Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 163

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 7888 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 7851 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/311/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 7808 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 maja 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 7447 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 7261 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 6365 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/263/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013
2014 5620 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 5393 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 5013 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXII/214/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 4615 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/198/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 3362 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 2697 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII/176/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 2604 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 2373 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/165/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 2134 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/154/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 961 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011 Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r.
2014 931 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/149/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 798 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/135/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2013 11933 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 11439 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 11143 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 10624 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 10579 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr X/97/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 9288 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXX/320/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2013 9042 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/322/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka
2013 9041 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/319/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Porzeczkowej
2013 9040 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/308/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2012 rok
2013 8915 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 8703 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V/51/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011 Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r.
2013 7285 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2013 7154 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr L/475/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2013 6466 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka
2013 6465 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka, obejmującej część działek ew. nr 91/1, 91/2, 92, 94 i 95 w obrębie 07
2013 5724 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/281/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka
2013 5723 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce – obszar A
2013 5092 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
2013 5091 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania a także rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
2013 5090 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2013 roku
2013 5089 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobyłka
2013 5088 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/283/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/268/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5087 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/282/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę NR XXI/206/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Kobyłka i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 5086 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/269/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka
2013 5085 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic gen. J. H. Dąbrowskiego i M. Rataja w Kobyłce
2013 5024 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/470/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/389/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
2013 5023 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/468/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2013 5022 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/467/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 15 września 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2013 3964 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2013 3425 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2009 rok
2013 2960 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/269/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka
2013 2959 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/268/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2958 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/267/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za pozbywanie się odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobyłka
2013 2013 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kobyłka na lata 2012 - 2015"
2013 2012 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2013
2013 1127 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce – obszar B.
2013 1126 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2013 1125 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych”
2013 1124 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 217 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/224/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2013
2013 216 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na 2013 r. na terenie miasta Kobyłka.
2013 215 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/217/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 214 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2013 213 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8483 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8482 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/210/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XX/194/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8481 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce
2012 8480 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
2012 8479 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/206/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Kobyłka i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2012 8478 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kobyłka
2012 8477 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012r. w sprawie podziału terenu Gminy Kobyłka na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 8476 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8475 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/194/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7439 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 7270 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/192/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kobyłce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w Kobyłce
2012 6607 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/375/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2009 rok
2012 5988 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2011 rok
2012 5810 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 lokalu mieszkalnego wchodząceego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka
2012 5278 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/178/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży oraz punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2012 5150 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2009 rok
2012 4703 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/172/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kobyłka
2012 4702 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/171/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2012 3357 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce
2012 3356 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku
2012 3355 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/158/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobyłka.
2012 2519 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/356/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2012 2335 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/153/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 1465 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/141/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Królowej Marysieńki w Kobyłce
2012 1464 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/138/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1463 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/136/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobyłka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 313 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2012
2012 312 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011r.
2011 7814 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/114/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7815 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/120/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2012 r. na terenie miasta Kobyłka.
2011 6478 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 6477 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 6476 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 6481 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/110/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 6480 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/109/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 6479 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka
2011 5627 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5628 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący część działki ewidencyjnej nr 21/11 obręb 35 położonej przy ulicy Leśnej w Kobyłce
2011 5157 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka
2011 4787 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VII/70/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2010 rok
2011 4515 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka
2011 4038 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/47/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
2011 4039 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/52/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/396/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2657 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania a także rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
2011 2658 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka.
2011 2244 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobyłka podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań
2011 1168 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na rok 2008
2011 1030 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa
2011 1031 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2011 r. na terenie miasta Kobyłka.
2011 1032 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2011 911 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka.
2010 7530 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/481/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/472/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7531 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/483/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006 r oraz zmienionej uchwałą Nr XXVI/270/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008r.
2010 7532 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/486/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Kobyłki w roku 2011.
2010 6648 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 6649 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/462/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobyłka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 6650 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/463/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/389/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
2010 6404 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/479/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 6402 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/477/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6406 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/484/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów w roku 2011
2010 6405 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/482/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka
2010 5604 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 września 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
2010 5605 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/466/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 września 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2010 4846 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 4454 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka
2010 4453 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 4456 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 4455 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/442/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka
2010 4458 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/450/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2010 4457 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/449/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z dwóch drzew, uznanych za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 479 z dn. 10.06.1978 r. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
2010 4459 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/455/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 4003 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka
2010 3951 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania
2010 3950 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/436/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia podziału gminy Kobyłka na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 3949 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2010 3310 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka obejmującej część działki nr ew. 91/2 obręb 07 położonej przy ul. Nadmeńskiej
2010 3262 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/425/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową miasta Kobyłka na rok 2010 nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r.
2010 3263 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/426/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/389/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
2010 3128 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ulicy Nadarzyn
2010 3129 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/413/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 1097 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/417/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Maciołki w Kobyłce obejmującej działki nr ew. 44/1, 44/3, 44/4, 44/5 obręb 09 położone pomiędzy ul. Dworkową i ul. Wrzosową
2010 720 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/391/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Mam szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2010 721 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/392/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Akceptuję siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2010 719 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/389/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
2010 717 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 22, poz. 515, z późn. zm.)
2010 718 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 725 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określania zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kobyłka
2010 726 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobyłka
2010 724 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/396/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 722 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/393/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/369/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
2010 723 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2009 6142 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/370/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6141 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/369/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6140 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 5912 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/374/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 22, poz. 515, z późn. zm.)
2009 5915 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/382/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2010
2009 5914 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2010 r. na terenie Miasta Kobyłka
2009 5913 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Kobyłki w roku 2010.
2009 5347 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 25 września 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2008 r
2009 5348 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2008 rok
2009 5037 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 września 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2009 r.