Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 510

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12795 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 12381 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2020
2019 12380 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 12379 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
2019 12378 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, parków, skwerów, rond i innych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Karczew
2019 12377 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 12376 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wojewódzkiej nr 734
2019 12004 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego statutu
2019 11539 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 11538 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11537 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie
2019 10493 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 10492 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
2019 10491 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2019 10490 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karczew
2019 10489 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 10488 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10487 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2019 10486 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10275 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 9663 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 9662 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego
2019 9661 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kosumce – Ostrówek – Glinki – Góra Kalwaria
2019 9356 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 8179 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 7855 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 7854 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2019 7523 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 7118 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2019 7117 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 7116 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
2019 5842 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 5370 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku
2019 5369 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2019 5368 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
2019 3024 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 2076 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2019 rok
2019 2075 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 13262 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 13261 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13260 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13259 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 13258 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karczew przez spółkę Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2018 11312 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/577/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 11311 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/575/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2018 11310 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/574/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2018 11309 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/572/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew
2018 11308 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/570/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2019 rok
2018 11307 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/569/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 11306 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/568/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 10818 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew
2018 10262 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/554/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
2018 10261 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/555/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 10260 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 10259 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/560/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ul. Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie
2018 10258 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/561/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 10257 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/565/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 10256 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/562/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 9388 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXII/553/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 9387 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXII/548/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Karczew Programu "Karczewska Karta Dużej Rodziny"
2018 8952 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LXI/545/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 8951 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LXI/543/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8445 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/539/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 8444 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/528/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8443 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/529/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 8442 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/526/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 7891 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/524/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew
2018 6875 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/516/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta Karczewa, Część 1
2018 6874 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/515/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gm. Karczew
2018 6689 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/523/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 6688 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew
2018 6687 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/510/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6686 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/509/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2018 6685 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/508/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 5736 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/507/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 5735 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/505/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/484/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2018 roku
2018 5734 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/504/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/478/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew
2018 5733 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/500/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2018 5732 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVII/499/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r., dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2018 4991 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LV/496/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 4348 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIV/491/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 3296 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/487/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3295 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/486/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Karczew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3294 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/484/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2018 roku
2018 3293 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/483/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych
2018 3292 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/482/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2018 3291 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/481/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Karczew – PKP Otwock
2018 3290 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/478/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew
2018 3289 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/477/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Karczew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 3288 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/476/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 3287 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/475/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2018 3286 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/490/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 2415 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LII/469/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Karczewie
2018 2414 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LII/468/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 2413 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LII/474/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 2412 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LII/467/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1824 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr LI/460/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2018 1709 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LI/461/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I-ej publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1170 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr L/456/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do wprowadzania danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 1169 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr L/449/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Karczew jest organem rejestrującym
2018 1168 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr L/448/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie
2018 95 2018-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVIII/444/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 94 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/439/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 93 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/441/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2018 92 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/433/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 11900 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/428/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 11723 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/426/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2018 rok
2017 11722 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/425/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11721 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/424/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 11720 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/421/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy mostowi w Gminie Karczew
2017 11719 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/419/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 11718 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/417/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2017 11435 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/431/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 11434 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/427/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 11433 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/420/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 11432 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/418/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
2017 9916 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/410/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 9915 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/407/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2017 9914 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/405/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2017 9913 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2017 9912 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/411/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 9239 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8889 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8888 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/384/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8887 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/372/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8886 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/369/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 8601 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 7849 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 7715 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2017 7714 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7713 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/390/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 7712 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/389/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 7499 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
2017 5960 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zygmunta Berlinga” na ulicę „ Gen. Stanisława Maczka” w mieście Karczew
2017 5959 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 5958 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/362/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2017 5957 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 5956 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Mariana Buczka” na ulicę „Mikołaja Kopernika” w mieście Karczew
2017 5261 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
2017 4708 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 maja 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4410 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4311 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 3967 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/311/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3963 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3961 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2017 3958 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Karczewa
2017 3954 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2004 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/248/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 1514 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 1244 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I-ej publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018
2017 1243 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2017 1171 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2017/2018
2017 1170 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1169 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
2017 1168 2017-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016r. NA ROK 2017
2017 1119 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 1114 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 651 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 11300 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2016 11299 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Karczewa
2016 11298 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Karczewa
2016 11109 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11107 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 11106 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 11105 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2016 11104 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2017/2018
2016 11103 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 11102 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 10312 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 9920 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 9899 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 9491 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 9490 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 9489 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
2016 9488 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 8690 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. dotyczącej przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2016 8689 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 8688 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew.
2016 7791 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 7040 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 6895 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2016 6894 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
2016 6893 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/322/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 6308 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 4776 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2016 3359 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Karczew
2016 3358 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej
2016 3357 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 2613 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2612 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVI/123//2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie ul. Otwocka 13
2016 2413 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2016 2040 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2016 1256 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 1255 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2016/2017
2016 465 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Karczew
2015 11411 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nadbrzeż
2015 11409 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2016 rok
2015 11061 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 11060 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 11059 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2016 rok
2015 11058 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9033 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 8931 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2015 8787 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8786 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 8785 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 8418 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew
2015 8097 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/95/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Karczew
2015 7566 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2015 7285 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej
2015 7282 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2015 7187 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2015 6760 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2015 6520 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 6519 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2015 5771 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 5770 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5769 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie KPEC sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie
2015 5768 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2015 5550 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2015 5338 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 4829 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Karczew
2015 4828 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Milkar” w Gminie Karczew
2015 4827 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew
2015 4756 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LIV/523/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 4577 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2015 4138 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew
2015 4137 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 3245 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 3231 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 3160 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 3159 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 2374 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
2015 2373 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu na terenie miasta Karczewa nazwy: „Rondo imienia Żołnierzy Wyklętych”.
2015 2372 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 2371 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2015/2016
2015 2028 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 1985 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 1220 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2015 410 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2014 11164 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/566/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2014 11163 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/565/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 10840 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX/576/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10839 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX/575/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2015 rok
2014 10838 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX/574/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 10711 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2014 10381 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2014 10091 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2014 9582 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/561/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 9581 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/560/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 9580 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/558/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014 9579 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/557/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2015 rok
2014 9549 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 9548 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 8881 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 lipca 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 8827 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/548/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla "Ługi II" w Karczewie
2014 8826 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/534/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 8825 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/533/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 8749 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 8592 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 7866 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 7614 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 7440 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 7277 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 7071 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr LV/528/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku.
2014 6338 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/519/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2014 6337 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/518/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia27 marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2014 5961 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/512/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie KPEC sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie
2014 5960 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/510/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany w opisie granic obwodu głosowania Nr 1 i Nr 2 w mieście Karczew ustalonych w Uchwale Nr XXXV/322/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5959 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/509/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany granic stałych okręgów głosowania ustalonych Uchwałą Nr XXXIII/296/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 5338 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/336/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 5337 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2014 5336 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 5137 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr LI/498/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie
2014 5017 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 4643 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 4642 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 4628 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 3893 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/488/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany granic Osiedli nr 2, 3, 4 i 6 w mieście Karczew
2014 3866 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/492/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 w Karczewie
2014 3865 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/491/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie
2014 3864 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/490/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/391/2010 Rady Miejskiej w Karczewiez dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Karczewie
2014 3863 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/489/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Karczewie
2014 3862 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/481/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 3066 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 3065 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 2431 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 2125 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 1303 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1302 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/460/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1301 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/458/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 933 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 754 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 143 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/453/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Karczew
2014 142 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/448/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 13153 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karczew przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o.
2013 13152 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/441/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Grupy Remontowej w Karczewie
2013 13151 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/438/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2013 13150 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 13149 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2014 r.
2013 11967 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/425/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 11966 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew
2013 11965 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/422/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2013 11908 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/163/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11419 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11418 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11072 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11071 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10977 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10791 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10640 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10553 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10059 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/414/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 10058 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/413/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2014
2013 10057 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2013 10056 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/412/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/58/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 10055 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/411/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 9829 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/58/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 9828 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany statutu  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
2013 9827 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2013 9826 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/393/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew, obejmującego teren działek:609; 620/1; 620/2;882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ul. Częstochowskiej
2013 9825 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew
2013 9824 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawiew inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2013 8914 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 8868 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 8112 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr Nr LV/436/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 7990 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XLI/378/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2013 7885 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 7884 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 7063 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/367/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 7062 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/360/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Samochodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 na Technikum
2013 6722 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/422/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 października 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 6510 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2013 6509 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew, zmienionego uchwałą nr XXXI/248/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 02 października 2012r.
2013 6508 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2013 roku.
2013 5286 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/290/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5285 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2013 roku.
2013 5284 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2013 5038 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LII/421/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 4651 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr LI/415/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 4031 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/317/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2013 4030 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/316/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2013 3874 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 3873 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 3683 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 3682 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 kwietnia 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 3232 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Karczew
2013 2899 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Karczewa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2013 2898 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/234/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta i gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2013 2897 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2013 2896 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/117/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania uczniom nagrody Burmistrza Karczewa za szczególne osiągnięcia i osiągnięcia sportowe
2013 2895 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2894 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2013 r.
2013 2893 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1013 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany części Uchwały Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej
2013 1012 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Karczew.
2013 1011 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
2013 1010 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Karczew
2012 9567 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 9566 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9565 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9564 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9563 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9562 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/123/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie ul. Otwocka 13
2012 9561 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 9560 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8294 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8293 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 8292 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8291 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 7357 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 7356 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew
2012 7355 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew
2012 6957 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2012r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Karczewa
2012 6548 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta i gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2012 6547 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 6265 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 6264 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmiany uchwąły nr IX/48/2007 z dnia 24 maja 2007r. dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia ich wynagrodzenia
2012 6263 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006r. dot. zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
2012 6262 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej o nazwie Grupa Remontowa w Karczewie i zmiany uchwały nr XV/116/2004 z dnia 30 marca 2004r. dot. powołania gminnej jednostki budżetowej - Grupa Remontowa w Karczewie
2012 6261 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 6260 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 5779 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2012 5778 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r.
2012 5178 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 5177 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 4245 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew zmienionej Uchwałą Nr XX/161/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 4244 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r.
2012 4243 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
2012 4242 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2012 r.
2012 4241 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2012 roku.
2012 3405 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji wygasająco Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
2012 3404 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2012 3403 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Karczew na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2032 r.
2012 3402 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy Skwer Ofiar Katynia
2012 3313 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej Uchwałą Nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku
2012 2016 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 2002 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 2001 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1951 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1950 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1941 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1605 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji (wygasająco) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
2012 1604 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1005 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/165/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Karczew
2012 1004 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/161/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew
2012 1003 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 1002 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew
2012 571 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 547 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 546 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 548 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 550 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2012 549 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 8385 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 8384 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 8383 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.
2011 8388 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2011 8387 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie
2011 8386 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej Uchwałą Nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku
2011 7038 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6414 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 6297 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2011 6298 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6295 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2011 6296 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 6301 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukówiec
2011 6302 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ofiar Katynia na Czesława Miłosza
2011 6299 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6300 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinka
2011 5457 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 4790 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 października 1994 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie Karczew
2011 3826 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych usytuowanych na gruntach stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Karczew
2011 3825 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.
2011 3828 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2011 3827 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Karczew, a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, na czas oznaczony do 10 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
2011 3066 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 2962 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
2011 2961 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2960 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2963 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie.
2011 2966 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2965 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa upoważnienia do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu (władaniu) Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej
2011 2964 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa upoważnienia do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej
2011 2710 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009r. sprawie sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 2263 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2264 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/426/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6654 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Karczewie.
2010 6655 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Karczewie.
2010 6653 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 6651 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2010 6652 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 6656 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Karczewie.
2010 6660 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 w Karczewie.
2010 6661 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 w Karczewie.
2010 6659 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 w Karczewie.
2010 6657 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie.
2010 6658 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 w Karczewie.
2010 6376 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6375 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/426/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6374 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/425/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6379 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 6378 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/437/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/425/2010 z dnia 26 października 2010 rok dotyczącej opłaty targowej
2010 6377 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/428/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4224 2010-09-29 uchwala Uchwala nr L/409/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany w opisie granic okręgu wyborczego Nr 3 w załączniku do Uchwały Nr XLIII/256/2002 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 23 maja 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 4044 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nadbrzeż
2010 4045 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrówiec
2010 4046 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/367/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Otwock Mały
2010 4043 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Nadbrzeska-Władysławów
2010 4040 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Całowanie
2010 4041 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinki
2010 4042 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janów
2010 4051 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/374/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok
2010 4052 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew i jej jednostkom podległym
2010 4053 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/376/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 4050 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda
2010 4047 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/368/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Otwock Wielki.
2010 4048 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/369/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrowice
2010 4049 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/370/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sobiekursk.
2010 3656 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na rok 2010
2010 3657 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2010 3654 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2010 3655 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 3660 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 3661 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 3658 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 3659 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 7050 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/309/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 7049 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/308/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 7047 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/304/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany siedziby Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie ul. Berlinga 2
2009 7048 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/307/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne
2009 7052 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/311/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 7051 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/310/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4937 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIV/261/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 grudnia 2005r. dot. zmiany Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie w kierunku aktualizacji jego treści do obowiązujących zmian ustawowych
2009 4938 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006r. dot. zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
2009 4939 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2009 3344 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie
2009 3345 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2009 3346 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 mają 2004r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 2289 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie