Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 408

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10892 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10891 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice.
2019 10890 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVll/454/2004 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 10889 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 9224 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
2019 9223 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 9222 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019.
2019 8066 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozienice.
2019 8065 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/226/03 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych targowisk w Kozienicach.
2019 8064 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 8063 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 7103 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 7102 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
2019 7101 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2019 roku.
2019 7100 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019.
2019 6929 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę żródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice
2019 6429 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów.
2019 6353 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice".
2019 6352 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice
2019 6351 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/52/5019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 3692 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 3691 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 3690 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 2337 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała budżetowa na rok 2019 Gminy Kozienice
2019 267 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2019 266 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności , świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 265 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Nowiny
2019 264 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
2019 263 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
2018 12214 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice
2018 12213 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12212 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 11849 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 11848 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 9655 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/445/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 9654 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/442/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw i osiedli Gminy Kozienice
2018 9653 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zmian Statutów Sołectw i Osiedli Gminy Kozienice
2018 9652 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice
2018 9651 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/439/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym
2018 9650 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/438/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 9649 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 8651 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/434/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 8343 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8342 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8341 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8340 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie.
2018 8339 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8338 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/423/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8337 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8336 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8335 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8334 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/430/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8333 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 7394 2018-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego Statutu Gminy Kozienice.
2018 7393 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII/396/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozienice
2018 7392 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 5560 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/386/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2018 roku.
2018 5559 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/385/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozienice na stałe obwody głosowania
2018 5558 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/383/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 5557 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/387/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2018 5040 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/382/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice
2018 4820 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/381/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021
2018 4819 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/380/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice"
2018 4818 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/377/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozienice na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 4817 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/374/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 4263 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 4262 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice
2018 4261 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 2682 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 2088 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 1109 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2018 1091 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 12315 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków
2017 12314 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/346/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 12313 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy ,szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy
2017 11660 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11659 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice
2017 11658 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 11657 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice"
2017 11656 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11655 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 9511 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kozienice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2017 9510 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017.
2017 9083 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 9018 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 8926 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 8067 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 7901 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 7463 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2017 7033 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 7032 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 7031 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym bądź zagrożonych bezdomnością.
2017 6607 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 6606 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 6605 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 5293 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice.
2017 4749 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice”.
2017 4748 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 4747 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI w szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kozienice na lata szkolne 2017/2018 - 2018/2019
2017 4746 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4546 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo - wychowawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, prowadzonej przez Gminę Kozienice
2017 4217 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 4216 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej' liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice
2017 4215 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2017 3453 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2017 2883 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2017 2134 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2017 2117 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZIENICE NA 2017 ROK
2017 1711 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice”.
2017 890 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozienice na lata 2017 -2021.
2017 889 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozienice na lata 2017-2019,
2017 888 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów, zasad usytuowania oraz warunków uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozienice
2017 887 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/212/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice”.
2017 886 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice.
2017 885 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 11275 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2016 11206 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice
2016 11205 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie opłaty targowej.
2016 11204 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10115 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2016 9593 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gmina Kozienice
2016 9592 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 9590 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2016 9586 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów.
2016 8927 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVII/ 148/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2016 8674 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/128/128 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2016 8671 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2016 6794 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wprowadzenia możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.
2016 6793 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2016 6792 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 6791 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wprowadzenia możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.
2016 6790 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2016 6789 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6788 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 6787 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice.
2016 6786 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach
2016 5486 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 5190 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania.
2016 5189 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kozienicach
2016 4892 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka w instytucję kultury i jednostkę budżetową.
2016 4891 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustawienia obelisku z tablicą memoratywną.
2016 4890 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2016 4889 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kozienicach.
2016 4888 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/135/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach przy ul. Kościuszki 1
2016 3927 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 2509 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janów zwanego „Janów II”
2016 2508 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 2503 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 2495 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2016 1285 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kozienice.
2016 1284 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2016 rok
2015 11183 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/113/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018 dla Gminy Kozienice".
2015 10792 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10783 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kozienice.
2015 10782 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kozienice.
2015 10781 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10780 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wysokości podatku rolnego
2015 10779 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10778 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 9122 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali.
2015 8372 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2015
2015 6375 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 6257 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 6256 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Kozienice
2015 6255 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, prowadzonej przez Gminę Kozienice
2015 6254 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice
2015 5335 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 5334 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/497/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 5333 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/491/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 5332 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/471/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 4040 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wprowadzenia możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej
2015 4039 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Kozienice
2015 4038 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Wilczkowice Górne, Michałówka, Świerże Górne, gmina Kozienice
2015 4037 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2015 4036 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice.
2015 4035 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów
2015 4034 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie w statucie Gminy Kozienice.
2015 4033 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Kozienice.
2015 3467 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice
2015 3139 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 3138 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2015 rok
2015 495 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/416 /2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2014 11197 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/493/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości podatku rolnego
2014 10978 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/461/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2014 10977 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/447/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2014 10432 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2014 10431 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10430 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10429 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10428 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10427 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10426 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 10425 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 9477 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/407/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 9321 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/474/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 8859 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
2014 8266 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/464/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice.
2014 8265 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kozienice
2014 5898 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014-2026
2014 5897 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013-2026
2014 5896 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013 - 2026
2014 5895 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013-2026
2014 5894 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013 - 2026
2014 4708 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/443/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2014 4707 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/439/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród i dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2014 4706 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/438/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozienice.
2014 4705 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/436/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2014 4704 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/435/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 4030 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/ 430 /2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „na lata 2014 – 2020.
2014 4029 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/429 /2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 4028 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/428 /2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4027 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/423/ 2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kozienice.
2014 4026 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/417/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014–2026
2013 13659 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 13385 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2013 13384 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13383 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości podatku rolnego
2013 13382 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 13381 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/380/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozienice
2013 13380 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 13379 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/378/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice.
2013 13378 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013–2026
2013 12477 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/371/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i nadania nowego statutu
2013 12476 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.
2013 8041 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/360/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXVI/280/2012, Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 / i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012r. poz. 391/ Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co następuje:
2013 8040 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/358/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kozienice
2013 8039 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości Gminy Kozienice w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz kosztów utrzymania PSZOK /Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2013 8038 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Gminy Kozienice.
2013 8037 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kozienice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 7596 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nowiny - zwanego "Nowiny-Boiska"
2013 7324 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2013 7323 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 7322 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2013 7321 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z terenu miasta Kozienice.
2013 7320 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kozienice na stałe obwody głosowania.
2013 5582 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2013 4405 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/459/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2009.
2013 4241 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/396/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 4191 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/392/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 4029 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 2483 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/309/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozienice.
2013 2482 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozienice na lata 2012 – 2016
2013 2481 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kozienice na lata 2013-2020.
2013 2480 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Warszawskiej w Kozienicach –„Warszawska I” dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Legionów
2013 2479 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kozienice na jednomandatowe okręgi wyborcze, utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Kozienicach oraz określenia ich granic i numerów.
2013 1737 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice  na lata 2013–2024
2013 1736 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2013 rok
2013 1674 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach
2013 1673 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice
2013 1672 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród i dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2013 1671 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1670 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1669 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2013 1668 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1667 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice.
2012 10303 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/268/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 5 Gminy Kozienice.
2012 10302 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 6 Gminy Kozienice.
2012 10301 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 4 Gminy Kozienice.
2012 10300 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 3 Gminy Kozienice.
2012 10299 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 2 Gminy Kozienice.
2012 10298 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 1 Gminy Kozienice.
2012 10297 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tyrzyńska B Gminy Kozienice.
2012 10296 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tyrzyńska Gminy Kozienice.
2012 10295 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wójtostwo Gminy Kozienice.
2012 10294 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Chodkowska Gminy Kozienice.
2012 10293 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice Górne Gminy Kozienice.
2012 10292 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świerże Górne Gminy Kozienice.
2012 10291 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Staszów Gminy Kozienice.
2012 10290 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławice Gminy Kozienice.
2012 10289 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmietanki Gminy Kozienice.
2012 10288 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samwodzie Gminy Kozienice.
2012 10287 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda Gminy Kozienice.
2012 10286 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ryczywół Gminy Kozienice.
2012 10285 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Psary Gminy Kozienice.
2012 10284 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przewóz Gminy Kozienice.
2012 10283 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrkowice Gminy Kozienice.
2012 10282 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Opatkowice Gminy Kozienice.
2012 10281 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowiny Gminy Kozienice.
2012 10280 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś Gminy Kozienice.
2012 10279 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Majdany Gminy Kozienice.
2012 10278 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuczynów Gminy Kozienice.
2012 10277 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łaszówka Gminy Kozienice.
2012 10276 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźmy Gminy Kozienice.
2012 10275 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kociołki Gminy Kozienice.
2012 10274 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępeczki Gminy Kozienice.
2012 10273 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Wólczyńska Gminy Kozienice.
2012 10272 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Bielańska Gminy Kozienice.
2012 10271 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janów Gminy Kozienice.
2012 10270 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janików Folwark Gminy Kozienice.
2012 10269 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janików Gminy Kozienice.
2012 10268 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Holendry Piotrkowskie Gminy Kozienice.
2012 10267 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Holendry Kuźmińskie Gminy Kozienice.
2012 10266 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Holendry Kozienickie Gminy Kozienice.
2012 10265 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówki Gminy Kozienice.
2012 10264 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chinów Gminy Kozienice.
2012 10263 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeźnica Gminy Kozienice.
2012 10262 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrówka Gminy Kozienice.
2012 9758 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kozienice.
2012 9757 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości podatku rolnego
2012 9756 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8401 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnie Kozienickie”
2012 8400 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/ 2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8399 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7620 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XLI/468/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 7341 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 7151 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kozienice PSK - zwanego „Kozienice-Oczyszczalnia”
2012 7150 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/ 206 /2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 7149 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kozienice
2012 7148 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kozienice
2012 6155 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/422/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 5792 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu „KOZIENICKA DUŻA RODZINA".
2012 5147 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/441/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 4591 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.
2012 3862 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2012 3861 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice.
2012 3022 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym miasta Kozienice i obrębie geodezyjnym PSK Kozienice – zwanego „Kozienice Północ”
2012 3021 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Kozienice.
2012 2895 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/411/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 2376 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości Gminy Kozienice w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 1856 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/383/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1295 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozienice na rok 2012
2012 579 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 578 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 577 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 576 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/304/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 575 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 572 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/306/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. zmieniająca uchwałę nr XXII/273/2008 z dnia 30 czerwca 2008r.
2012 180 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/350/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 8659 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości .
2011 8515 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2011 8173 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wysokości podatku rolnego
2011 8172 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6983 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kozienice
2011 6984 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 października 2011r. sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.
2011 6985 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w obrębie sołectwa Majdany
2011 5934 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XIII/82/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kozienice
2011 5933 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie określenia inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z terenu miasta Kozienice.
2011 5932 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5937 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Ryczywół.
2011 5936 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali.
2011 5935 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Statutów Sołectw i Komitetów Osiedlowych Gminy Kozienice.
2011 5620 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 5205 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka.
2011 5206 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kozienice
2011 5202 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/354/08 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
2011 5203 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXX/361/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 3855 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach
2011 3854 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kozienice
2011 3853 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3858 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 3857 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. W sprawie przyjęcia regulaminu Placu Zabaw na Osiedlu Energetyki przy ulicy M. Kopernika będącego własnością Gminy Kozienice
2011 3856 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewozie
2011 3555 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice.
2011 3556 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014”
2011 1630 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kozienice
2011 1629 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/801/2006r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 września 2006r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Kozienice.
2011 1628 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka w instytucję kultury i jednostkę budżetową.
2011 1631 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozienice na rok 2011
2011 1634 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewozie
2011 1633 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny gmina Kozienice.
2011 1632 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 lutego 2011r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Aleksandrówka gmina Kozienice
2010 7074 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LI/536/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie przekształcenia Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
2010 7075 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LI/537/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
2010 7072 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LI/528/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Chinów.
2010 7073 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LI/535/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7076 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LI/538/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
2010 7079 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LI/541/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 5 im, Wandy Chotomskiej w Kozienicach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
2010 7080 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
2010 7077 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LI/539/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
2010 7078 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LI/540/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
2010 6121 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/547/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania terminów płatności , rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kozienice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 6122 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/548/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania przez Gminę Kozienice usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kozienice”.
2010 5273 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LII/543/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 3712 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLII/479/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2010 3713 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLII/480/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kozienice
2010 3259 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/497/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach przy ul. Kościuszki 1
2010 3260 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLV/500/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży w chodzacych w skład zasobu Gminy Kozienice.
2010 2538 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/504/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1121 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/467/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark
2010 1122 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/471/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakladu budżetowego
2010 1123 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/472/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na rok 2010
2010 203 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/332/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 7020 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/309/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/301/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 7019 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/308/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 7022 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/331/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 7021 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/322/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 5971 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/446/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród i dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 5970 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/445/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Śmietanki
2009 5973 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/452/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2009 5972 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości podatku rolnego
2009 5225 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/429/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia poszczególnych ulic do kategorii dróg gminnych w m. Ryczywół
2009 5224 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/427/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2009 5227 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa drogi w Janikowie Gmina Kozienice” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2009 5226 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/430/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania
2009 3832 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/419/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/514/2005 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu bibliotece publicznej Gminy Kozienice
2009 3831 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/418/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/311/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 09.10.2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kozienice
2009 3678 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/398/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009 roku
2009 3681 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach przy ul. Kościuszki 1
2009 3680 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/409/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka z żłobku prowadzonym przez Gmnię Kozienice
2009 3679 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/400/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
2009 3349 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/391/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kozienice z tytułu wykonania budżety Gminy Kozienice za 2008 rok
2009 1776 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/351/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2009 1722 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/362/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1723 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/369/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie liczby punktów, zasad usytuowania oraz warunków uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kozienice
2009 1724 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/370/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyłączenia się użytkowników do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Kozienice
2009 1200 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/359/08 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozienice na rok 2009.
2009 1199 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/358/08 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2009 1059 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/372/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.