/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
2015 3554 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/72/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 3553 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/71/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3552 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/70/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
2015 3551 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/69/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3550 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/65/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2013 – 2017
2015 3549 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/64/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2015 1661 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III/59/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w gminie Mrozy
2015 1660 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III/58/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2015 1659 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III/56/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy Nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 726 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/36/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa WOLA RAFAŁOWSKA
2015 725 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/35/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa WOLA PAPROTNIA
2015 724 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/34/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa TROJANÓW
2015 723 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/33/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa TOPÓR
2015 722 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/32/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalania Statutu Sołectwa SOKOLNIK
2015 721 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/31/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa SKRUDA
2015 720 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RUDKA
2015 719 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/29/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa PORZEWNICA
2015 718 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/28/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa PŁOMIENIEC
2015 717 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/27/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa NATOLIN
2015 716 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/26/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MAŁA WIEŚ
2015 715 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/25/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa ŁUKÓWIEC
2015 714 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/24/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa LUBOMIN
2015 713 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa LIPINY
2015 712 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/22/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KUFLEW
2015 711 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/21/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KRUKI
2015 710 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KOŁACZ
2015 709 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa JERUZAL
2015 708 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa GUZEW
2015 707 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa GRODZISK
2015 706 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa GÓJSZCZ
2015 705 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa DĘBOWCE
2015 704 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa DĄBROWA
2015 703 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa CHOSZCZE
2015 702 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BORKI
2015 701 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MROZY POŁUDNIOWE
2015 700 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MROZY WOLA
2015 699 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MROZY
2015 573 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2015
2014 11076 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/471/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2015
2014 9842 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/463/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania głosowania na terenie gminy Mrozy
2014 9841 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/457/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 października 2014r. w sprawie opłaty targowej w gminie Mrozy
2014 9840 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/456/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2014 8284 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mrozy
2014 8283 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia
2014 7742 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/444/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
2014 7741 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 1 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 7740 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/442/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 1 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Mrozy na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 7739 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/440/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mrozy
2014 7738 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/438/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 1 sierpnia 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego
2014 7737 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/435/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2014 7736 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/430/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 1 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 5966 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/426/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 5955 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/425/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2014 4179 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
2014 4178 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4177 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/398/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
2014 4176 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/396/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1757 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/392/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy
2014 1756 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy„
2014 1755 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 1754 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/384/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie gminnego programu realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020